ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

He's returnin [...] e exit visas.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -He's returnin [...] e exit visas.-, *He's returnin [...] e exit visas.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

He's ( HH IY1 Z) returning ( R IH0 T ER1 N IH0 NG) this ( DH IH1 S) weekend ( W IY1 K EH2 N D) with ( W IH1 DH) the ( DH AH0) exit ( EH1 G Z IH0 T) visas ( V IY1 Z AH0 Z).

 


  

 
He's
 • คำย่อของ he is หรือ he has[Lex2]
 • /HH IY1 Z/ [CMU]
 • (v) /hiːz/ [OALD]
returning
 • /R IH0 T ER1 N IH0 NG/ [CMU]
 • /R IY0 T ER1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɪt'ɜːʳnɪŋ/ [OALD]
  [return]
 • กลับคืน: หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ [Lex2]
 • ตอบ: โต้ตอบ [Lex2]
 • ชดเชย: ชดใช้ [Lex2]
 • ให้ผล: ได้ผลกำไร [Lex2]
 • เลือกกลับเข้าไปอีก[Lex2]
 • เตะลูกกลับ: เตะกลับ [Lex2]
 • การกลับคืน: การกลับมา [Lex2]
 • ผลตอบแทน[Lex2]
 • ผลกำไร[Lex2]
 • ลูกตีกลับ[Lex2]
 • เกี่ยวกับการกลับมา[Lex2]
 • (รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย [Hope]
 • (n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ [Nontri]
 • (vi) ตอบกลับ,กลับ,แจ้งผล,คืนสู่,ย้อนกลับ,ส่งคืน [Nontri]
 • (vt) ให้ผลตอบ,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ [Nontri]
 • /R IH0 T ER1 N/ [CMU]
 • /R IY0 T ER1 N/ [CMU]
 • (v) /r'ɪt'ɜːʳn/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
weekend
 • วันสุดสัปดาห์: ช่วงเวลาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์ [Lex2]
 • เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์: เกี่ยวกับวันสุดท้ายของสัปดาห์, ปลายสัปดาห์ [Lex2]
 • ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์: ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์ [Lex2]
 • (วีค'เอนดฺ) n. วันสุดสัปดาห์ vi. ใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ [Hope]
 • (n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์ [Nontri]
 • /W IY1 K EH2 N D/ [CMU]
 • /W IY1 K IH2 N D/ [CMU]
 • (v) /w'iːk'ɛnd/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
exit
 • การออกไป: การจากไป [Lex2]
 • ความตาย (คำทางการ)[Lex2]
 • จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ทางออก[Lex2]
 • ออกจาก: จากไป, ออกจาก [Lex2]
 • ออกไปจาก: จากไป, ออกจาก [Lex2]
 • (เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป ###S. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง [Hope]
 • (n) ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การตาย [Nontri]
 • /EH1 G Z IH0 T/ [CMU]
 • /EH1 K S AH0 T/ [CMU]
 • (v) /'ɛksɪt/ [OALD]
visas
 • /V IY1 Z AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /v'iːzəz/ [OALD]
  [visa]
 • วีซ่า: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง [Lex2]
 • ประทับตราบนหนังสือเดินทาง[Lex2]
 • (วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว [Hope]
 • (n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า [Nontri]
 • (vt) ตรวจประทับตรา [Nontri]
 • /V IY1 Z AH0/ [CMU]
 • (v) /v'iːzə/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top