ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flugbegleiterin

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flugbegleiterin-, *flugbegleiterin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Flugbegleiterin(n) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, Syn. Stewardess

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't care if she's a stewardess.Mir egal, wenn sie Flugbegleiterin ist. The Survivors (1983)
Meet Senior Flight Supervisor Gladstone.Miss Gladstone, von Beruf Flugbegleiterin. Throw Momma from the Train (1987)
ATTENDANT:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone (1990)
I`m the first flight attendant on the flight deck.Ich bin die leitende Flugbegleiterin an Bord. Only the Lonely (1991)
Flight attendant.Flugbegleiterin. Passenger 57 (1992)
Yeah, he was with one of the flight attendants.Ja, mit einer der Flugbegleiterinnen. Passenger 57 (1992)
STEWARDESS:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone 3 (1997)
STEWARDESS:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone 3 (1997)
The gun had one set of prints, which have been matched to a flight attendant. They got traces of gunpowder off her right hand and casings from Teflon-coated loads.Die Fingerabdrücke an der Waffe wurden einer Flugbegleiterin zugeordnet - durch Pulverspuren an ihrer rechten Hand und teflonbeschichtete Patronenhülsen. The Innocents (1998)
I speak from experience.Ich war mal Flugbegleiterin. Forces of Nature (1999)
Daddy had a little accident.Es war die Flugbegleiterin! The Next Best Thing (2000)
They herd you on like cattle, flight attendants treat you like pigs...Man wird wie Vieh behandelt, Flugbegleiterinnen sind unverschämt. The Getaway (2001)
So, Khandi, how long have you been a flight attendant?Khandi, seit wann sind Sie Flugbegleiterin? The Color of Money (2001)
From a girl in West Texas to world famous flight attendantVom kleinen Texas-Mädchen zur berühmtesten Flugbegleiterin der Welt! View from the Top (2003)
Sally Weston represents an ideal of poise and beauty and accomplishment that every flight attendant should strive to achieve.Sally Weston repräsentiert das Ideal aus Anmut, Belastbarkeit und Zielstrebigkeit, auf das jede Flugbegleiterin hinarbeiten sollte. View from the Top (2003)
The flight attendant keeps ignoring me when...Die Flugbegleiterin... Anger Management (2003)
Mr. Buznik. I'm ordering you to pay a fine of $3500.Im Fall 723, Angriff auf eine Flugbegleiterin mit Körperverletzung... befinde ich Sie für schuldig. Anger Management (2003)
Dave assaulted a female flight attendant in midair.Dave hat eine Flugbegleiterin tätlich angegriffen. Anger Management (2003)
Flight attendant, Your Honour.Flugbegleiterin, Euer Ehren. Anger Management (2003)
32, single, flight attendant.32, ledig, Flugbegleiterin. The Friendly Skies (2003)
A flight attendant.Einer Flugbegleiterin. The Terminal (2004)
Those flight attendants ain't like regular women.Flugbegleiterinnen sind keine normalen Frauen. The Terminal (2004)
I'm the cabin attendant so... I make sure you passengers have a pleasant and safe flight. I guess.Ich bin die Flugbegleiterin, also... kümmere ich mich darum, dass die Passagiere einen angenehmen und sicheren Flug haben. Survive Style 5+ (2004)
The bitch who was beside me went and told the air hostess.Die Schlampe die neben mir saß, ist zur Flugbegleiterin gegangen und hat's ihr gesagt. Torrente 3: El protector (2005)
So our wild card is the flight attendant, Amanda Walker.Also ist die Flugbegleiterin unser Joker, Amanda Walker. Phantom Traveler (2005)
She's a flight attendant on flight-- Flight 424.Sie ist Flugbegleiterin auf Flug... Flug 424. Phantom Traveler (2005)
His mom's out of town, she's a flight attendant. I'm heading to his apartment to interview his sister.Seine Mom ist nicht in der Stadt, sie ist Flugbegleiterin, aber ich fahre jetzt zu seiner Wohnung, um mit seiner Schwester zu reden. Safe (2005)
I can't imagine his mother being a flight attendant helps.Seine Mutter ist Flugbegleiterin, da macht er sich sicher Sorgen. Safe (2005)
When you get to the part with the flight attendant? Yeah? Skip over that.Wenn du zu der Stelle mit der Flugbegleiterin kommst... überspring das. Stronghold (2006)
Yes, with some flight attendant named Monique.Ja, mit einer Flugbegleiterin namens Monique. Bang (2006)
I think they call them flight attendants now, Pop.Ich denke, die heißen jetzt "Flugbegleiterinnen". California Son (2007)
And just for the heads up, when you see the flight attendants coming down the aisle, Mandy and Sandy, feel free to get a massage, 'cause it's crazy.Und um euch aufzuheitern, wenn ihr die Flugbegleiterinnen seht, wie sie den Gang entlang laufen, Mandy und Sandy, holt euch eine Massage, das ist nämlich irre. No Cannes Do (2007)
I get to fly first class 'cause my mom is a flight attendant!Ich kann erste Klasse fliegen, weil meine Mutter Flugbegleiterin ist. Believe in the Stars (2008)
- Are you a stewardess?Bist du Flugbegleiterin? Nein. The Good Heart (2009)
FLIGHT ATTENDANT:FLUGBEGLEITERIN: Inception (2010)
FLIGHT ATTENDANT:FLUGBEGLEITERIN: Inception (2010)
You're a flight attendant.Du bist Flugbegleiterin. Lovely (2010)
Flight attendant.Flugbegleiterin. Rewind (2010)
I meant stewardesses.Ich meinte Flugbegleiterinnen. Rewind (2010)
Flight attendant.Flugbegleiterin. Rewind (2010)
They're air hostesses.- Es sind Flugbegleiterinnen. Bolloween (2010)
I'm training to become a flight attendant. A stewardess.Ich möchte Flugbegleiterin werden. Haunters (2010)
FLIGHT ATTENDANT:FLUGBEGLEITERIN: Final Destination 5 (2011)
So are they beautiful, the Russian air hostesses?Und, sind die russischen Flugbegleiterinnen hübsch? Fils unique (2011)
First of all, it's flight attendant, all right?Erstens ist es Flugbegleiterin, kapiert? The Lonely Hearts Job (2011)
Adrianne Iver, a 28-year-old flight attendant, quit her job after her boyfriend proposed. Oh, wait.Adrianne Iver, eine 28 jährige Flugbegleiterin, gab ihren Job auf, nachdem ihr Freund ihr einen Antrag gemacht hat. Death Row Tip (2011)
Flight Attendant Margaret Thomason, and posthumously from Camelia Satou and Katerina Marquez.Ihnem, dem ersten Offizier Evans, der Flugbegleiterin Margaret Thomason, und posthum von Camelia Satou und Katerina Marquez. Flight (2012)
Don't forget to turn in your agricultural declaration forms to a flight attendant.Vergessen Sie nicht, Ihr Landeformular bei einer Flugbegleiterin abzugeben. Mai Ka Wa Kahiko (2012)
After the flight attendant found the body in the bathroom, all the passengers were kept in their seats until HPD arrived.Nachdem die Flugbegleiterin die Leiche in der Toilette gefunden hat, mussten die Passagiere bis zur Ankunft der Polizei auf ihren Sitzen bleiben. Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Megan Hendley, flight attendant?Megan Hendley, Flugbegleiterin? Out of the Past (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stewardess { f }; Flugbegleiterin { f } | Stewardessen { pl }; Flugbegleiterinnen { pl }stewardess | stewardesses [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top