ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacquelin

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacquelin-, *jacquelin*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't that Jacqueline Follet from French Runway?นั่นแจ็กลีน ฟอลเล็ต จากรันเวย์ฝรั่งเศสใช่มั้ย The Devil Wears Prada (2006)
You've brought Jacqueline.คุณพาแจ็กลีนมาด้วย The Devil Wears Prada (2006)
Of what American Runway will look like when Jacqueline Follet is the new editor in chief.รันเวย์ฉบับอเมริกัน... ตอนที่แจ็กลีน ฟอลเล็ต เป็น บ.ก.คนใหม่ The Devil Wears Prada (2006)
Jacqueline's a lot younger than Miranda. She has a fresher take on things.แจ็กลีนเด็กกว่ามิแรนด้า มีมุมมองสดใหม่กว่า The Devil Wears Prada (2006)
Jacqueline does the same thing for a lot less money.แจ็กลีนทำได้เหมือนกัน ในราคาที่ต่ำกว่ามาก The Devil Wears Prada (2006)
I need to talk to you right away. It's about Jacqueline Follet. She's...ฉันต้องคุยกับคุณ เรื่องแจ็กลีน ฟอลเล็ต... The Devil Wears Prada (2006)
Irv is making Jacqueline Follet the editor in chief of Runway.เอิฟจะให้แจ็กลีน ฟอลเล็ต เป็น บ.ก.ของรันเวย์ The Devil Wears Prada (2006)
And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet.นับเป็นความสุขใจยิ่งของฉัน... ที่จะประกาศให้ทราบว่า คนๆนั้นคือเพื่อนของฉัน และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการ นับถือมายาวนาน แจ็กลีน ฟอลเล็ต The Devil Wears Prada (2006)
It just took me a little while to find a suitable alternative for Jacqueline.มันต้องใช้เวลาเพื่อจะหาอย่างอื่น ที่เหมาะให้กับแจ็กลีน The Devil Wears Prada (2006)
So I just had to tell Irv that Jacqueline was unavailable.ฉันเลยบอกกับเอิฟว่าแจ็กลีนไม่ว่างแล้ว The Devil Wears Prada (2006)
Jacqueline Onfray.- ค่ะ แจ็คเกอลีน อองเฟรย์ The Page Turner (2006)
Jacqueline Parsons-- or J.P.แจคเกอลีน พาร์สัน หรือ J.P. Bolt Action (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JACQUELINE    JH AE1 K W AH0 L IH0 N
JACQUELINE    JH AE1 K L IH0 N
JACQUELINE(2)    JH AE1 K AH0 L IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jacqueline    (n) ʤˈækəliːn (jh a1 k @ l ii n)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top