Search result for

follow-up studies

(1 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -follow-up studies-, *follow-up studies*, follow-up studie , follow-up study
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Follow-Up Studiesการติดตามศึกษา [การแพทย์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Follow ( F AA1 L OW0)-Up ( AH1 P) Studies ( S T AH1 D IY0 Z)

 


  

 
Follow
 • ตาม: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง [Lex2]
 • ไล่ตาม: ติดตาม, ตามหลัง [Lex2]
 • ปฏิบัติตาม: เชื่อฟัง, ทำตาม [Lex2]
 • การติดตาม: การติดตามผล, การไล่ตาม [Lex2]
 • สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร)[Lex2]
 • เข้าใจ (คำอธิบาย, ความหมาย)[Lex2]
 • เป็นผลมาจาก[Lex2]
 • เลียนแบบ: เอาอย่าง, พยายามทำให้เหมือน [Lex2]
 • (ฟอล\'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.) ###SW. followable adj. [Hope]
 • (vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก [Nontri]
 • /F AA1 L OW0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Up
 • ในแนวขึ้น: ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ข้างบน[Lex2]
 • ไปตาม[Lex2]
 • ตั้งตรง[Lex2]
 • ที่เพิ่มขึ้น: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น[Lex2]
 • การเพิ่มขึ้น[Lex2]
 • (อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม [Hope]
 • (adj) สุดสิ้น,สูง,เพิ่ม,เหนือ,อยู่บน [Nontri]
 • (adv) ขึ้นไป,ตรง,อยู่เหนือ,โดยสิ้นเชิง,ให้หมด [Nontri]
 • (pre) บน,เหนือ,ข้างบน,ถึง,ไปยัง [Nontri]
 • /AH1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Studies
  [study]
 • ศึกษา: เรียน, เล่าเรียน [Lex2]
 • วิเคราะห์: ตรวจสอบ [Lex2]
 • พิจารณา: พินิจพิจารณา [Lex2]
 • การศึกษา: การเล่าเรียน [Lex2]
 • การวิเคราะห์: การตรวจสอบ [Lex2]
 • รายงานการศึกษา: รายงานการค้นคว้า [Lex2]
 • ห้องค้นคว้า: ห้องศึกษาเล่าเรียน, ห้องเขียนหนังสือ [Lex2]
 • (สทัด\'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา [Hope]
 • (n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า [Nontri]
 • (vt) พิจารณา,เรียน,ศึกษา,ค้นคว้า [Nontri]
 • /S T AH1 D IY0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • /S T AH1 D IY0 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Fallout, Fallobst, Fallobsts IP, p, u, BP, HP, KP, UN, US, UV, XP, kp, um, Eupen, hupen, Epen Studie, Studien, Studios, Saudi, studieren

Similar FRENCH words suggested by aspell:
studieux, studios, étudies, étudiés, tudieu, tuties, studio, étudie, étudié, soudier, étudier, s'étudie, s'étudier

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top