ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flaringly

F L EH1 R IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flaringly-, *flaringly*, flaring
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLARINGLY F L EH1 R IH0 NG L IY0
FLARING F L EH1 R IH0 NG

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flaring(แฟล'ริง) adj. ซึ่งลุกโชติช่วง, สว่างแวววับ, หรูหรา, ซึ่งค่อย ๆ บานออก., Syn. blazing

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
Chest, Flaring ofการบานขยายออกของทรวงอก [การแพทย์]
Flaringการขยายโตออก [การแพทย์]
Flaring of Alaenasiหอบจนจมูกบาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
North Korea blaming us is just a ploy to control the internal uprisings from flaring up.เป็นแผนของเกาหลีเหนือที่กล่าวหาเรา เพื่อไม่ให้เรื่องภายในรุนแรงขึ้นมาอีก Iris (2009)
Your flaring nostrils indicate otherwise.การที่จมูกเธอบานออกมันบ่งบอกตรงกันข้าม The Toast Derivation (2011)
Gyu Won, your nostrils are flaring.กยูวอน ควันออกหูของเธอแล้วนะ You've Fallen for Me (2011)
Damn hemorrhoids is flaring up. Shit.ริดสีดวงทวารประณาม เป็นวูบวาบขึ้น อึ Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
Yussef Khalid, the Palestinian American who fled the U.S. after the alleged murder of an antiques dealer in Chicago, is now believed to have entered Israel, just as a new wave of unrest is flaring in Jerusalem over the current peace talks.หลบหนีออกจากสหรัฐฯ หลังถูกกล่าวหาฆาตกรรม ผู้ค้าโบราณวัตถุในชิคาโก ตอนนี้เชื่อว่าหนีเข้าอิสราเอล Pilot (2015)
♪ I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps? I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps The Hallelujah Trail (1965)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วูบวาบ(adj) flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai Definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaring (v) flˈɛəʳrɪŋ (f l e@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] blaze; flame flaring #345,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohrauftreibdorn { m }tube flaring punch [Add to Longdo]
aufbrausen; auffahren | aufbrausend; auffahrend | aufgebraust; aufgefahrento flare up; to flare | flaring up | flared up [Add to Longdo]
auffallendflaring [Add to Longdo]
auffallend { adv }flaringly [Add to Longdo]
entbrennen (Streit) | entbrennend | entbranntto flare up; to erupt | flaring up; erupting | flared up; erupted [Add to Longdo]
flackern | flackernd | geflackertto flare | flaring | flared [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
めらめら[meramera] (adv, adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv, vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[potsu to ; potto] (adv, vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Flaringly \Flar"ing*ly\, adv.
     In a flaring manner.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top