Search result for

fitts

(260 entries)
(0.0755 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fitts-, *fitts*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fitts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fitts*)
English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fittingอุปกรณ์เชื่อมต่อ
survival of the fittest[เซอร์ไววัล ออฟ เดอะ ฟิตเทส] (phrase ) การอยู่รอดของคนที่เก่งที่สุด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitted    [ADJ] กระชับ, See also: เข้ารูป, พอดี, Syn. tailored
fitted    [ADJ] ที่สร้างไว้ติดอยู่กับที่, Syn. built-in
fitter    [N] ช่างลองขนาดเสื้อผ้า
fitter    [N] ช่างฟิต, See also: ช่างซ่อมเครื่องจักร
fitting    [N] ชิ้นส่วนเล็กๆของอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์, Syn. part, piece
fitting    [N] ของในบ้านที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น เตาอบ หม้อหุงข้าว
fitting    [ADJ] ที่เหมาะสม, See also: ที่เหมาะเจาะ, ที่คู่ควร, Syn. appropriate, proper
fitting    [N] การลองขนาดเสื้อผ้า
outfitter    [N] ร้านขายอุปกรณ์พักแรมหรือล่าสัตว์, Syn. costumer, supplier
gas fitter    [N] ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ
close-fitting    [ADJ] ที่สวมใส่พอดี, Syn. close, snug
tight-fitting    [ADJ] รัดรูป, See also: พอดีตัว, Syn. close-fitting, tight
survival of the fittest    [IDM] คนที่เก่งที่สุดจะอยู่รอด
survival of the fittest    [N] หลักการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม, See also: หลักการอยู่รอดอย่างเหมาะสม, Syn. natural selection, selection

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
curve fittingการปรับเส้นโค้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
curve fittingการปรับเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fitted hoseท่ออ่อนพร้อมข้อต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fixtures and fittingsสิ่งติดตรึง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
zerk fittingหัวอัดแบบเซิร์ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curve fittingการปรับเส้นโค้ง [คอมพิวเตอร์]
Curve fittingการปรับเส้นโค้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pipe fittingการติดตั้งท่อ [TU Subject Heading]
Pipe fittingsอุปกรณ์ท่อ [TU Subject Heading]
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fittI couldn't find any hat that fitted me any that store.
fittYou should get the job for which you are best fitted.
fittThis is an example of the survival of the fittest, as it is called.
fittAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
fittTom is fitted to become a businessman.
fittIt is not fitting for a teacher to overly favor certain pupils over others.
fittWe fitted ourselves out for skiing.
fittFollow me to a fitting room.
fittThe fitting room is being used now.
fittModesty is befitting to a young girl.
fittMale clothes are loose fitting.
fittHe fitted his schedule to mine.
fittShe fitted me out with the money.
fittWhen my home had an extension built I only had this room fitted with soundproofing and an internal lock.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befitting(บิฟิท'ทิง) adj. เหมาะ,เหมาะสม, See also: befittingness n., Syn. fitting
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
fitting(ฟิท'ทิง) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม,สิ่งที่เหมาะสม,การสวมได้เหมาะ,ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ,เครื่องมือ,อุปกรณ์., See also: fittingly adv. fittingness n., Syn. fit,appropriate,part,component
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ
fittings(n) เครื่องประดับ,เครื่องติดตั้ง,อุปกรณ์,เครื่องมือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประดับยนต์    [N] car accessory, See also: minor fitting, of a car, car attachment, Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์, Example: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์, Thai definition: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
คับ    [ADJ] tight, See also: close, compact, tight-fitting, close-fitting, small, firm, Syn. แคบ, แน่น, ตึง, Ant. พอดี, Example: นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน, Thai definition: มีขนาดไม่พอดีกัน
เหมาะเจาะ [V] be fitting, See also: be suitable, Syn. เหมาะเหม็ง, Example: แต่ละท้องถิ่นต่างสร้างวัฒนธรรมให้เข้ากันเหมาะเจาะกับความเป็นอยู่ของตน, Thai definition: พอดีกัน
สมทรง    [ADJ] fitting, See also: suitable, Thai definition: เหมาะกับรูปร่าง
แนบเนื้อ [ADJ] close-fitting, See also: fit close to the body, Example: ชุดที่เธอใส่เป็นชุดแนบเนื้อบางเบา จนเผยให้เห็นเรือนร่างอวบอิ่มชัดเจน, Thai definition: ที่ติดกับเนื้อตัว
รัดรูป    [ADJ] close-fitting, See also: skin-tight, Ant. หลวม, Thai definition: คับมาก จนเห็นรูปทรงเด่นชัด
ช่างเครื่อง    [N] mechanic, See also: fitter, machinist, Syn. ช่างกล, ผู้คุมเครื่อง, Example: เขาขับรถไปให้ช่างเครื่องซ่อม, Count unit: คน
ช่างฟิต    [N] fitter, See also: mechanic, Syn. ช่างแก้เครื่องยนต์, Example: ช่างฟิตกำลังถอดเครื่องยนต์, Count unit: คน
กระชับ    [V] fit closely, See also: be close-fitting, be fastened firmly, be tight, be well-fitting, Syn. แนบแน่น, แนบสนิท, Ant. หลวม, Example: เสื้อตัวที่หุ่นสวมกระชับกับหุ่นดี
กระเสียน    [ADV] fittingly, See also: appropriately, befittingly, suitably, Syn. ชิด, สนิท, แนบเนียน, Example: ช่างไม้ปะไม้ได้กระเสียนกันเหมาะเจาะ
กินกริบ    [V] corrupt, See also: be venal, be embezzle, take into one's benefit fittingly, Syn. ทุจริต, คอร์รับชั่น, โกงกิน, Example: เขาทำงานมานานก็ต้องกินกริบบ้างเป็นธรรมดา, Thai definition: หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน
ความกระชับ    [N] tightness, See also: fittedness, Syn. ความตึง, ความรัดรึง, ความแนบแน่น, Example: ความกระชับของกางเกงทำให้นักวิ่งวิ่งได้เร็วขึ้น
ความคับ    [N] tightness, See also: close-fitting
กะทัดรัด    [ADJ] fitting, See also: suitable, Syn. สมส่วน, สมทรง, เหมาะเจาะ, Ant. ใหญ่, เทอะทะ, Example: ปัจจุบันสถาปนิกออกแบบบ้านให้มีขนาดกะทัดรัด น่าอยู่ เหมาะกับครอบครัวเล็กๆ
ได้ที่ [V] be suitable, See also: be appropriate, be fitting, Syn. พอดี, Thai definition: ถึงที่กะไว้, ถึงที่เหมาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[n. exp.] (chang sǿm khreūangjak) EN: fitter ; mechanic   
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting   
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable   FR: proportionné ; équilibré ; concis
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; small ; firm   FR: serré ; ajusté
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
ไม่พอดี[adj.] (mai phødī) EN: ill-fitting ; not right   
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable   FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะเจาะ[v.] (mǿjǿ) EN: be fitting ; be suitable   
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient   FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable
รัดรูป [adj.] (ratrūp) EN: close-fitting ; skin-tight   FR: ajusté ; moulé
สนับ[n.] (sanap) EN: glove; shirt ; tight-fitting clothes ; coat ; garnment ; overlay   FR: vêtement [m] ; protection [f] ; étui [m]
สนิท[X] (sanit) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting   FR: bien ajusté ; à fond
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable   FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมควร[adj.] (somkhūan) EN: fitting ; becoming ; appropriate   FR: approprié ; convenable ; apte ; qui a l'étoffe de
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly   FR: selon son rang ; selon ses moyens
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FITT    F IH1 T
FITTS    F IH1 T S
FITTRO    F IH1 T R OW0
FITTON    F IH1 T AH0 N
FITTED    F IH1 T AH0 D
FITTER    F IH1 T ER0
PROFITT    P R AA1 F AH0 T
PARFITT    P AA1 R F IH2 T
REFFITT    R EH1 F IH2 T
FITTING    F IH1 T IH0 NG
FITTEST    F IH1 T AH0 S T
LAFITTE    L AH0 F IH1 T
MOFFITT    M AA1 F IH2 T
LANGFITT    L AE1 NG F IH2 T
LAFFITTE    L AH0 F IH1 T
PROFFITT    P R AA1 F IH2 T
FITTINGS    F IH1 T IH0 NG Z
FITTERER    F IH1 T ER0 ER0
REFITTED    R IY0 F IH1 T AH0 D
REFITTING    R IY0 F IH1 T IH0 NG
OUTFITTER    AW1 T F IH2 T ER0
OUTFITTED    AW1 T F IH2 T AH0 D
FITTINGLY    F IH1 T IH0 NG L IY0
GRIFFITTS    G R IH1 F IH2 T S
BEFITTING    B AH0 F IH1 T IH0 NG
FITTIPALDI    F IH2 T AH0 P AA1 L D IY0
OUTFITTING    AW1 T F IH2 T IH0 NG
BENEFITTED    B EH1 N AH0 F IH2 T AH0 D
BENEFITTING    B EH1 N AH0 F IH2 T IH0 NG
RETROFITTED    R EH1 T R OW2 F IH2 T AH0 D
RETROFITTER    R EH1 T R OW2 F IH2 T ER0
PROFITTAKING    P R AA1 F AH0 T T EY2 K IH0 NG
RETROFITTING    R EH1 T R OW0 F IH2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitted    (v) (f i1 t i d)
fitter    (n) (f i1 t @ r)
fitters    (n) (f i1 t @ z)
fittest    (j) (f i1 t i s t)
fitting    (v) (f i1 t i ng)
befitted    (v) (b i1 f i1 t i d)
fittings    (n) (f i1 t i ng z)
refitted    (v) (r ii2 f i1 t i d)
unfitted    (v) (uh2 n f i1 t i d)
befitting    (v) (b i1 f i1 t i ng)
outfitted    (v) (au1 t f i t i d)
outfitter    (n) (au1 t f i t @ r)
refitting    (v) (r ii2 f i1 t i ng)
unfitting    (v) (uh2 n f i1 t i ng)
gas-fitter    (n) - (g a1 s - f i t @ r)
outfitters    (n) (au1 t f i t @ z)
outfitting    (v) (au1 t f i t i ng)
befittingly    (a) (b i1 f i1 t i ng l ii)
gas-fitters    (n) - (g a1 s - f i t @ z)
gas-fittings    (n) - (g a1 s - f i t i ng z)
close-fitting    (j) - (k l ou1 s - f i1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angemessenheit {f}fittingness [Add to Longdo]
Anprobe {f} (von Kleidung)fitting (of clothes) [Add to Longdo]
Anschlussnippel {n}fitting [Add to Longdo]
Anschlussstück {n}connection; fitting; connecting piece [Add to Longdo]
Armatur {f}; Armaturen {pl}fittings [Add to Longdo]
Armaturenbalken {m}fitting assembly [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Zubehör {n}fittings [Add to Longdo]
Bauschlosser {m}; Bauschlosserin {f} | Bauschlosser {pl}building fitter | building fitters [Add to Longdo]
Beschlag {m}metal fittings; iron mounting [Add to Longdo]
Beschlag {m} (Bücher)bookfittings [Add to Longdo]
Eignungsbeurteilung {f}fittness report [Add to Longdo]
Einbau {m} (eingebautes Teil)fitting [Add to Longdo]
Einbau {m}; Montage {f}installation; fitting [Add to Longdo]
Einbauküche {f}fitted kitchen [Add to Longdo]
Einhebelarmatur {f}single-lever fitting [Add to Longdo]
Einrichter {m}; Einrichterin {f}; Installateur {m}; Installateurin {f}; Monteur {m}; Monteurin {f} | Einrichter {pl}; Installateure {pl}; Monteure {pl}fitter | fitters [Add to Longdo]
Elektroinstallateur {m}; Elektroinstallateurin {f}; Elektromonteur {m}eletrical fitter; electrician [Add to Longdo]
Entnahmearmaturen {pl}taps and fittings [Add to Longdo]
Fittich {f} | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing [Add to Longdo]
Größe {f}fitting [Br.] [Add to Longdo]
Händler {m}outfitter [Add to Longdo]
Haltefeder {f}fitting spring [Add to Longdo]
Kästchenbeschlag {m}box fitting [Add to Longdo]
Klemmringverschraubung {f}compression fitting [Add to Longdo]
Kreuzverschraubung {f} [techn.]cross fitting; cross-type flange joint; cross-type screw fitting [Add to Longdo]
Maschinenschlosser {m}; Maschinenschlosserin {f}; Schlosser {m}; Schlosserin {f}engine fitter; machine fitter; fitter [Add to Longdo]
Membranarmaturen {pl}diaphragm valves and fittings [Add to Longdo]
Montagehalle {f}fitting shop [Add to Longdo]
Muffe {f}fitting [Add to Longdo]
Passfeder {f} [techn.]key; fitted key [Add to Longdo]
Passschraube {f} [techn.]fit bolt; fitting bolt; fitted bolt [Add to Longdo]
Passschraube {f} [techn.]fitting screw; locating screw [Add to Longdo]
Passstück {n} [techn.]fitting element; fitting piece [Add to Longdo]
Reduzierstück {n}restricted fitting [Add to Longdo]
Schlafittchen {n} (Rockschoß)wing feather [Add to Longdo]
jdn. am Schlafittchen fassen [ugs.]to collar sb.; to nab sb. [coll.] [Add to Longdo]
Schottverschraubung {f}bulkhead fitting [Add to Longdo]
Sportgeschäft {n}sports outfitters [Add to Longdo]
Umrüstung {f}; Nachrüstung {f} (von Anlagen)retrofitting [Add to Longdo]
angemessen {adv}fittingly [Add to Longdo]
anliegend; passendfitting [Add to Longdo]
ausbessern | ausbessernd | ausgebessertto refit | refitting | refitted [Add to Longdo]
ausgestattetoutfitted [Add to Longdo]
ausstatten; ausstaffieren | ausstattend | ausstaffierend | ausstaffiertto fit out | outfitting | fitting out | fitted out [Add to Longdo]
genau eingepassttight-fitting [Add to Longdo]
geziemtbefitted [Add to Longdo]
nachrüsten | nachrüstendto retrofit | retrofitting [Add to Longdo]
nützendprofitting [Add to Longdo]
genütztprofitted [Add to Longdo]
passend; geeignet; angemessen; günstig {adj}fitting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
アウトフィット[, autofitto] (n) outfit [Add to Longdo]
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
エックスフィット[, ekkusufitto] (n) {comp} XFIT [Add to Longdo]
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
ジャストフィット[, jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
バストフィット[, basutofitto] (n) the way a bra fits (wasei [Add to Longdo]
パッチ[, pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor [Add to Longdo]
フィジカルフィットネス[, fijikarufittonesu] (n) physical fitness [Add to Longdo]
フィッティング[, fitteingu] (n) fitting; (P) [Add to Longdo]
フィッティングルーム[, fitteinguru-mu] (n) fitting room [Add to Longdo]
フィット[, fitto] (n,vs) fit; (P) [Add to Longdo]
フィットネス[, fittonesu] (n) fitness; (P) [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
フィットネスシューズ[, fittonesushu-zu] (n) fitness shoes [Add to Longdo]
フィットネスバイク[, fittonesubaiku] (n) (See エアロバイク) exercise bike (wasei [Add to Longdo]
フランジ継手;フランジ継ぎ手[フランジつぎて, furanji tsugite] (n) flange fitting [Add to Longdo]
フリンジベネフィット[, furinjibenefitto] (n) fringe benefit [Add to Longdo]
プロフィット[, purofitto] (n) profit [Add to Longdo]
ベネフィット[, benefitto] (n) benefit; (P) [Add to Longdo]
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card) [Add to Longdo]
衣装合せ[いしょうあわせ, ishouawase] (n) costume fitting [Add to Longdo]
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] (n) {comp} curve-fitting compaction [Add to Longdo]
金具[かなぐ, kanagu] (n) metal fittings or fixtures; (P) [Add to Longdo]
金物[かなもの, kanamono] (n) metal utensil; ironware; metal fittings; hardware [Add to Longdo]
建具[たてぐ, tategu] (n) fittings such as sliding doors, fusuma, shoji, etc.; furniture [Add to Longdo]
言い得て妙[いいえてみょう, iietemyou] (exp) perfectly fitting phrase [Add to Longdo]
袴着[はかまぎ, hakamagi] (n) (See 袴) ceremony fitting child with a hakama [Add to Longdo]
股引;股引き;もも引き[ももひき, momohiki] (n) close fitting trousers; working trousers; long johns; long underpants [Add to Longdo]
好適[こうてき, kouteki] (adj-na,n) ideal; fit; fitted; fitting; suitable [Add to Longdo]
試着室[しちゃくしつ, shichakushitsu] (n) dressing room; fitting room [Add to Longdo]
事宜[じぎ, jigi] (n) fitting thing [Add to Longdo]
自利[じり, jiri] (n) benefitting oneself; benefiting oneself [Add to Longdo]
弱肉強食[じゃくにくきょうしょく, jakunikukyoushoku] (n) The survival of the fittest; the law of the jungle [Add to Longdo]
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run [Add to Longdo]
取付金具;取り付け金具[とりつけかなぐ, toritsukekanagu] (n) mounting bracket; metal part for mounting; metal fitting [Add to Longdo]
受益[じゅえき, jueki] (n) benefitting by; benefiting by; (P) [Add to Longdo]
食い合わせ;食い合せ;食合せ[くいあわせ, kuiawase] (n) (1) combination (e.g. of foodstuffs); (2) dovetailing; fitting together [Add to Longdo]
身仕舞い[みじまい, mijimai] (n) dressing or outfitting oneself [Add to Longdo]
身分相応[みぶんそうおう, mibunsouou] (n,adj-na) appropriate to one's lot in life; within one's means; fitting to one's position; suitable to one's social status [Add to Longdo]
据え付け;据付[すえつけ, suetsuke] (n) installation; setting; fitting; mounting [Add to Longdo]
整備[せいび, seibi] (n,vs) maintenance; servicing; outfitting; (P) [Add to Longdo]
船具[せんぐ;ふなぐ, sengu ; funagu] (n) ship's fittings or rigging [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合脚[hé jiǎo, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] fitting one's feet (of shoes or socks) [Add to Longdo]
合适[hé shì, ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] suitable; fitting; decent; to fit [Add to Longdo]
尺码[chǐ mǎ, ㄔˇ ㄇㄚˇ, / ] size; fitting (of apparel) [Add to Longdo]
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, ] fitted bed sheet [Add to Longdo]
得体[dé tǐ, ㄉㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] appropriate to the occasion; fitting [Add to Longdo]
曲线拟合[qū xiàn nǐ hé, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ ㄋㄧˇ ㄏㄜˊ, 线 / ] curve fitting [Add to Longdo]
牛仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, / ] jeans; close-fitting pants [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [Add to Longdo]
短打扮[duǎn dǎ ban, ㄉㄨㄢˇ ㄉㄚˇ ㄅㄢ˙, ] shorts; tight-fitting clothes [Add to Longdo]
管子工[guǎn zi gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄥ, ] plumber; pipe-fitter [Add to Longdo]
[féi, ㄈㄟˊ, ] loose-fitting; fat; fertile [Add to Longdo]
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, ] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] gusset; cloth fitting sleeve under armpit [Add to Longdo]
装有[zhuāng yǒu, ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ, / ] fitted with [Add to Longdo]
贴切[tiē qiè, ㄊㄧㄝ ㄑㄧㄝˋ, / ] close-fitting; closest (translation) [Add to Longdo]
适者生存[shì zhě shēng cún, ㄕˋ ㄓㄜˇ ㄕㄥ ㄘㄨㄣˊ, / ] survival of the fittest [Add to Longdo]
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine [Add to Longdo]
铺底[pù dǐ, ㄆㄨˋ ㄉㄧˇ, / ] shop fittings [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, ] metal utensil; mounting; fitting [Add to Longdo]
顶事[dǐng shì, ㄉㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] useful; fitting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
エックスフィット[えっくすふぃっと, ekkusufitto] XFIT [Add to Longdo]
フィット[ふぃっと, fitto] FIT [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top