ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gruppe

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gruppe-, *gruppe*
German-Thai: Longdo Dictionary
Gruppe(n) |die, pl. Gruppen| กลุ่ม, หมู่, เหล่า
Gruppen(n) |pl.|, See also: die Gruppe
Gruppenschaltung(n) |die, pl. Gruppenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรวม โดยประกอบด้วยการต่อทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gruppe {f} | Gruppen {pl} | eine Gruppe Menschengroup | groups | a group of people [Add to Longdo]
Gruppe {f} [math.] | auflösbare Gruppegroup | solvable group [Add to Longdo]
Gruppe {f}gang [Add to Longdo]
Gruppe {f} | Gruppen {pl}squad | squads [Add to Longdo]
Gruppe {f} | Gruppen {pl}tern | terns [Add to Longdo]
Gruppe {f}; Partie {f}; Posten {m}; Menge {f}; Haufen {m}lot [Add to Longdo]
Gruppenarbeit {f}group work [Add to Longdo]
Gruppenbild {n}group picture [Add to Longdo]
Gruppencode {m} (zum Fehlerprüfen) [comp.]group code [Add to Longdo]
Gruppendiskussion {f}group discussion [Add to Longdo]
Gruppendruck {m}; Erwartungsdruck (von Gleichaltrigen)peer pressure [Add to Longdo]
Gruppenfrequenz {f}group frequency [Add to Longdo]
Gruppenleiter {m}group manager; group leader [Add to Longdo]
Gruppenmitglied {n}group member; team member [Add to Longdo]
Gruppenorganisationsstruktur {f}group organisation structure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回音[かいおん, kaion] (n) turn (melodic ornament); gruppetto [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吏党[りとう, ritou] Gruppe_von_Beamten [Add to Longdo]
[だん, dan] GRUPPE, KREIS [Add to Longdo]
団体[だんたい, dantai] Gruppe [Add to Longdo]
団体旅行[だんたいりょこう, dantairyokou] Gruppenreise [Add to Longdo]
竹やぶ[たけやぶ, takeyabu] Gruppe_von_Bambusstraeuchern [Add to Longdo]
[くみ, kumi] Gruppe, Mannschaft, Klasse, Bande [Add to Longdo]
群像[ぐんぞう, gunzou] Gruppe_von_Menschen (in Malerei,Skulptur) [Add to Longdo]
[れん, ren] Gruppe, Begleitung [Add to Longdo]
集団[しゅうだん, shuudan] Gruppen, Massen [Add to Longdo]
集団心理[しゅうだんしんり, shuudanshinri] Gruppenpsychologie, Massenpsychologie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gruppe /grupə/ 
   bank; bracket; element group; gang; group; lot; squad; tern

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  gruppe
   1. bevy; collection; group; heap; herd; set
   2. group

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top