ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hmm

HH AH0 M   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hmm-, *hmm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ohmmeter(โอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้าเป็นโอห์ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hmm ... ahh ! Is that your child ?คือการที่ลูกชายของคุณ? The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
This is getting exciting. Hmm... Hmm hmm hmm, let's see.น่าตื่นเต้นจังเลย ดูก่อนนะ The Pact (2012)
Hmm ... it is not.อืมม... . มันเป็นไปไม่ได้ Episode #1.9 (2011)
Hmm ...อืม... Episode #1.8 (2011)
Hmm ... about that ...คือว่า Episode #1.8 (2011)
Hmm ...ไม่มีหรอกค่ะ Episode #1.8 (2011)
Hmm You knowนี่เธอรู้มั้ย Episode #1.7 (2011)
Hmm . I must have my injection now..ตอนนี้ฉันต้องฉีดยา Episode #1.7 (2011)
Hmm hmm, the red dragon ordered a number 37 with a side of pork-fried snap.สาวมังกรแดงสั่งหมายเลข 37 พร้อมหมูทอดจอมสวน Competitive Wine Tasting (2011)
hmm#ฮืมมม# A Night of Neglect (2011)
*Ditzy and a bit, well, hmm vague.*♪แจ๋และบิต ดีอืมคลุมเครือ ♪ Tangled (2010)
Hmm delicious!อื้ม อร่อยจัง! Hanamizuki (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hmmHmm, did we have some breadcrumbs?
hmmHmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.
hmmHmmm, how shall I say this?
hmm"Well, there's something I'd like your advice on about my research project ..." "Let's see... Hmm, you're investigating flowering plants then."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[excl.] (ā) EN: ah ! ; hmmm   
ฮึ่ม[interj.] (heum) EN: hm ; hmm   

CMU English Pronouncing Dictionary
HMM    HH AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hmmm, ...Ermm, ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
うーん;ウーン[, u-n ; u-n] (int) hmm; well [Add to Longdo]
ふむ[, fumu] (int) (See ふん・1) hmm; I see; hrm [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
オーム計[オームけい, o-mu kei] (n) ohmmeter [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]
電気抵抗計[でんきていこうけい, denkiteikoukei] (n) ohmmeter; electrical resistance meter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top