ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irmc

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irmc-, *irmc*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irmc มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irmc*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you run along and make us both one of those drinks with an umbrella in it?Warum gehen Sie nicht mal los und holen uns diese Drinks mit den Schirmchen drin? Water (1985)
All right.Wo ist das kleine Schirmchen? Something's Wrong with Me (1987)
- A drink with an umbrella in it.- Einen Drink mit Schirmchen. Jaws: The Revenge (1987)
Yes, he is. But still he gets up in the morning, he kisses his wife and he goes to his drink-umbrella factory, where he rips off 10 billion of these a year.Ja, aber er steht jeden Morgen auf, küsst seine Frau... geht in seine Fabrik und produziert 10 Milliarden von diesen Schirmchen. Cocktail (1988)
Where's your unicycle and your umbrella?Wo sind Ihr Einrad und Ihr Schirmchen? The Couch Trip (1988)
Well, I'll tell you what. I'll pick you up a sundress and a parasol and you can just sashay your pretty little self around the town square.Ich besorg dir ein Sommerkleid und ein Sonnenschirmchen... und du kannst deinen Luxuskörper durch die Stadt spazieren führen. Seinfeld (1989)
Just lay down. Whoa! I lost my umbrella.Oh, ich hab mein Schirmchen verloren. Short Cuts (1993)
You know, where they got umbrellas in the drinks.Wo man so bunte Schirmchen in Cocktails kriegt. Nobody's Fool (1994)
Lots of those yummy little drinks with those highly impractical umbrellas in 'em.Ein paar von diesen leckeren Cocktails mit den äußerst unpraktischen Schirmchen drin. Speed 2: Cruise Control (1997)
Well, I'll tell you what. I'll pick you up a sundress and a parasol and you can just sashay your pretty little self around the town square.Ich besorg dir ein Sommerkleid und ein Sonnenschirmchen... und du kannst deinen Luxuskörper durch die Stadt spazieren führen. The Muffin Tops (1997)
I don't like leaving my own country especially leaving it for anything less than warm, sandy beaches and cocktails with little straw hats.Ich verlasse ungern mein Land, Doug. Höchstens für paradiesische Strände... und Cocktails mit Sonnenschirmchen. Snatch (2000)
Something that no amount of spaghetti bolognese and drinks with umbrellas in can buy.Etwas, das man nicht mit riesigen Mengen Spaghetti Bolognese ... oder kleinen Drinks mit Regenschirmchen bezahlen kann. He's Leaving Home (2000)
We could have some ofthose big drinks with the little umbrellas.Wir könnten ein paar Longdrinks mit kleinen Schirmchen zu uns nehmen. The Mummy Returns (2001)
You sit here every night, same stool, playing with the drink ornaments.Jeden Abend sitzen Sie auf demselben Platz und spielen mit den Schirmchen. Girls Just Wanna Have Fun (2001)
And the little paper umbrellas are a signal for what?Und was bedeuten die kleinen Papierschirmchen? The Killer in Me (2003)
Not even when it was raining.- Hat Frank ihn mit Schirmchen bestellt? - Ha, ha. After the Sunset (2004)
I didn't take you as an umbrella kind of guy, Stan.Du bist nicht mein Vater. Ich hätte nicht gedacht, dass du der Schirmchentyp bist, Stan. After the Sunset (2004)
When we get back, I'm buying everyone umbrella drinks.Wenn wir oben sind, spendiere ich eine Runde Schirmchendrinks. After the Sunset (2004)
Max, suddenly I don't feel like having an umbrella drink.LOLA: Max, mir ist plötzlich die Lust auf einen Schirmchendrink vergangen. After the Sunset (2004)
What the hell, I'm celebrating.Jack on the rocks, mit Schirmchen. After the Sunset (2004)
Hey, can I get another, but with a little umbrella?Kann ich noch einen haben, aber mit so 'nem kleinen Schirmchen? Harm's Way (2004)
I would like... basically anything with one of those little wooden umbrellas in it, you know?Ich nehme eigentlich alles, wo so ein Holzschirmchen drinsteckt. The Escape Artist (2004)
- Thanks, Missy. - Oh, I've got no umbrella?Oh, das Schirmchen fehlt. The Escape Artist (2004)
You know, did I tell you I'm having a recurring dream lately... about a magic piña colada with whipped cream and a ton of rum... and a talking little paper umbrella?In letzter Zeit hab ich immer 'nen komischen Traum. Es geht um 'ne magische Pina Colada, mit viel Rum, Schlagsahne und... 'nem kleinen sprechenden Papierschirmchen? So... Good Talk (2005)
Anything with an umbrella.Was mit Schirmchen. Don't Look at Me (2006)
May I have a grasshopper with a little umbrella, please?Kann ich einen "Grashüpfer" mit einem kleinen Schirmchen bekommen, bitte? - Nein, kann er nicht. The Hofstadter Isotope (2009)
- Why? I'm not sitting here with a guy drinking a grasshopper with a little umbrella.Ich sitz doch nicht mit einem Typen, der einen "Grashüpfer" mit einem Schirmchen trinkt. The Hofstadter Isotope (2009)
Well, uh, I'm drinking fruity drinks with umbrellas in them.Ich trinke fruchtige Drinks mit Schirmchen drin. Love Bites (2010)
Get me an umbrella for my beer.Und bring mir ein Schirmchen mit für mein Bier. The Town (2010)
Umbrella?Schirmchen? The Toast Derivation (2011)
Water, neat with a little umbrella.Wasser. Pur. Mit einem kleinen Schirmchen. The Toast Derivation (2011)
Well, I was getting your stupid umbrella, but all right.Ich wollte eigentlich dein doofes Schirmchen holen, aber nun gut. The Toast Derivation (2011)
I'm out of umbrellas.Ich habe keine Schirmchen mehr. And Lots of Security... (2011)
We won't use that.Ich werde hier langsam ungeduldig. Wir machen das Bild ohne das Schirmchen. War of the Buttons (2011)
We can take the picture without the umbrella.Wir machen das Bild ohne das Schirmchen. War of the Buttons (2011)
Little japanese cocktail umbrellas in stormy weather.- Das sind japanische Schirmchen im schwedischen Sturm. Hallo! I skydd av skuggorna (2011)
Sure you don't want a little pink umbrella in it?Zu viel Kohlensäure. - Im Ernst? Sicher, dass du kein kleines pinkes Schirmchen darin haben möchtest? Episode #3.3 (2011)
Not in a box, not with a fox, not in a house, not with a mouse.Sitzt ein Würmchen auf 'nem Türmchen mit 'nem Schirmchen unterm Ärmchen... Límonaði (2011)
See if you can find any of those silly straws, or those little umbrellas.Sieh du lieber zu, dass du Strohhalme und ein paar lustige Schirmchen findest. Dead Season (2012)
With little umbrellas in them?Mit kleinen Schirmchen drin? Hard Boiled Sweets (2012)
Extra pineapple slices, extra whipped cream, extra cherries, extra umbrellas, and, uh, hold the rum.Extra Ananas-Scheiben, extra Schlagsahne, extra Kirschen, extra Cocktailschirmchen und... lassen Sie den Rum weg. The Vacation Solution (2012)
I'm all out of them little umbrellas.Ich habe keine von diesen kleinen Schirmchen mehr. Always the Cowboy (2013)
Those umbrella drinks are pretty potent.Diese Schirmchen-Drinks sind ziemlich stark. Pa'ani (2013)
Love, er, Schirmchen, love, I mean, I know from experience, isn't a boxing match, where one dishes it out and the other hits straight back.Liebe, äh, Schirmchen, Liebe, das weiß ich doch selber, das ist keine Schlägerei, wo einer austeilt und der andere schlägt gleich zurück. - Was ist los? Stromberg - Der Film (2014)
Schirmchen, wait a minute.Schirmchen, jetzt warte doch mal. Stromberg - Der Film (2014)
Schirmchen, come on up here!Schirmchen, jetzt komm mal hoch hier! Stromberg - Der Film (2014)
Schirmchen, you're truly the best thing that could've happened in my job.Schirmchen, du bist wirklich das Beste, was mir in meiner Arbeit passieren konnte. Stromberg - Der Film (2014)
Schirmchen?Schirmchen. Stromberg - Der Film (2014)
Except with Schirmchen.Außer beim Schirmchen. Stromberg - Der Film (2014)
White tablecloths, shrimp cocktails, all that.Weiße Tischdecken, Schirmcocktails und all das. How Did We Get Here? (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top