Search result for

focusing, line

(1 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focusing, line-, *focusing, line*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Focusing, Lineที่ตั้งหาระยะความชัด(ของกล้องถ่ายรูป) [การแพทย์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Focusing ( F OW1 K AH0 S IH0 NG), Line ( L AY1 N)

 


  

 
Focusing
  [focus]
 • จุดรวมแสง: จุดโฟกัส, จุดรวมแสงจากเลนส์ [Lex2]
 • จุดสนใจ: จุดศูนย์รวม, จุดสำคัญ, จุดหลัก, หัวใจ [Lex2]
 • เพ่งความสนใจ: สนใจ [Lex2]
 • ปรับ (ภาพ) ให้เห็นชัดเจน: เพ่ง, เล็ง, โฟกัส [Lex2]
 • (โฟ\'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง ###S. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci [Hope]
 • (n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ [Nontri]
 • (vt) ทำให้รวมแสง,สำรวม,เพ่งความคิด [Nontri]
 • /F OW1 K AH0 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • /F OW1 K AH0 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Line
 • การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม[Lex2]
 • ความสนใจในงานหรือกิจกรรม: สายงาน, อาชีพ, แวดวง [Lex2]
 • โครงร่าง: รูปร่าง [Lex2]
 • โคลงบรรทัดหนึ่ง: บาทหนึ่งของโคลง [Lex2]
 • จดหมายสั้นๆ: ข้อความ [Lex2]
 • เชือก: สายไฟ [Lex2]
 • เชื้อสาย: ตระกูล, วงศ์ตระกูล [Lex2]
 • แถว: คิว, แนว [Lex2]
 • ทางรถไฟ[Lex2]
 • ทำให้เป็นรอย: ทำให้มีริ้วรอย [Lex2]
 • ทิศทางในการเคลื่อนไหว[Lex2]
 • ธุรกิจการขนส่ง[Lex2]
 • แนวทาง: นโยบาย, วิถีทาง [Lex2]
 • รอยย่น: ริ้วรอย, รอยตีนกา [Lex2]
 • เรียงราย: เป็นแถว [Lex2]
 • ลากเส้น: วาดเส้น, เขียนเส้น [Lex2]
 • สายโทรศัพท์: สายโทรเลข [Lex2]
 • สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร[Lex2]
 • เส้น: สาย [Lex2]
 • เส้นทางคมนาคม: เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ [Lex2]
 • เส้นบรรทัด: บรรทัด [Lex2]
 • เส้นแบ่งเขต: เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน [Lex2]
 • เส้นศูนย์สูตร[Lex2]
 • เติม: แต่งเติม [Lex2]
 • ปกคลุม[Lex2]
 • ใส่ซับใน: บุ [Lex2]
 • กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย [LongdoEN]
 • (ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง, [Hope]
 • (n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก [Nontri]
 • (vt) ตีเส้น,ขีดเส้น,บุ,ตั้งแถว,เรียงแถว [Nontri]
 • /L AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Leine, Liane, Linde, Linie, Linse, linde, linke, Link, Linz, Lire, Mine, eine, lind, live, liest

Similar FRENCH words suggested by aspell:
forcing, forcings li ne, li-ne, lime, limé, liner, liane, ligne, ligné, linge, lingé, laine, lainé, lune, luné, lien, lie, lin, lié, bine, biné, ciné, dîne, dîné, fine, lice, lige, lino, lire, lise, lite, lité, live, liée, mine, miné, vine, viné, l'inné, aine, aîné, l'igné, l'inde, l'une, l'aine, l'aîné, l'ide, l'ire, l'ive, l'âne, l'île

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top