ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impressive.

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impressive.-, *impressive.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Impressive. When do you plan to leave?ก็ดีนี่ คิดว่าจะไปเมื่อไหร่ Seven Years in Tibet (1997)
Very impressive. Now Pedro can talk to cows.น่าประทับใจมาก คราวนี้พีโดรพูดกับวัวได้ Inspector Gadget 2 (2003)
Very impressive. I'd have let go by now.หมอนี่ฟัดดีแฮะ เป็นผมคงถอดใจไปแล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Impressive. But I, too, had a really great morning.น่าประทับใจ แต่ฉันก็มีเช้าที่ดีเหมือนกัน Just My Luck (2006)
Ooh, that's impressive. Ooh.ประทับใจจังเลย Big Momma's House 2 (2006)
- Very impressive. - How can we help you, Inspector?จะให้เราช่วยอะไรได้บ้าง The Illusionist (2006)
- That's...that's impressive. - Thank you,alex.มัน มันน่าประทับใจมาก ขอบใจอเล็กซ์ Let the Truth Sting (2007)
Pretty impressive. Not too long ago, I was taking care of you.น่าประทับใจดีนี่ ไม่นานนี่เองที่ฉันต้องคอยดูแลเธอ The British Invasion (2007)
That's impressive. Yeah.ที่น่าประทับใจ ใช่ Balls of Fury (2007)
- Very impressive. Where did it go?- น่าทึ่งมาก มันหายไปไหนคะ? Numb (2007)
That's impressive. Cheers.นี่ไงล่ะ เรียบร้อย Cassie (2007)
Impressive. How did you do that?น่าประทับใจ คุณทำมันได้ยังไง Chapter Twelve 'Our Father' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressive.Her eyes, a deep blue, were quite impressive.
impressive.His academic achievements are impressive.
impressive.The exhibition was very impressive.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressive \Im*press"ive\ ([i^]m*pr[e^]s"[i^]v), a. [Cf. F.
   impressif.]
   1. Making, or tending to make, an impression; having power to
    impress; adapted to excite attention and feeling, to touch
    the sensibilities, or affect the conscience; as, an
    impressive discourse; an impressive scene.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being impressed. [Obs.] --Drayton. --
    {Im*press"ive*ly}, adv. -- {Im*press"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top