ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hmm

HH AH0 M   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hmm-, *hmm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ohmmeter(โอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้าเป็นโอห์ม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why the long story ? Hmm ?แล้วไง Schindler's List (1993)
Nobody knows who stole the chicken, hmm ? Tell him about the chicken.ไม่มีใครรู้ตัวคนขโมยไก่ Schindler's List (1993)
You know who I am ? Hmm ?เธอก็รู้ฉันคือใคร Schindler's List (1993)
Hmm ? I send you good stuff all the time.ผมส่งของดีมาให้แล้ว Schindler's List (1993)
hmm ... very good.มันดูดีนะเวลาเธอสวมมันน่ะ No Regret (2006)
Hmm I see...อืม ฉันเข้าใจแล้ว Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
- Hmm ?- อืม Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Hmm You never hit back have you?เธอไม่เคยชกกลับ เธอเคยไหม? Let the Right One In (2008)
Hmm that is perhaps...เอ่อ ดูเหมือนว่า... Hanamizuki (2010)
Hmm because...อืม เพราะว่า... Hanamizuki (2010)
Hmm delicious!อื้ม อร่อยจัง! Hanamizuki (2010)
*Ditzy and a bit, well, hmm vague.*♪แจ๋และบิต ดีอืมคลุมเครือ ♪ Tangled (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hmmHmm, did we have some breadcrumbs?
hmmHmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.
hmmHmmm, how shall I say this?
hmm"Well, there's something I'd like your advice on about my research project ..." "Let's see... Hmm, you're investigating flowering plants then."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[excl.] (ā) EN: ah ! ; hmmm   
ฮึ่ม[interj.] (heum) EN: hm ; hmm   

CMU English Pronouncing Dictionary
HMM HH AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hmmm, ...Ermm, ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
うーん;ウーン[, u-n ; u-n] (int) hmm; well [Add to Longdo]
ふむ[, fumu] (int) (See ふん・1) hmm; I see; hrm [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
オーム計[オームけい, o-mu kei] (n) ohmmeter [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]
電気抵抗計[でんきていこうけい, denkiteikoukei] (n) ohmmeter; electrical resistance meter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top