Search result for

individualize [...] tion programs

(1 entries)
(0.0911 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individualize [...] tion programs-, *individualize [...] tion programs*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individualized education programsโปรแกรมการศึกษาที่เน้นปัจเจกบุคคล [TU Subject Heading]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Individualized ( IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L AY0 Z D, IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L AY0 Z D) education ( EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N, EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N) programs ( P R OW1 G R AE2 M Z)

 


  

 
Individualized
  [individualize]
 • ทำให้เป็นเฉพาะราย: พิจารณาเป็นรายบุคคล [Lex2]
 • (อินดะวิด\'จวลไลซ) vt. ทำให้เป็นเฉพาะราย ###SW. individualisation,individualization n. individualiser,individualiszer n. [Hope]
 • (vt) ทำให้เป็นเฉพาะบุคคล,ทำให้ต่างกัน,ทำให้ไม่เหมือนกัน [Nontri]
 • /IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L AY0 Z/ [CMU]
 • /IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L AY0 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • /IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L AY0 Z D/ [CMU]
 • /IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L AY0 Z D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
education
 • การศึกษา: การเรียน, การให้ความรู้ [Lex2]
 • (เอดจุเค,\'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ###SW. educational adj. ดูeducation ###S. schooling,training [Hope]
 • (n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ [Nontri]
 • /EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
programs
 • /P R OW1 G R AE2 M Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [program]
 • แผนงาน: โปรแกรม, แผนการ [Lex2]
 • รายการ: รายการแสดง [Lex2]
 • ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค[Lex2]
 • เขียนโปรแกรม: เขียนชุดคำสั่ง [Lex2]
 • (me) (โพร\'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน. ###SW. programmable adj. programable adj. [Hope]
 • (n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ [Nontri]
 • /P R OW1 G R AE2 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top