ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinayana buddhism

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinayana buddhism-, *hinayana buddhism*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hinayana Buddhismพุทธศาสนาหินยาน [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小乗仏教[しょうじょうぶっきょう, shoujoubukkyou] (n) (1) Hinayana Buddhism; (2) (sens) Theravada Buddhism [Add to Longdo]
声聞[しょうもん, shoumon] (n) (1) sravaka (disciple of Buddha); (2) adherent of Hinayana Buddhism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hinayana Buddhism
   n 1: an offensive name for the early conservative Theravada
      Buddhism; it died out in India but survived in Sri Lanka
      and was taken from there to other regions of southwestern
      Asia [syn: {Hinayana}, {Hinayana Buddhism}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hinayana buddhism ( B UW1 D IH2 Z AH0 M)

 


  

 
hinayana
 • นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา: ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ที่นับถือกันในศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชาและกัมพูชา, ชื่ [Lex2]
 • หินยาน: เถรวาท [Lex2]
 • (ฮีนะยา'นะ) n. นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา ###S. Theravada. -Hinayanist n. [Hope]
buddhism
 • พุทธศาสนา: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา [Lex2]
 • (บูด'ดิซึม) n. ศาสนาพุทธ. ###SW. buddhist n. ชาวพุทธ buddhistic adj. เกี่ยวกับศาสนาพุทธ. [Hope]
 • (n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ [Nontri]
 • /B UW1 D IH2 Z AH0 M/ [CMU]
 • (n) /b'udɪzəm/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top