Search result for

husband and wife

(42 entries)
(0.1105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -husband and wife-, *husband and wife*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Husband and wifeสามีและภรรยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bart and I are husband and wife. But he's not our father.แม่กับบาร์ทเป็นสามีภรรยากัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อของพวกเรานะ Chuck in Real Life (2008)
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
I now pronounce you husband and wife.ขอแสดงความยินดีด้วย, เจมส์ โอลเซ่น, โคลอี้ ซัลลิแวน Committed (2008)
Solidify the bond between husband and wife.ไม่รู้สิ. เขาพูดถึงความสำคัญของ Committed (2008)
I now declare you to be husband and wife.ฉันขอประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I now pronounce you husband and wife. At last...ฉันขอประกาศให้ คุณ เป็น เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว Made of Honor (2008)
I now pronounce you husband and wife.ขอประกาศให้คุณทั้งสองเป็นสามี ภรรยากัน 500 Days of Summer (2009)
A husband and wife were murdered at their home while they were sleeping.สามี ภรรยา ภูกฆาตกรรมที่บ้าน พวกเขาหลับอยู่ Bloodline (2009)
It would be like we're actually husband and wifeมันจะได้ดูเหมือนกับว่า เราเป็นสามีภรรยากันจริงๆ Hostage Crisis (2009)
This is our first morning waking up as husband and wife again.นี่เป็นเช้าวันแรกที่เราตื่นขึ้นมาในฐานะสามีภรรยาอีกครั้ง Being Alive (2009)
Husband and wife.เป็นสามีและภรรยา Nice Is Different Than Good (2009)
I pronounce you husband and wife.ขอประกาศว่าคุณคือ สามี ภรรยา Rufus Getting Married (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
husband and wifeThe relationship between husband and wife should be based on love.
husband and wifeTo tell the truth, they are not husband and wife.
husband and wifeWe are husband and wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ชื่น[N] lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
สามีภรรยา[N] husband and wife, Syn. ผัวเมีย, Example: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา, Count unit: คู่
คู่สร้างคู่สม[N] spouse, See also: husband and wife, partner, consort, significant other, mate, Syn. คู่ชีวิต, Example: ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าทั้งคู่เป็นคู่สร้างคู่สมที่เหมาะสมกันที่สุด, Count unit: คู่, Thai definition: คู่รักที่มีความเหมาะสมกันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา
คู่ทุกข์คู่ยาก[N] married couple in adversity, See also: husband and wife, Syn. คู่บุญคู่กรรม, Example: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี
ผัวเมีย[N] spouses, See also: husband and wife, mate, married couple, Syn. สามีภรรยา, คู่สมรส, Example: ผัวเมียคู่นี้รักกันมากเหลือเกิน, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
บุพเพสันนิวาส[N] state of being husband and wife in the past life, See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven, Example: เธอจะปล่อยให้แล้วแต่บุพเพสันนิวาสก็ตามใจ แต่ถ้าเป็นฉันจะจัดการเอง, Thai definition: การเคยเป็นเนื้อคู่กัน, การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together   
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanphawiwā) EN: become husband and wife without marriage   
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple   FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple   FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī-phanrayā) EN: husband and wife ; married couple   FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife [Add to Longdo]
共稼ぎ[ともかせぎ, tomokasegi] (n,vs) working together; (husband and wife) earning a living together; (P) [Add to Longdo]
共働き[ともばたらき, tomobataraki] (n,vs) (See 共稼ぎ) (husband and wife) both working; dual income; (P) [Add to Longdo]
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed [Add to Longdo]
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart [Add to Longdo]
子は鎹[こはかすがい, kohakasugai] (exp) children are a bond between husband and wife [Add to Longdo]
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage [Add to Longdo]
匹偶;匹耦[ひつぐう, hitsuguu] (n,vs) (1) (arch) pair; couple (husband and wife); (n) (2) (arch) friend; comrade [Add to Longdo]
夫婦[ふうふ(P);めおと;みょうと, fuufu (P); meoto ; myouto] (n) married couple; spouses; husband and wife; couple; pair; (P) [Add to Longdo]
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] husband and wife [Add to Longdo]
两口子[liǎng kǒu zi, ㄌㄧㄤˇ ㄎㄡˇ ㄗ˙, / ] husband and wife [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top