ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gesellschaft

G AH0 S EH1 L SH AE0 F T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gesellschaft-, *gesellschaft*
CMU English Pronouncing Dictionary
GESELLSCHAFT    G AH0 S EH1 L SH AE0 F T

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Gesellschaften(n) |pl.|, See also: die Gesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Fluggesellschaft(n) |die, pl. Fluggesellschaften| สายการบิน เช่น Mit welche Fluggesellschaft fliegen Sie meistens? , See also: S. Fluglinie,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellschaft {f} | Gesellschaften {pl} | die Gesellschaft verändern | jdn. in die Gesellschaft einführensociety | societies | to change society | to introduce sb. into society [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company [Add to Longdo]
Gesellschaft {f}companion [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | Gesellschaften {pl}companionship | companionships [Add to Longdo]
Gesellschaft {f}; Gruppe {f} | geschlossene Gesellschaft {f}party | private party [Add to Longdo]
Gesellschaft {f}; Körperschaft {f}corporation [Add to Longdo]
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtsprivate company; private corporation [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]limited corporation; closed corporation; Corp.(closed) [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]Limited (Ltd.); private limited company [Br.] [Add to Longdo]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [econ.]proprietary company (Pty.) [Austr.] [Add to Longdo]
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.] [Add to Longdo]
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting [Add to Longdo]
Gesellschafts...; Firmen...corporate [Add to Longdo]
Gesellschaftsanzug {m}formal dress [Add to Longdo]
Gesellschaftsform {f}social system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会社[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]
社会[しゃかい, shakai] Gesellschaft, sozial [Add to Longdo]
階層[かいそう, kaisou] Gesellschaftsschicht, soziale_Klasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gesellschaft /gəzɛlʃaft/ 
   assn; association; companion; companionship; company; corporation; party; society

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top