ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gewinn

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gewinn-, *gewinn*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gewinnerliste {f}[อังกฤษ] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ไทย

German-Thai: Longdo Dictionary
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinn {m}asset [Add to Longdo]
Gewinn {m}; Nutzen {m} | Gewinne {pl} | mit hohem Gewinn | Gewinn nach Steuern | auf Gewinn ausgehenprofit | profits | at a high profit | after tax profit | to be intent on making a profit [Add to Longdo]
Gewinn {m}; Zunahme {f}; Zugewinn {m}; Verstärkung {f} | Zunahme des Einflusses; Zugewinn an Einfluss | Gewinn an Erfahrung; Zugewinn an Erfahrunggain | gain in influence | gain in experience [Add to Longdo]
Gewinn {m}; Gewinne {pl}winnings [Add to Longdo]
Gewinn- und Verlustrechnungall inclusive income statement [Add to Longdo]
Gewinnabführung {f}transfer of profits [Add to Longdo]
Gewinnanteil {m} | Gewinnanteile {pl}share in profits | shares in profits [Add to Longdo]
Gewinnbeteiligung {f}profit sharing [Add to Longdo]
Gewinnbeteiligung {f}; Tantieme {f}percentage of the profit [Add to Longdo]
Gewinner {m}gainer [Add to Longdo]
Gewinner {m} | Gewinner {pl}winner | winners [Add to Longdo]
Gewinnerliste {f}prize list [Add to Longdo]
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits [Add to Longdo]
Gewinnmarge {f}margin [Add to Longdo]
Gewinnmaximierung {f}profit maximization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝つ[かつ, katsu] gewinnen, siegen [Add to Longdo]
営利[えいり, eiri] Gewinn, Erwerb [Add to Longdo]
[とく, toku] Gewinn, Nutzen [Add to Longdo]
得る[える, eru] gewinnen, erwerben [Add to Longdo]
得る[える, eru] gewinnen, erwerben [Add to Longdo]
獲る[える, eru] gewinnen, bekommen, erlangen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gewinn /gəvin/ 
   advantage; asset; benefit; gain; prize; profit; yield

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top