Search result for

griped

(265 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -griped-, *griped*, grip, gripe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา griped มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *griped*)
English-Thai: Longdo Dictionary
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grip[N] การยึดเกาะ, See also: การฉวย, การจับ, การกำ
grip[N] ความเข้าใจ, Syn. comprehension, understanding, Ant. misunderstanding
grip[VT] ยึด, See also: ฉวย, จับ, ยึด, เกาะ, Syn. catch, grasp, seize
gripe[VI] บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ, Syn. complain, criticize, grumble
gripe[VI] ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe[VT] ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
grippe[N] ไข้หวัดใหญ่ (คำโบราณ), Syn. epidemic, flu, influenza, grip
grippe[ADJ] ซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
griping[N] อาการปวดแน่นท้อง
gripe at[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe about, complain about
gripping[ADJ] น่าสนใจ, See also: น่าดึงดูดใจ
gripe about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe at, complain about
take a grip[IDM] ควบคุมความรู้สึก, Syn. get on
bring someone to grips with something[IDM] จัดการกับสิ่งที่ยุ่งยาก, Syn. come to, get to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip
grip brakeเบรคมือ
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy
grippe(กริพ) n. ไข้หวัดใหญ่
gripping(กริพ'พิง) adj. น่าสนใจ, See also: grippingingly adv. grippingness n., Syn. attractive
grippy(กริพ'พี) adj. เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
gript(กริพทฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ grip
gripy(ไกร'พี) adj. มีอาการปวดเกร็งในท้อง
handgripn. การจับด้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
grip(vt) จับแน่น,ยึด,เกาะ,กำ
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
grippe(n) ไข้หวัดใหญ่
grips(n) โรคจุก,อาการแน่นท้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grippe; influenzaไข้หวัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
influenza; grippeไข้หวัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agriproduct processingการแปรรูปผลผลิตการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Grip strengthแรงบีบมือ [TU Subject Heading]
Finger Gripร่องนิ้ว [การแพทย์]
Grip Strengthกำลังในการกำมือ [การแพทย์]
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]
Grips, Liftingการจับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flu.Grippe. The Sheep Has Five Legs (1954)
Flu!Grippe? And Now for Something Completely Different (1971)
Stop griping and plant this Grateful Radish Seed-หยุดบ่นแล้วปลูกเมล็ดหัวไชเท้ายอดกตัญญูนี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Hey, get a grip of yourself.เฮ อย่าไปสนใน Heartbreak Library (2008)
Just.. just relax your grip, a little.แค่ผ่อนคลาย... ไม่ต้องเกร็ง Passengers (2008)
They're griping that Alakay never went through the rite of passage, blah, blah, blah, so technically speaking, he can't be a member of the pride.แต่มีคนค่อนขอดว่า อาลาเค ไม่เคยผ่าน พิธีพิสูจน์ตนอะไรเทือกนั้น บลา บลา บลา ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว เขาจะอยู่ในฝูงไม่ได้ ไร้สาระจัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And then you come along with your weird kryptonite death grip, and...แล้วคุณก็เข้ามากับความคิดแย่ๆของคุณ ความชั่วร้ายแล้วก็... The House Bunny (2008)
If everyone can log on at the same time, and tie up her servers with renegade zombie computers, she might loosen her grip on the city.ถ้าทุกคนเข้าระบบพร้อมกัน แล้วทำให้ระบบหลัก ยุ่งอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ เธออาจจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับ ระบบควบคุมพลังงานของเมือง WarGames: The Dead Code (2008)
Now, the driver couldn't be identified, but it appeared as though a woman's hands were seen gripping the steering wheel.ตอนนี้ ยังระบุไม่ได้ว่าใครขับ รู้แต่ว่าเป็นมือผู้หญิง ที่จับพวงมาลัย Greatness Achieved (2008)
And a kung fu grip.เป็นกังฟูด้วย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Careful grip, boy.กรงเล็บเหล็ก. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Careful grip.กรงเล็บเหล็ก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If Reggie was going to get her dead sister back, she would have to let go of her grip on reality.ถ้าเร็จจี้ไปรับพี่สาวที่ตายไปแล้วกลับมา เธอจะต้องปล่อยความเป็นจริง ที่ว่าฉันตายแล้วออกไป Dead Like Me: Life After Death (2009)
Federal instigations continue into the terrorist acts that have gripped the nation's capital, as well as the people of Kidron, Ohio.หน่วยงานสืบสวนกำลังสืบเรื่องการก่อการร้ายที่ เมืองหลวง และที่คิดรอน โอไฮโอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Can you grip that?คุณจับมันได้ไหม? District 9 (2009)
I'm the one who gripped you tight and raised you from perdition.ฉันเป็นคนดึงนายขึ้นมาจากนรกไง Family Remains (2009)
Hey! Nelly yuki, get a grip!เนลลี่ ยูกิ คุมสติหน่อย! Carrnal Knowledge (2009)
I have no-no gripes with you at all, okay?ฉันไม่ได้มีปัญหากับนายสักหน่อย โอเค๊ ? VS. (2009)
She's in the grips of an overwhelming number of transformations.เธอกำลังหลงติดกับอยู่ในการเปลี่ยนสภาพ ที่มากมายนับไม่ถ้วน Keep This Party Going (2009)
In the grips of overwhelming transformations, check.หลงอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ก็ใช่ Keep This Party Going (2009)
Anakin Skywalker battles the enemies in the skies, while Obi-Wan Kenobi frees villages from the grip of vile Separatist leader Wat Tambor.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ต่อสู้กับเหล่าศัตรูเหนือน่านฟ้า ขณะที่โอบีวัน เคโนบีทำการปลดปล่อยหมู่บ้าน จากกำมือของผู้นำฝ่ายแบ่งแยกแสนชั่วร้าย วัต ทัมบอร์ Liberty on Ryloth (2009)
I lost my grip on the ledge and landed in the water.ฉันลื่นแล้วก็ตกลงไปในน้ำ Gasp (2009)
Hold the grip firmly,จับยึดไว้ให้แน่น Time (2009)
Get a grip!ตื่นนนนนนนน! Episode #1.25 (2009)
Katherine, you are losing your grip here.แคทเธอรีน เธอเสียสติไปแล้วเหรอ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Terror gripping my heart with its icy...ความน่ากลัวยึดจับ หัวใจฉัน ด้วย... The Real Ghostbusters (2009)
You guys have just seriously lost your grip on this...พวกนายเสียการควบคุมแล้ว -- The Real Ghostbusters (2009)
Although the building is usually credited to Agrippa of Damascus..."ฉันค้นหาศาสตราจารย์โร Langdon. เป็นเรื่องของความเร่งรีบ. " พวกเขากล่าวว่าจะแสดงที่. Angels & Demons (2009)
- Higher! - Just release your grip. Wow!สูงอีก ปล่อยได้แล้ว ว้าว Despicable Me (2010)
I've rebalanced it by the way due to suppressor. The fulcrum is 2 cm forward from the gripผมปรับสมดุลระยะที่สมควรถึงท่อเก็บเสียง ศูนย์เล็งอยู่หน้า 2 ซม.จากมือจับ The American (2010)
And I shall grip the knife.และข้าจะเป็นคนถือมีดเอง The Red Serpent (2010)
The fever still grips him?เขายังคงจับไข้อยุ่ Great and Unfortunate Things (2010)
Get a grip on yourself!มีสติกันหน่อย! Pilot (2010)
Can you hold a grip?นายกำมือได้ไหม Home (2010)
( greek accent ) what a grip.หนักแน่นดีนะ Melbourne (2010)
An american grip, eh?หนักแน่นแบบอเมริกันสินะ! Melbourne (2010)
What's the pinch-of-death grip thing that actually killed the girl?แล้วไอ้กระบวนท่า ที่ทำให้เธอเสียชีวิตจริงๆ นั่น คืออะไรล่ะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Laser grip, full metal jacket, sir.ด้ามจับติดเลเซอร์\ เปลือกนอกทำจากโลหะทั้งหมด ครับผม Chuck Versus the Role Models (2010)
Tiny thing, but the grip on her.ตัวเล็ก , แต่ฝีมือเธอนี่ You Can't Handle the Truth (2010)
I couldn't grip anything. I know. I know it was...ฉันไม่สามารถควบคุมอะไรได้ซักอย่าง / ฉันรู้ ฉันรู้มันคือ... Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
Really? A robot hand's got a death grip on your junk, dude.จริงน่ะ มือหุ่นยนต์กุมกล่องดวงใจนายไว้อยู่นะเพื่อน The Robotic Manipulation (2010)
It's a purple pen with a gel grip.มันเป็นปากกาสีม่วงที่มีปลอกเจล Cooperative Calligraphy (2010)
To come to grips with who you are, not to hide it.เพื่อค้นหาว่า เธอเป็นใคร - ไม่ใช่ซ่อนมัน There's No Place Like Homecoming (2010)
GRIPPED BY FEAR THAT SOMETHING WAS OUT THERE IN THE DARKNESS. WAS THAT A DEMON...จับด้วยความกลัวว่ามีบาง อย่างออกมีอยู่ในความมืด Beyond the Darkness (2010)
The answer as to whether you can get around it is held tightly in the grips, we believe, of the laws of quantum gravity -- laws that we don't yet understand.ในขณะที่คุณพยายาม ที่จะเปิดใช้งานได้ คำตอบที่เป็นไปได้ ว่าคุณจะได้รับรอบ ๆ จะจัดขึ้นอย่างแน่น หนาในจับเราเชื่อว่า Is Time Travel Possible? (2010)
If we open our fingers, loosen our grips go with it... ♪ And tell myself that I'm free ♪ถ้าเราแบมือ ก็จะปล่อยให้มันหลุดลอยไป ตามไปกับมัน... With You I'm Born Again (2010)
Naeddre, Morganam forgripe.Naeddre, Morganam forgripe. The Castle of Fyrien (2010)
Get a grip.มิโฮ ใจเย็นๆหน่อย Episode #1.14 (2010)
Get a grip and hide your tails.มิ โฮ มีสติหน่อย และซ่อนหางเธอด้วย Episode #1.6 (2010)
That poor lady who turned to stone, she ... she have a tight grip.โอ้.. ป้าคนนั้นเขากลายเป็นหิน เขา... เขากำมือเน้นน่ะ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gripThe lecture gripped the audience.
gripShe gripped my arm tightly.
gripThe company went after its No. 1 customer gripe: power outages.
gripFind one's grip on life.
gripHe has a grip of steel.
gripBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
gripThe owner of the small dog gripped its neck and scolded it.
gripIt is high time we aired some of our gripes.
gripThe wrestler has a formidable grip.
gripHe was in the grip of poverty.
gripHe gripped the tennis racket tightly.
gripIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
gripTom got a grip on his emotions.
gripThey got into the grip of ignorance and poverty.
gripI have a gripping pain here.
gripThe officer gripped his arm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
ด้ามจับ[N] handle, See also: stock, helve, hilt, grip, Syn. ที่จับ, มือจับ, Example: แปรงอันใหม่ที่ซื้อมามีด้ามจับที่หมุนถอดไปล้างได้, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: ส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ถือใช้จับ
มือจับ[N] handle, See also: grip, haft, hilt, Syn. ที่จับ, ด้ามจับ, Example: เธอเปลี่ยนมาจับที่มือจับสิจะได้ไม่ร้อนมือ, Count unit: ข้าง, ด้าม, Thai definition: ส่วนที่ใช้สำหรับให้มือยึดหรือจับ
พร่ำบ่น[V] grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
คีบ[V] pinch, See also: tong, grip, clamp, nip, fork over, Syn. หนีบ, จับ, หยิบ, ถือ, Example: เขาใช้คีมคีบเหล็กที่ร้อนแดงออกมาวางบนทั่ง, Thai definition: เอาปลายสิ่งที่เป็นง่ามเช่นคีมหรือปลายไม้ 2 อันจับสิ่งอื่นให้อยู่
หนีบ[V] pinch, See also: grip, clamp, nip, fork out, Syn. คีบ, บีบ, Example: ฉันกลัวปูหนีบที่นิ้วหัวแม่มือ, Thai definition: คีบหรือบีบให้แรงให้แน่นด้วยของที่เป็นง่ามเช่น ง่ามนิ้วมือหรือตะไกรเป็นต้น
งับ[V] bite, See also: grip, seize with teeth, Syn. กัด, เขมือบ, ขย้ำ, Ant. ปล่อย, Example: ท่าทางที่มันจ้องและเตรียมจะกระโดดงับนั้นแสดงว่ามันเอาจริง, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว
ปล่อยมือ[V] relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai definition: คลายมือที่จับ
กำ[V] grasp, See also: hold, clench, grip, seize, Syn. จับ, กุม, Example: ครูผู้ฝึกสอนบอกให้เขากำด้ามแร็คเก็ตแน่นๆ, Thai definition: ทำนิ้วมือให้งอเข้าจดอุ้งมือ, เอานิ้วมือโอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, อาการที่งอนิ้วมือรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
คว้าไขว่[V] grasp at, See also: grip, Syn. ไขว่คว้า, Example: ทุกคนต่างแย่งกันคว้าไขว่ลูกโป่งในอากาศ, Thai definition: ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว
หมวกแจว[N] handle grip, See also: handle cover, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ที่สวมหัวแจวสับหรับแจวสำหรับจับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ามปืน[n. exp.] (dām peūn) EN: gunstock ; grip   
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
กำ[v.] (kam) EN: grasp ; hold ; clench ; grip ; seize   FR: empoigner ; saisir ; serrer
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu   FR: grippe aviaire [f]
ไข้หวัดใหญ่[n.] (khaiwat yai) EN: flu ; influenza   FR: grippe [f]
ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก = ไข้หวัดเม็กซิโก[n. exp.] (khaiwat yai Meksikō = khaiwat yai Meksikō) EN: Mexican flu   FR: grippe mexicaine [f] ; grippe A [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา[n. exp.] (khaiwat yai thammadā) FR: grippe saisonnière [f]
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over   FR: pincer ; serrer
คลายมือ[v. exp.] (khlāi meū) EN: loosen one's grip ; let go   
คนขี้เหนียว[n. exp.] (khon khīnīo) EN: miser   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītranī) EN: miser ; niggard ; skinflint   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
มือจับ[v.] (meūjap) EN: handle ; grip ; haft ; hilt   FR: saisir
หมวกแจว[n. exp.] (mūak jaēo) EN: handle grip ; handle cover   
งับ[v.] (ngap) EN: bite ; grip ; seize with teeth   FR: attraper avec les dents ; saisir dans la gueule
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk   FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip   
ปล่อยมือ[v.] (plǿimeū) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go   
ถือโกรธ[v.] (theūkrōt) EN: bear a grudge ; hold sth against s.o. ; take umbrage   FR: prendre en grippe
ยึดแน่น[v.] (yeutnaen) FR: agripper

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIP    G R IH1 P
GRIPS    G R IH1 P S
GRIPP    G R IH1 P
GRIPE    G R AY1 P
GRIPED    G R AY1 P T
GRIPES    G R AY1 P S
GRIPPI    G R IH1 P IY0
GRIPPO    G R IH1 P OW0
GRIPING    G R AY1 P IH0 NG
GRIPPED    G R IH1 P T
AGRIPPA    AH0 G R IH1 P AH0
GRIPPING    G R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grip    (v) (g r i1 p)
grips    (v) (g r i1 p s)
gripes    (n) (g r ai1 p s)
grippe    (n) (g r ii1 p)
gripped    (v) (g r i1 p t)
grippes    (n) (g r ii1 p s)
gripping    (v) (g r i1 p i ng)
gripsack    (n) (g r i1 p s a k)
gripsacks    (n) (g r i1 p s a k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelgrippe(n) |die, pl. Vogelgrippen| ไข้หวัดนก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehgriffschalter {m}grip shifter [Add to Longdo]
Einbindelänge {f}bond length; grip length [Add to Longdo]
Gewalt {f} | jdn. in seiner Gewalt haben | jdn. in seiner Gewalt habenpower | to have sb. in one's power | to have sb. in one's grip [Add to Longdo]
Greifer {m}grapple; gripper [Add to Longdo]
Greifwerkzeug {m}gripping device [Add to Longdo]
Greifzange {f}gripping pliers [Add to Longdo]
Griff {m}; Halt {m} | Griffe {pl} | etw. in den Griff bekommen | etw. in den Griff bekommengrip | grips | to get a grip on sth. | to get to grips with sth. [Add to Longdo]
Griffelement {n} | Griffelemente {pl}hand grip element | hand grip elements [Add to Longdo]
Griffschale {f}grip plate [Add to Longdo]
Grips {m}; Köpfchen {n}savvy [Add to Longdo]
Gripzange {f}gripping pliers [Add to Longdo]
Handtasche {f} | Handtaschen {pl}gripsack | gripsacks [Add to Longdo]
Isolationshalterung {f}; Isolierungsschelle {f}insulation grip [Add to Longdo]
Klemmbacke {f}; Spannbacke {f} | Klemmbacke mit Hülse | Klemmbacke mit Längsrippengripping jaw; clamp jaw; jaw | clamp jaw with sleeve | clamp jaw with longitudinal ribs [Add to Longdo]
Kreuzgriff {m}palm grip [Add to Longdo]
jdm. zu Leibe rückento get to grips with sb. [Add to Longdo]
Mikrogreifer {m}microgripper [Add to Longdo]
Reisetasche {f}grip [Add to Longdo]
Schildfessel {f}shield grip [Add to Longdo]
Spannbacke {f}clamping jaw; gripping jaw [Add to Longdo]
Verstand {m}; Grips {m}; Köpfchen {n}brains; brain [Add to Longdo]
Wirklichkeit {f} | den Bezug zur Wirklichkeit verlierenreality | to lose one's grip on reality [Add to Longdo]
jdn. anmeckern; ausmeckern; anmotzento gripe at sb. [Add to Longdo]
aufregen; meckern; nörgelnto gripe [Add to Longdo]
fesseln; faszinieren (Film usw.)to grip [Add to Longdo]
fesselnd; zupackend {adj}gripping [Add to Longdo]
fesselnd {adv}grippingly [Add to Longdo]
greiftgrips [Add to Longdo]
mit etw. klarkommento get to grips with sth. [Add to Longdo]
packen; zupacken; fassen; ergreifen; greifen; zugreifen | packend; zupackend; fassend; ergreifend; greifend; zugreifend | gepackt; zugepackt; gefasst; ergriffen; gegriffen; zugegriffen | packt; packt zu; fasst; ergreift; greift; greift zu | packte; packte zu; fasste; ergriff; griff; griff zuto grip | gripping | gripped | griped | griped [Add to Longdo]
spannend {adj}exciting; thrilling; gripping; suspense-packed [Add to Longdo]
den Halt verlierento lose one's grip [Add to Longdo]
sich zusammenreißento get a grip on oneself [Add to Longdo]
Eile ist nur zum Flöhefangen gut.Nothing should be done in haste but gripping a flea. [Add to Longdo]
Immer müssen Sie ein Haar in der Suppe finden.You always have to have something to gripe about. [Add to Longdo]
Meckerei {f}gripes [Add to Longdo]
Nimm dich zusammen!Get a grip! [Add to Longdo]
Hühnergrippe {f}; Vogelgrippe {f}; Geflügelpest {f} [med.]bird flu; avian influenza; avian flu [Add to Longdo]
Influenza {f}; Grippe {f} [med.] | an Grippe erkrankt | die Grippe haben | Grippe bekommeninfluenza; flue | down with influenza | to have the flu | to get flu; to catch (the) flu [Add to Longdo]
Grippewelle {f} [med.]flu epidemic [Add to Longdo]
Kolik {f}; Bauchschmerzen {pl} [med.]gripes [Add to Longdo]
Virusgrippe {f} [med.]viral flue [Add to Longdo]
Malediven-Anemonenfisch {m} (Amphiprion nigripes) [zool.]rose skunk (anemone) clown [Add to Longdo]
Griffigkeit {f}grip [Add to Longdo]
Haftung {f} auf nasser Straßewet grip; wet road holding [Add to Longdo]
Straßenhaftung {f}road grip [Add to Longdo]
Verschwendung von Geld, Grips und ZeitWOMBAT : waste of money, brains, and time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がみがみ[, gamigami] (adv) (on-mim) nagging; griping [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
アウトサイドグリップ[, autosaidogurippu] (n) outside grip [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]
インターロッキンググリップ[, inta-rokkingugurippu] (n) interlocking grip (golf) [Add to Longdo]
ウエスタングリップ;ウェスタングリップ[, uesutangurippu ; uesutangurippu] (n) Western grip (tennis) [Add to Longdo]
グリップ[, gurippu] (n) grip; (P) [Add to Longdo]
シェークハンドグリップ[, shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis) [Add to Longdo]
ナチュラルグリップ[, nachurarugurippu] (n) natural grip [Add to Longdo]
ヘアピン[, heapin] (n) hair pin; hairclip; hairgrip; bobby pin [Add to Longdo]
ペンホルダーグリップ[, penhoruda-gurippu] (n) penholder grip [Add to Longdo]
握り[にぎり, nigiri] (n) grip; handle; (P) [Add to Longdo]
握る[にぎる, nigiru] (v5r,vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P) [Add to Longdo]
握力[あくりょく, akuryoku] (n) grip (of hand); (P) [Add to Longdo]
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left [Add to Longdo]
下手[へた, heta] (n) (1) humble position; inferior; (2) underarm grip on opponent's belt (sumo); (P) [Add to Longdo]
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp,adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi [Add to Longdo]
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo) [Add to Longdo]
逆子[さかご, sakago] (n) breech presentation (feet-first birth); breech delivery; breech birth; Agrippa [Add to Longdo]
逆手[ぎゃくて(P);さかて, gyakute (P); sakate] (n) (1) underhand or backhand grip (e.g. in tennis); (2) unexpected twist; turning the tables (on an opponent); (P) [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [Add to Longdo]
固い握り[かたいにぎり, katainigiri] (n) tight grip [Add to Longdo]
黒足信天翁[くろあしあほうどり;クロアシアホウドリ, kuroashiahoudori ; kuroashiahoudori] (n) (uk) black-footed albatross (Diomedea nigripes) [Add to Longdo]
左四つ[ひだりよつ, hidariyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the left hand and an over-arm grip with the right [Add to Longdo]
差し込み;差込[さしこみ, sashikomi] (n) (1) insertion; (2) plug; (electrical) outlet; power point; (3) spasm of pain; griping pain; (fit of) convulsions; stitch [Add to Longdo]
四つ身[よつみ, yotsumi] (n) (1) cross-grips (situation in which each rikishi has an underarm grip on the other) (sumo); (2) kimono made for young children [Add to Longdo]
取っ手(P);把っ手;把手;取手[とって(P);はしゅ(把手), totte (P); hashu ( hashu )] (n) handle; grip; knob; (P) [Add to Longdo]
取っ組合う[とっくみあう, tokkumiau] (v5u,vi) to come to grips with; to fight [Add to Longdo]
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P) [Add to Longdo]
取り直す;取直す;取りなおす[とりなおす, torinaosu] (v5s,vt) (1) to re-grip; to re-wrestle (sumo); (2) to regroup (after some adverse event) [Add to Longdo]
銃把[じゅうは, juuha] (n) grip of a gun [Add to Longdo]
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo) [Add to Longdo]
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into [Add to Longdo]
掴み[つかみ, tsukami] (n) grip [Add to Longdo]
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P) [Add to Longdo]
踏み込む[ふみこむ, fumikomu] (v5m) (1) to step into (e.g. someone else's territory); to break into; to raid; (2) to come to grips with; to get to the core of [Add to Longdo]
得意四つ[とくいよつ, tokuiyotsu] (n) sumo wrestler's favourite (favorite) grip on the belt [Add to Longdo]
農業大国[のうぎょうたいこく, nougyoutaikoku] (n) major agricultural country; agricultural power; agripower [Add to Longdo]
把持[はじ, haji] (n,vs) grasp; hold; grip [Add to Longdo]
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) handle; grip; (2) stalk (of a mushroom, leaf, etc.); (P) [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) hilt (of a sword); haft (of a dagger); handgrip [Add to Longdo]
矛(P);鉾;戈;鋒;戟;桙;槍[ほこ(P);とかり(鋒), hoko (P); tokari ( hou )] (n) (1) long-handled Chinese spear; lance; pike; (2) (ほこ only) weapon; arms; (3) (ほこ only) grip of a bow; (P) [Add to Longdo]
両差し;双差し;諸差し(iK)[もろざし, morozashi] (n) deep double underarm grip which prevents the opponent from grabbing the belt (sumo) [Add to Longdo]
零し合い;こぼし合い[こぼしあい, koboshiai] (n) gripe session; grievance session [Add to Longdo]
鷲掴み;鷲づかみ[わしづかみ, washidukami] (n) grabbing hold; eagle grip; tight hold [Add to Longdo]
腕を返す[かいなをかえす, kainawokaesu] (exp,v5s) to place one's arms under those of the opponent and lift them up, in order to prevent an overhand grip on one's mawashi (in sumo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
把手[bǎ shǒu, ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] handle; grip; knob [Add to Longdo]
抓力[zhuā lì, ㄓㄨㄚ ㄌㄧˋ, ] grip [Add to Longdo]
抓力跑法[zhuā lì pǎo fǎ, ㄓㄨㄚ ㄌㄧˋ ㄆㄠˇ ㄈㄚˇ, ] to grip the road (in car racing) [Add to Longdo]
握住[wò zhù, ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ, ] grip; hold [Add to Longdo]
握力[wò lì, ㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, ] (strength of one's) grip [Add to Longdo]
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, ] to hold; to grip; to grasp [Add to Longdo]
释手[shì shǒu, ㄕˋ ㄕㄡˇ, / ] to let go; to loosen one's grip; to put sth down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gripe \Gripe\, v. t. [imp. & p. p. {Griped}; p. pr. & vb. n.
   {Griping}.] [AS. gripan; akin to D. grijpen, G. greifen, OHG.
   gr?fan, Icel. gripa, Sw. gripe, Dan. gribe, Goth. greipan;
   cf. Lith. graibyti, Russ. grabite to plunder, Skr. grah,
   grabh, to seize. Cf. {Grip}, v. t., {Grope}.]
   [1913 Webster]
   1. To catch with the hand; to clasp closely with the fingers;
    to clutch.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize and hold fast; to embrace closely.
    [1913 Webster]
 
       Wouldst thou gripe both gain and pleasure ?
                          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. To pinch; to distress. Specifically, to cause pinching and
    spasmodic pain to the bowels of, as by the effects of
    certain purgative or indigestible substances.
    [1913 Webster]
 
       How inly sorrow gripes his soul.   --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top