ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hooliganism

HH UW1 L IH0 G AH0 N IH2 Z AH0 M   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hooliganism-, *hooliganism*
CMU English Pronouncing Dictionary
HOOLIGANISM    HH UW1 L IH0 G AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooliganism    (n) hˈuːlɪgənɪzəm (h uu1 l i g @ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流里流气[liú li liú qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧ˙ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] hooliganism; rowdyism, #110,670 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hooliganism
   n 1: willful wanton and malicious destruction of the property of
      others [syn: {vandalism}, {hooliganism}, {malicious
      mischief}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hooliganism ( HH UW1 L IH0 G AH0 N IH2 Z AH0 M)

 


  

 
hooliganism
 • /HH UW1 L IH0 G AH0 N IH2 Z AH0 M/ [CMU]
 • (n) /h'uːlɪgənɪzəm/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top