ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judges

JH AH1 JH IH0 Z   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judges-, *judges*, judge
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgesผู้พิพากษา [TU Subject Heading]
Judgesผู้ตัดสิน [การแพทย์]
Judges (Islamic law)ดะโต๊ะยุติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had all the judges and politicians in his pocket.He had all the judges and politicians in his pocket. The Godfather (1972)
If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them.If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them. The Godfather (1972)
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์ Punchline (1988)
Here I am, trying to impress these judges and I start with the oldest phrase in the history of showbiz....คณะกรรมการ... ...แต่ผมกลับใช้คำที่เก่าที่สุด ของวงการบันเทิง Punchline (1988)
Why don't we get to know our judges personally, shall we?มาทำความรู้จักกรรมการ เป็นรายบุคคลดีกว่า Punchline (1988)
We'll wait for five minutes while this distinguished panel of judges makes up its mind.พวกเราต้องรอ... ...ขณะที่คณะกรรมการ ทำการตัดสินใจ Punchline (1988)
Three of those judges didn't even like him. They were offended by him.กรรมการ 3 คนไม่ชอบเขา Punchline (1988)
Your judges will be Shindler, Gremmer and Kroychzech.กรรมการคือ ชินเลอร์ แกรมเมอร์ และโคชเชก Cool Runnings (1993)
I was gonna save this for the Olympics, but I figure if we're... going to convince these judges that we are world-class sledders, then we had better look like world-class sledders.ฉันตั้งใจจะเก็บไอ้นี่ไว้ตอนโอลิมปิก แต่ฉันมาคิดดูแล้วว่า ถ้าเราจะ... ทำให้กรรมการเชื่อว่า เราเป็นนักสเลดระดับโลกแล้วล่ะก็ เราต้องทำตัวให้ดูดี สมกับเป็นนักสเลดระดับโลก Cool Runnings (1993)
You want to see what lord Hoffman and his judges do to people who steal?เจ้าอยากรู้ไหม ว่าลอร์ดฮอฟแมนทำอย่างไร กับคนที่ขโมยของของมันไป Snow White: A Tale of Terror (1997)
600000 people were killed to get rights for people and then with strokes of the pen over the next 30years judges applied those rights to capital and property while stripping them from people.มีคนถึง 600,000 คนต้องตายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน แต่เพียงแค่ปลายปากกาตวัดไม่กี่ครั้งตลอด 30 ปีต่อมา ผู้พิพากษาก็ยกสิทธินี้ให้ทุนและกรรมสิทธิ์เอกชน The Corporation (2003)
Buther Appeal Court judges found that falsifying news isn't actually against the law.การรายงานข่าวเท็จ ไม่ใช่การกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgesAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
judgesSome were under the impression that the judges had not chosen wisely.
judgesYoung people are often poor judges of their own abilities.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดค้านผู้พิพากษา[n. exp.] (kān khatkhān phūphiphāksā) EN: challenge of judges   
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench   FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGES JH AH1 JH IH0 Z
JUDGES' JH AH1 JH IH0 Z
JUDGESHIP JH AH1 JH SH IH2 P
JUDGESHIPS JH AH1 JH SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judges (v) ʤˈʌʤɪz (jh uh1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
士師記[ししき, shishiki] (n) Book of Judges (of the Bible) [Add to Longdo]
勝負審判交替[しょうぶしんぱんこうたい, shoubushinpankoutai] (n) change of sumo judges [Add to Longdo]
審神者[さにわ(ik), saniwa (ik)] (n) (arch) (obsc) person who judges which god or spirit has taken possession of a miko (Shinto) [Add to Longdo]
審判委員[しんぱんいいん, shinpan'iin] (n) five ringside judges (sumo) [Add to Longdo]
二枚鑑札[にまいかんさつ, nimaikansatsu] (n) holding two positions at once (esp. of sumo rikishi or judges who are also coaches) [Add to Longdo]
判検事[はんけんじ, hankenji] (n) judges and prosecutors [Add to Longdo]
優勢勝ち[ゆうせいがち, yuuseigachi] (n) {MA} winning by judges' decision (in judo) [Add to Longdo]
閻魔[えんま, enma] (n) {Buddh} Yama (king of the world of the dead, who judges the dead) [Add to Longdo]
閻魔王[えんまおう, enmaou] (n) (hon) {Buddh} (See 閻魔) Yamaraja (king of the world of the dead, who judges the dead) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Judges
   n 1: a book of the Old Testament that tells the history of
      Israel under the leaders known as judges [syn: {Judges},
      {Book of Judges}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top