ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

griffing

G R IH1 F IH0 NG   
180 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -griffing-, *griffing*, griff
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา griffing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *griffing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
griff[N] แร้ง, See also: อีแร้ง
griffin[N] สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)
griffon[N] สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
griff(กริฟ) n. ผู้มาใหม่
griffe(กริฟ) n. ลูกผสมผิวดำกับผิวขาว,ลูกผสมผิวดำกับอินเดียนแดง
griffin(กริฟ'ฟิน) n. สัตว์ประหลาดที่หัวและปีกเป็นอินทรีและร่างเป็นสิงโต,ผู้มาใหม่, Syn. griffon,gryphon
hippogriff(ฮิพ'พะกรีฟ) n. สัตว์ประหลาด (ในนิยาย) ที่คล้ายตัว griffin ที่มีร่างและ ส่วนหลังเป็นม้า., Syn. hippogryph

English-Thai: Nontri Dictionary
griffin(n) สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Griffin.กริฟฟิน Game Ogre (2012)
One, two...- Ein AngriffDagger Redux (1995)
Old Griffon!Vater Griffon! The Last Mistress (2007)
Griffin.Griffin . The Price (2008)
Attack!Angriff! - Ja! Legendary Amazons (2011)
Assault?AngriffEpisode #1.6 (2015)
The griffith.Das Griffith. The Blitzkrieg Button (2015)
_Systemzugriff gesperrt Ye Who Enter Here (2016)
Mr. Griffin, have you learned a lesson?คุณกริฟฟิน แล้วคุณได้บทเรียนบ้างไหม? Death Has a Shadow (1999)
Mr. Griffin, I think your words have touched us all.คุณกริฟฟิน คำพูดคุณลึกซึ้งกินใจพวกเราที่อยู่ที่นี่ Death Has a Shadow (1999)
That was very moving, Mrs. Griffin.ซึ้งจริงๆ คุณนายกริฟฟิน ถ้างั้น.. Death Has a Shadow (1999)
-How's it going, Griff?- เป็นยังไงบ้าง Frailty (2001)
I'm agent Griffin Hull of the fbi.ผมสายสืบกริฟฟิน ฮัลจาก FBI Frailty (2001)
That, Ron, is a hippogriff.นี่มันอะไรกันฮะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You do not want to insult a hippogriff.และทำให้มันโกรธได้ง่ายมาก โดยถ้าเธอเพียงแค่ดูถูกมัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... wasa goodhippogriff, always cleaned his feathers.ฉันก็บอกว่าบัคบีคเป็นฮิปโปกริฟฟ์ที่ดี ทำความสะอาดขนตัวเองเป็นประจำ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... Icankeepthe hippogriff'shead . I'll donate it to the Gryffindors' room.As I say to them, they are going to start the head... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... ofDangerousCreatures that the hippogriff Buckbeak...The hippogriff called Buckbeack here and after called the condemned... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
The thing is... that the Griffins didn't really give a reason why they brought you back.คือว่า... . ครอบครัวกริฟฟินส์ไม่ได้ บอกเหตุผลว่า Pilot (2004)
His name was Michael Griffin.ชื่อของเขาคือไมเคิล กิฟฟิน Hollow Man II (2006)
Griffin's always operated on the edge of anarchy.กิฟฟินเขาอยู่ในภาวะที่ยังสับสนอยู่ Hollow Man II (2006)
Griffin cannot get the buffer.กิฟฟินต้องไม่มีวันได้สารบัฟฟอร์ Hollow Man II (2006)
Okay, so finish telling me about this Michael Griffin guy.เอาล่ะ บอกผมเรื่องของกิฟฟิน มาให้หมดเดี่ยวนี้เลย Hollow Man II (2006)
Griffin.กิฟฟิน Hollow Man II (2006)
-You're still gonna go after Griffin?-คุณจะตามล่าตัวกิฟฟินต่อไปงั้นเหรอ Hollow Man II (2006)
What, you think a bunch of nerds with typewriters are gonna protect you from Griffin?ว่าไงนะ คุณคิดว่าไอ้พวกงี่เง่า นั่งโต๊ะจิ้มเครื่องพิมพ์ดีด มันจะคุ้มครองคุณจากกิฟฟินได้งั้นเหรอ Hollow Man II (2006)
We get the word out, it'll stop Reisner from coming after us, and Griffin will be the last of his kind.เราต้องบอกให้เขารู้ มันจะทำให้ไรซ์เนอร์เลิกตามเราได้ และกิฟฟินเองเขาก็จะหยุดเช่นกัน Hollow Man II (2006)
Once you go public, Griffin's gonna be coming right at you.เมื่อคุณปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะ กิฟฟินมันจะมาหาคุณถึงที่เลย Hollow Man II (2006)
It was Griffin. He wants to meet.กิฟฟินอยู่ที่นั่น เขาต้องการพบฉัน Hollow Man II (2006)
-What about Dalton and Griffin?-แล้วดาลตั้นกับกิฟฟินอยู่ไหน Hollow Man II (2006)
What about that chiropractor Alvin Griffin, the other one who sold Meeks steroids?และหมอกระดูกนั้น อัลวิน กริฟฟินล่ะ คนที่ขายสเตอรอยด์ให้มี้คส์น่ะ Mr. Brooks (2007)
AlvinGriffin, fold your hands on top of your head!นอนลงกับพื้น เอามือประสานไว้บนหัว Mr. Brooks (2007)
Hawkins, meet Alvin Griffin.ฮอว์กิ้น รู้จัก อัลวิน กริฟฟิน Mr. Brooks (2007)
Do you remember Fenella Griffith?จำเฟเนลล่ากริฟฟิธได้มั้ย Cassandra's Dream (2007)
The griffith park carousel.ม้าหมุนที่ กริฟฟิท พาร์ค Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
I wouldn't send anybody to level five That doesn't belong there. He's at the griffith park carousel.พ่อไม่อยากส่งใครไป เลเวล ไฟว์ เขาจะไปที่ สวนสนุก griffith Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
We were up in Griffith Park, hunting for food.เราอยู่ที่กริฟฟิธ ปาร์ค กำลังล่าหาอาหาร Goodbye to All That (2008)
- I believe it to be a griffin.หม่อมฉันเชื่อว่ามันคือ "กริฟฟิน Lancelot (2008)
- A griffin?กริฟฟิน? Lancelot (2008)
- The griffin was unharmed.เราไม่สามารถทำอันตรายแก่กริฟฟินได้ ฝ่าบาท Lancelot (2008)
Is it true that the griffin can only be killed by magic?มันเป็นเรื่องจริงไหม... ว่าการจะฆ่ากริฟฟินต้องใช้เวทย์มนต์เท่านั้น? Lancelot (2008)
"Kill the griffin, Merlin!"ฆ่ากริฟฟินซะ เมอร์ลิน! ผมจะนั่งผิงไฟอุ่นเท้าอยู่นี่แหละ Lancelot (2008)
There are those that believe this creature, this griffin, is a creature of magic, that only magic can destroy it.มีบางคนบอกกับข้าว่า เจ้าตัวนี้มันคือ กริฟฟิน เป็นสัตว์ประลหาดที่เกิดมาจากเวทย์มนต์ แล้วก็มีแต่เวทย์มนต์เท่านั้นที่จะสามารถทำลายมันได้ Lancelot (2008)
Lancelot's going to kill the griffin!เมอร์ลิน! แลนซาลอต กำลังจะขี่ม้าออกไปสู้กับกริฟฟินแล้ว! Lancelot (2008)
- You killed the griffin.คุณเป็นคนปราบกริฟฟิน Lancelot (2008)
Griffin, I can't keep doing this!รีบๆ ฉันเสียเวลาไม่ได้นะฉันต้องรีบไป Jumper (2008)
Griffin!ฉันมีเรื่องต้องบอกนาย Jumper (2008)
Griffin, listen to me, all right? That's what I was trying to tell you, okay? By bringing her down here, they can follow you!พาเธอมานี่พวกนั้นจะตามมาเพราะมันมีเครื่องมือ Jumper (2008)
- Griffin... - Where does this thing go? - we gotta go.นายคิดจะทำอะไรน่ะ Jumper (2008)
Griffin, it's my fault that she's there, all right? - You can't just... - What?เราต้องช่วยเธอออกมารู้มั้ย เราต้องช่วยเธอออกมาจากที่นั่น Jumper (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบทอง[N] Graptophyllum pictum Griff, Syn. ใบเงินใบทอง, Example: เขาเชื่อว่าถ้ามีใบทองไว้ประดับที่บ้าน ก็จะมีเงินทองตามมาด้วย, Thai definition: ชื่อเรียกใบเงินชนิด Graptophyllum pictum Griff. ที่พื้นใบสีเขียว กลางใบเหลือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย[n. exp.] (īraēng sī nāmtān Himālai) EN: Himalayan Griffon   FR: Vautour de l'Himalaya [m] ; Griffon de l’Himalaya [m]
กางเล็บ[v. exp.] (kāng lep) FR: sortir ses griffes
เขียนหวัด [v.] (khīenwat) FR: griffonner
ข่วน[v.] (khuan) EN: claw ; scratch   FR: griffer ; égratigner
เล็บ[n.] (lep) EN: claw   FR: griffe [f]
เล็บแมว[n. exp.] (lep maēo) EN: cat's claws   FR: griffe de chat [f]
ตะกุย[v.] (takui) EN: scratch ; claw ; scrape ; dig up ; dig with fingers ; paws or claws ; paw with hooves   FR: griffer ; gratter
อุ้งเล็บ[n.] (ung lep) EN: claw   FR: griffe [f] ; serre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIFF G R IH1 F
GRIFFY G R IH1 F IY0
GRIFFO G R IH1 F OW0
GRIFFEN G R IH1 F AH0 N
MCGRIFF M AH0 G R IH1 F
GRIFFEE G R IH1 F IY0
GRIFFIS G R IH1 F IH0 S
GRIFFIE G R IH1 F IY0
GRIFFIN G R IH1 F IH0 N
GRIFFON G R IH1 F AH0 N
GRIFFEY G R IH1 F IY0
COSGRIFF K AA1 S G R IH0 F
GRIFFITH G R IH1 F IH0 TH
GRIFFITH G R IH1 F AH0 TH
GRIFFETH G R IH1 F IH0 TH
GRIFFING G R IH1 F IH0 NG
GRIFFEY'S G R IH1 F IY0 Z
GRIFFIN'S G R IH1 F IH0 N Z
GRIFFITTS G R IH1 F IH0 T S
GRIFFITHS G R IH1 F IH0 TH S
GRIFFITH'S G R IH1 F IH0 TH S
VANDAGRIFF V AE2 N D AE1 G R IH0 F
VANDAGRIFF V AE1 N D AH0 G R IH0 F
VANDERGRIFF V AE1 N D ER0 G R IH0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
griffin (n) grˈɪfɪn (g r i1 f i n)
griffon (n) grˈɪfən (g r i1 f @ n)
griffins (n) grˈɪfɪnz (g r i1 f i n z)
griffons (n) grˈɪfənz (g r i1 f @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
in Angriff nehmenเริ่มจัดการ, เริ่มลงมือ เช่น Der Arzt nimmt gleich die Operation in Angriff.; Der Ingenieur will nun den Bauplan in Angriff nehmen., See also: beginnen
Griff(n) |der, pl. Griffe| ที่จับ เช่น หูหม้อ, Fenstergriff ที่เปิดหน้าต่าง
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggression {f}; Angriff {m}; Überfall {m} | Aggressionen {pl}; Angriffe {pl}; Überfälle {pl}aggression | aggressions [Add to Longdo]
Amt {n}; Anklage {f}; Angriff {m}charge [Add to Longdo]
Angriff {m}; Anschlag {m} (auf) | Angriffe {pl} | einem Anschlag zum Opfer fallen | zum Angriff bereitattack (on) | attacks | to be assassinated | ready to attack [Add to Longdo]
Angriff {m}; Ansturm {m} | Angriffe {pl}; Anstürme {pl} | tätlicher Angriffassault | assaults | assault and battery [Add to Longdo]
Angriff {m} | Angriffe {pl}offence; offense [Am.] | offences; offenses [Am.] [Add to Longdo]
Angriff {m} | Angriffe {pl}onset | onsets [Add to Longdo]
Angriff {m} | Angriffe {pl}onslaught | onslaughts [Add to Longdo]
Angriff {m} | Angriffe {pl}whammy | whammies [Add to Longdo]
etw. in Angriff nehmento make a start on sth. [Add to Longdo]
Angriffskrieg {m}war of aggression [Add to Longdo]
Angriffslust {f}aggressiveness [Add to Longdo]
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack [Add to Longdo]
Angriffsspitze {f}; Vorhut {f} [mil.]spearhead [Add to Longdo]
Angriffsziel {n} [mil.]objective [Add to Longdo]
Apperzeption {f}; begrifflich urteilendes Erfassen; bewusste sinnliche Wahrnehmungapperception [Add to Longdo]
Auffassung {f}; Begriff {m}; Vorstellung {f}; Anschauung {f}conception [Add to Longdo]
im Aufstieg begriffen seinto be on the rise; to be rising [Add to Longdo]
Ausdruck {m}; Fachausdruck {m}; Begriff {m}; Fachbegriff {m} | Ausdrücke {pl}; Fachausdrücke {pl}; Begriffe {pl}; Fachbegriffe {pl} | medizinischer Fachausdruck; medizinischer Fachbegriffterm | terms | medical term [Add to Longdo]
Begriff {m} | Begriffe {pl}concept | concepts [Add to Longdo]
Begriff {m} | Begriffe {pl}item | items [Add to Longdo]
Begriff {m}; Vorstellung {f}; Erkenntnis {f}perception [Add to Longdo]
Begriff {m}; Gedanke {m}; Idee {f} | Begriffe {pl}notion | notions [Add to Longdo]
gebräuchlicher Begriff; bekannter Name | zu einem Begriff werdenhousehold name | to become a household name [Add to Longdo]
im Begriff sein, etw. zu tun; dabei sein, etwas zu tunto be about to do sth. [Add to Longdo]
im Begriff sein zu; dabei sein, etw. zu tunto be going to; gonna [Am.] [Add to Longdo]
im Begriff sein zuto be on the point of [Add to Longdo]
Begriff, der sich einer genauen Definition entziehtconcept which somehow evades precise definition [Add to Longdo]
Begriffsbestimmung {f}definition [Add to Longdo]
Begriffsmensch {m}abstractionist [Add to Longdo]
Begriffssystem {n}system of concepts [Add to Longdo]
Begriffsvermögen {n}; Verständnis {n}comprehension [Add to Longdo]
Begriffsverwirrung {f}confusion of idea [Add to Longdo]
Bereich {m}; Gebiet {n}; Fläche {f}; Areal {n}; bestimmter Bereich | Bereiche {pl} | bebautes Gebiet | eingriffsempfindliche Bereichearea | areas | built-up area | areas sensitive to interferences [Add to Longdo]
Bombenangriff {m}; Bombardement {n} [mil.]bomb attack; air raid [Add to Longdo]
Bombengroßangriff {m} [mil.]clobbering [Add to Longdo]
Darstellung {f}; Inbegriff {m} | Darstellungen {pl}; Inbegriffe {pl}embodiment | embodiments [Add to Longdo]
Datenzugriff {m}data access [Add to Longdo]
Dialogeingriff {m}interaction [Add to Longdo]
Direktzugriff {m}direct access; direct-access [Add to Longdo]
Direktzugriff {m}; Zufallszugriff {m}random access [Add to Longdo]
Direktzugriffsspeicher {m}random access memory (RAM) [Add to Longdo]
Direktzugriffsspeicher {m}; adressierbarer Speicher [comp.]addressable storage; addressed memory [Add to Longdo]
Direktzugriffsspeicher {m}direct access storage [Add to Longdo]
Drehgriff {m} | Drehgriffe {pl}turning handle | turning handles [Add to Longdo]
Drehgriffschalter {m}grip shifter [Add to Longdo]
Eingreifen {n}; Eingriff {m}intervention [Add to Longdo]
Eingriff {m}; Übergriff {m} | Eingriffe {pl}; Übergriffe {pl}encroachment | encroachments [Add to Longdo]
Eingriff {m}interference [Add to Longdo]
Eingriff {m}invasion [Add to Longdo]
Eingriff {m}; Ineinandergreifen {n} (von Zahnrädern)mesh [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
グリフィスエンジェルフィッシュ[, gurifisuenjierufisshu] (n) Griffis angelfish (Apolemichthys griffisi) [Add to Longdo]
グリフォン[, gurifon] (n) griffon [Add to Longdo]
白襟禿鷲[しろえりはげわし;シロエリハゲワシ, shiroerihagewashi ; shiroerihagewashi] (n) (uk) griffon vulture (Gyps fulvus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] Eingriff, Verletzung [Add to Longdo]
反撃[はんげき, hangeki] Gegenangriff [Add to Longdo]
夜襲[やしゅう, yashuu] naechtlicher_Angriff [Add to Longdo]
[わざ, waza] Technik, Faehigkeit, Kunstgriff [Add to Longdo]
挟み撃ち[はさみうち, hasamiuchi] Zangenbewegung, Zangenangriff [Add to Longdo]
挟撃[きょうげき, kyougeki] Zangenbewegung, Zangenangriff [Add to Longdo]
攻勢[こうせい, kousei] Offensive, Angriff [Add to Longdo]
攻守[こうしゅ, koushu] Angriff_und_Verteidigung [Add to Longdo]
攻撃[こうげき, kougeki] Angriff, Offensive [Add to Longdo]
攻防[こうぼう, koubou] Angriff_und_Verteidigung [Add to Longdo]
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]
来襲[らいしゅう, raishuu] Angriff, Ueberfall [Add to Longdo]
[がら, gara] Handgriff, Griff, Stiel [Add to Longdo]
概念[がいねん, gainen] Begriff [Add to Longdo]
殴り込み[なぐりこみ, nagurikomi] Angriff, Ueberfall [Add to Longdo]
爆撃[ばくげき, bakugeki] Bombadierung, Bombenangriff [Add to Longdo]
矛先[ほこさき, hokosaki] Speerspitze, Ziel_eines_Angriffs [Add to Longdo]
空襲[くうしゅう, kuushuu] Luftangriff [Add to Longdo]
突貫[とっかん, tokkan] Sturmangriff, rasche_Durchfuehrung [Add to Longdo]
策略[さくりゃく, sakuryaku] -List, Kunstgriff, Taktik [Add to Longdo]
蚕食[さんしょく, sanshoku] Eingriff, Einfall, Ueberfall [Add to Longdo]
術策[じゅっさく, jussaku] -List, Kunstgriff, Intrige [Add to Longdo]
謀略[ぼうりゃく, bouryaku] -List, Kunstgriff, -Trick [Add to Longdo]
迎え撃つ[むかえうつ, mukaeutsu] einen_Angriff_zurueckschlagen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top