ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hysteresis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hysteresis-, *hysteresis*, hysteresi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hysteresisฮิสเทอรีซิส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hysteresisฮิสเทอรีซิส [TU Subject Heading]
Hysteresisพลังงานที่ผลิตภัณฑ์ยางสูญเสียไปต่อหนึ่งรอบของการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อผลิตภัณฑ์ยางนั้นมีการใช้งานในเชิงพลวัต (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Hysteresisฮิสเตอริซิส [อุตุนิยมวิทยา]
Hysteresis loopฮิสเทอรีซิส ลูป [TU Subject Heading]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hystereseprüfung { f }hysteresis test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒステリシス[hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.) [Add to Longdo]
履歴現象[りれきげんしょう, rirekigenshou] (n, adj-no) (See ヒステリシス) hysteresis (medical) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒステリシス[ひすてりしす, hisuterishisu] historesis, hysteresis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hysteresis \Hys`te*re"sis\, n. [NL., fr. Gr. ? to be behind, to
   lag.] (Physics)
   A lagging or retardation of the effect, when the forces
   acting upon a body are changed, as if from velocity or
   internal friction; a temporary resistance to change from a
   condition previously induced, observed in magnetism,
   thermoelectricity, etc., on reversal of polarity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hysteresis
   n 1: the lagging of an effect behind its cause; especially the
      phenomenon in which the magnetic induction of a
      ferromagnetic material lags behind the changing magnetic
      field

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top