Search result for

judges

(35 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judges-, *judges*, judge
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgesผู้พิพากษา [TU Subject Heading]
Judgesผู้ตัดสิน [การแพทย์]
Judges (Islamic law)ดะโต๊ะยุติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you judges.เรากำลังจะบอกคะแนนแล้วค่ะ Scandal Makers (2008)
Nobody's standing up in front of a judge while judges and police commissioners are getting blown away.ไม่มีใครมาฟังคำพิพากษาที่ศาล กับ ผบ.ตร. กำลังจะโดนบึ้ม The Dark Knight (2008)
He killed judges and policemen,เขาฆ่าตำรวจ ผู้พิพากษา Boxed In (2008)
We need to ensure the right kind of judges stay on the bench. I agree.ฉันรู้ว่าคุณช่วยฉันเรื่องอาราไซต์ไม่ได้ แต่ฉันก็ยังต้องการคุณนะแดเนียล Trust Me (2009)
So you're killing judges now?ตอนนี้คุณฆ่าผู้พิพากษาไปแล้ว Law Abiding Citizen (2009)
I tried 2 judges.ฉันพยายามติดต่อผู้พิพากษาทันทีที่เรามีหลักฐานเพียงพอ Double Blind (2009)
I got 3 judges and one state senatorเพราะผมมี ผู้พิพากษา 3 คน กับ สว.อีก 1 Pleasure Is My Business (2009)
You know, the one with the 12 judges... that decide to hand out the wrong form of justice?เอ่อ ไอ้ที่มีตุลาการ 12 คน ที่มันตกลงกันยื่นแบบอย่างที่ผิดๆกับความยุติธรรม Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Well, that is when someone judges your work and gives you a grade on it.ก็คือเวลาที่ ใครบางคนตัดสินการทำงานของหนูน่ะจ๊ะ แล้วก็ให้คะแนนหนูด้วย The Story of Lucy and Jessie (2009)
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน... Na Triobloidi (2009)
The concertmaster, myself and selected members were judges.คอนเสิร์ตมาสเตอร์ เราแล้วก็สมาชิกประจำเครื่องจะเป็นกรรมการ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Judges will have to look all the relationships in his life...คณะลูกขุนจำเป็นจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ทั้งหมด ในชิวิตเขา.. Cowboys and Indians (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgesAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
judgesSome were under the impression that the judges had not chosen wisely.
judgesYoung people are often poor judges of their own abilities.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดค้านผู้พิพากษา[n. exp.] (kān khatkhān phūphiphāksā) EN: challenge of judges   
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench   FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGES    JH AH1 JH AH0 Z
JUDGES'    JH AH1 JH AH0 Z
JUDGESHIP    JH AH1 JH SH IH2 P
JUDGESHIPS    JH AH1 JH SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judges    (v) (jh uh1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
士師記[ししき, shishiki] (n) Book of Judges (of the Bible) [Add to Longdo]
勝負審判交替[しょうぶしんぱんこうたい, shoubushinpankoutai] (n) change of sumo judges [Add to Longdo]
審神者[さにわ(ik), saniwa (ik)] (n) (arch) (obsc) person who judges which god or spirit has taken possession of a miko (Shinto) [Add to Longdo]
審判委員[しんぱんいいん, shinpan'iin] (n) five ringside judges (sumo) [Add to Longdo]
二枚鑑札[にまいかんさつ, nimaikansatsu] (n) holding two positions at once (esp. of sumo rikishi or judges who are also coaches) [Add to Longdo]
判検事[はんけんじ, hankenji] (n) judges and prosecutors [Add to Longdo]
優勢勝ち[ゆうせいがち, yuuseigachi] (n) {MA} winning by judges' decision (in judo) [Add to Longdo]
閻魔[えんま, enma] (n) {Buddh} Yama (king of the world of the dead, who judges the dead) [Add to Longdo]
閻魔王[えんまおう, enmaou] (n) (hon) {Buddh} (See 閻魔) Yamaraja (king of the world of the dead, who judges the dead) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Judges
   n 1: a book of the Old Testament that tells the history of
      Israel under the leaders known as judges [syn: {Judges},
      {Book of Judges}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top