ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jungman

JH AH1 NG M AH0 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jungman-, *jungman*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jungman มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jungman*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're most proud to add you to our ranks. Welcome, Lothar.Hiermit nehme ich dich in die Riege der Jungmannen auf, weihe dir diesen Dolch. The Ogre (1996)
It's the famous Krupp 88.Jungmannen, hier die berühmte 8,8! The Ogre (1996)
Crouch down...Alles klar, Jungmannen? The Ogre (1996)
Soldiers!Jungmannen! Soldaten! The Ogre (1996)
Mer-man.Meerjungmann. Zoolander (2001)
Mer-man!Meerjungmann! Zoolander (2001)
Why did you choose this school, youngster?Und warum möchtest du Jungmann auf einer der Schulen des Führers werden? Before the Fall (2004)
A real sportsman always tells the truth.Ein wahrer Jungmann ist immer ehrlich und aufrichtig. Before the Fall (2004)
Ok, keep your things 'straightened', or the orderly will throw everything out.Okay, achte darauf, dass alles auf Kante liegt. Sonst kommt der Jungmann vom Dienst und reißt es dir wieder ein. Before the Fall (2004)
Young men !Jungmannen! Before the Fall (2004)
- Is this our new recruit?Neuzugang? - Jawohl, Jungmannschaftsführer! Before the Fall (2004)
Student Gladen, three steps forward !Jungmann Gladen, drei Schritt vorgetreten! Before the Fall (2004)
We'll bow, lie down, and jump !Jungmannen! Wir machen jetzt Hocke, Stütz, Sprung. Before the Fall (2004)
Keep on jumping 'til this young man finally decides to pee.Alle springen so lange, bis der Jungmann hier gepisst hat. Before the Fall (2004)
Young men !Jungmannen! Before the Fall (2004)
The young man who lies here now at this funeral has filled the last seconds of his life, not with hesitation, but with action.Der Jungmann, der hier in diesem Sarg liegt, hat die letzten Sekunden seines Lebens nicht mit Zaudern verbracht, sondern mit Handeln. Before the Fall (2004)
Young men, today we'll practice high jumps, my favorite sport discipline.Jungmannen, heute beschäftigen wir uns mit dem Hochsprung, für mich persönlich eine meiner Lieblingssportarten. Before the Fall (2004)
Young men...Jungmannen! Before the Fall (2004)
Heil Hitler, young men !Heil Hitler, Jungmannen! Before the Fall (2004)
Heil Hitler, young men !Heil Hitler, Jungmannen! Before the Fall (2004)
Young men, we've got a problem.Jungmannen, die Lage ist folgende: Before the Fall (2004)
Young men.Jungmannen! Before the Fall (2004)
Report.Mach Meldung, Jungmann. Before the Fall (2004)
Good job, young men.Gut gemacht, Jungmannen. Before the Fall (2004)
Number five gets Jungmannova to Smichov and Arbesovo to Karlin.Nr. 5 übernimmt. Jungmann-Platz zum Smíchov, Arbes-Platz und Karlín. Empties (2007)
"The Morality of the Crime" by Stig Ljungman.Stig Ljungmans "Moral des Verbrechens". Levande begravd (2009)
Two batches of instruments all bagged up and ready to go. And I replenished the dressing cupboard from the store. Really?Jungmann und Jungfrau, goldgehaart, zu Essenkehrers Staub geschart. Episode #3.5 (2014)
I'm a merman!Ein Meerjungmann. The Incredible Jessica James (2017)
Yes, the young people have done well.Die Jungmannschaft hat den Laden geschmissen. Heidi and Peter (1955)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNGMAN    JH AH1 NG M AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top