ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handedness

HH AE1 N D AH0 D N AH0 S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handedness-, *handedness*, handednes
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handedness(แฮน'ดิดนิส) n. ความโน้มเอียงในการใช้มือข้างหนึ่งมากกว่า อีกข้างหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDEDNESS HH AE1 N D AH0 D N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
右利き[みぎきき, migikiki] (n,adj-no) right-handedness; right-hander [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
左利き(P);左利[ひだりきき, hidarikiki] (n) left-handedness; sake drinker; left-hander; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  handedness
      n 1: the property of using one hand more than the other [syn:
           {handedness}, {laterality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top