ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

It's one of t [...] ndividuality.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -It's one of t [...] ndividuality.-, *It's one of t [...] ndividuality.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

It's ( IH1 T S) one ( W AH1 N) of ( AH1 V) the ( DH AH0) most ( M OW1 S T) rewarding ( R IH0 W AO1 R D IH0 NG) aspects ( AE1 S P EH2 K T S) of ( AH1 V) this ( DH IH1 S) job ( JH AA1 B), encouraging ( EH0 N K ER1 IH0 JH IH0 NG) ability ( AH0 B IH1 L AH0 T IY2) and ( AH0 N D) individuality ( IH2 N D IH2 V IH0 JH UW0 AE1 L IH0 T IY0).

 


  

 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
most
 • มากที่สุด[Lex2]
 • จำนวนมากที่สุด: ปริมาณมากที่สุด [Lex2]
 • ที่สุด: มากที่สุด, มาก [Lex2]
 • ส่วนใหญ่[Lex2]
 • (โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ [Hope]
 • (adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด [Nontri]
 • (n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด [Nontri]
 • /M OW1 S T/ [CMU]
 • /M OW1 S/ [CMU]
 • (n) /m'ɒust/ [OALD]
rewarding
 • ซึ่งให้รางวัล: ซึ่งให้ผลตอบแทน [Lex2]
 • ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy [LongdoEN]
 • /R IH0 W AO1 R D IH0 NG/ [CMU]
 • /R IY0 W AO1 R D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɪw'ɔːdɪŋ/ [OALD]
  [reward]
 • รางวัล: สิ่งตอบแทน [Lex2]
 • ให้รางวัล: ตอบแทน [Lex2]
 • (รีวอร์ด') n. รางวัล,เงินรางวัล,สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน ###SW. rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n. ###S. pay,remuneration [Hope]
 • (n) เงินรางวัล,รางวัล,ของตอบแทน [Nontri]
 • (vt) ตอบแทน,ให้รางวัล,ทดแทน [Nontri]
 • /R IH0 W AO1 R D/ [CMU]
 • /R IY0 W AO1 R D/ [CMU]
 • (v) /r'ɪw'ɔːd/ [OALD]
aspects
 • /AE1 S P EH2 K T S/ [CMU]
 • (n) /'æspɛkts/ [OALD]
  [aspect]
 • มุม: ด้าน, แง่มุม [Lex2]
 • มุมมอง: ความคิดเห็น [Lex2]
 • ลักษณะ: รูปลักษณ์ [Lex2]
 • (แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง ###S. expression, look, air, visage) [Hope]
 • (n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง [Nontri]
 • /AE1 S P EH2 K T/ [CMU]
 • (n) /'æspɛkt/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
job
 • การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง)[Lex2]
 • ความรับผิดชอบ: หน้าที่ [Lex2]
 • งาน: อาชีพ, การทำมาหากิน [Lex2]
 • งาน: ชิ้นงาน [Lex2]
 • มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย[Lex2]
 • (จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง [Hope]
 • (n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่ [Nontri]
 • (vt) ขายส่ง,ให้เช่า,เหมาให้ทำ,มอบงาน [Nontri]
 • /JH AA1 B/ [CMU]
 • /JH OW1 B/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɒub/ [OALD]
 • (v) /ʤ'ɒb/ [OALD]
encouraging
 • /EH0 N K ER1 IH0 JH IH0 NG/ [CMU]
 • /IH0 N K ER1 AH0 JH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ɪnk'ʌrɪʤɪŋ/ [OALD]
  [encourage]
 • ปลุกใจ: ให้กำลังใจ, กระตุ้น [Lex2]
 • ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน[Lex2]
 • (เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน ###SW. encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage ###S. inspirit [Hope]
 • (vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน [Nontri]
 • /EH0 N K ER1 IH0 JH/ [CMU]
 • /IH0 N K ER1 AH0 JH/ [CMU]
 • (v) /'ɪnk'ʌrɪʤ/ [OALD]
ability
 • ความสามารถ: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ [Lex2]
 • พรสวรรค์: ที่คงอยู่ตลอดไป [Lex2]
 • (อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj. ###S. talent,competence,aptitude) [Hope]
 • (n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ [Nontri]
 • /AH0 B IH1 L AH0 T IY2/ [CMU]
 • (n) /'əb'ɪlɪtiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
individuality
 • ความเป็นเอกเทศ: เอกัตภาพ, สภาวะที่แยกจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น [Lex2]
 • บุคลิกลักษณะเฉพาะ[Lex2]
 • (อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล,สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้ ###S. uniqueness [Hope]
 • (n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ [Nontri]
 • /IH2 N D IH2 V IH0 JH UW0 AE1 L IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /ˌɪndɪvˌɪʤu'ælɪtiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top