ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ha-ha-ha

HH AA2 HH AA2 HH AA1   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ha-ha-ha-, *ha-ha-ha*
Possible hiragana form: は-は-は
English-Thai: Nontri Dictionary
HA-ha-ha(int) เสียงหัวเราะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ha-ha-ha!ฮ่าฮ่า! Pinocchio (1940)
Ha-ha-ha-ha-ho!\ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า โฮะๆ! The Nightmare Before Christmas (1993)
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha!ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า! The Nightmare Before Christmas (1993)
Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha!ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า! The Nightmare Before Christmas (1993)
That's right, I am the Pumpkin King Ha-ha-ha-haใช่แล้ว ฉันคือราชาฟักทอง\ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า The Nightmare Before Christmas (1993)
- Ha-ha-ha. They're your clothes, motherfucker.- ฮ่าฮ่าฮ่า พวกเขากำลังเสื้อผ้าของคุณเวรตะไล Pulp Fiction (1994)
Ha-ha-ha.Ha-ha-haThe One with George Stephanopoulos (1994)
- I am Mrs. Nesbitt! Ha-ha-ha-ha!-ฉันคือคุณนาย เนสบิท ฮ่าๆๆๆ Toy Story (1995)
Ha-ha-ha!ฮ่าๆๆ Toy Story (1995)
Ha-ha-ha. You guess? What's your favorite band?เหรอ แล้ววงโปรดคุณล่ะ Pilot (2007)
-Doesn't seem prudent. -Prudent? Ha-ha-ha.- มือเติบไม่เบานะครับ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Ha-ha-ha!ฮะ ฮา ฮ่า! Chuck Versus the Fat Lady (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ha-ha-haHa-ha-ha, pray forgive me. Please don't worry yourself about that!
ha-ha-haHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.

CMU English Pronouncing Dictionary
HA-HA-HA    HH AA2 HH AA2 HH AA1

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top