หรือคุณหมายถึง hearing loß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearing loss

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearing loss-, *hearing loss*, hearing los
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearing lossการสูญเสียการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing Lossสูญเสียการได้ยิน, [การแพทย์]
Hearing Loss, Congenitalประสาทหูพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if the hearing loss wasn't caused by the bull?ถ้าเรื่องหูหนวก ไม่ได้เกิดจากกระทิงล่ะ? Out of the Chute (2011)
Severe Hearing Loss Syndrome.โรคสูญเสียการได้ยิน Perfect Sense (2011)
We call it Severe Hearing Loss Syndrome, and we still do not know much about it.เราเรียกมันว่าโรคสูญเสียการได้ยิน เรายังไม่รู้จักมันเท่าไร Perfect Sense (2011)
You're yelling unnecessarily, probably due to hearing loss from the music you play.คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาตะโกนใส่ฉัน เป็นไปได้ว่าเพราะคุณสูญเสียการได้ยินจากเพลงที่คุณเล่นนั่นแหละ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hearing loss
      n 1: partial or complete loss of hearing [syn: {deafness},
           {hearing loss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top