ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etats

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etats-, *etats*, etat
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (prathānāthibødī khøng Saharat Amērikā) EN: President of the United-States of America   FR: président des États-Unis d'Amérique [m]
ประเทศอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Amērikā) EN: United States ; U.S ; USA ; America   FR: États-Unis [mpl] ; États-Unis d'Amérique [mpl] ; Amérique [f]
ประเทศสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Saharat Amērikā) EN: United States of America ; United States ; America   FR: États-Unis [mpl] ; USA [mpl]
สหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Saharat Amērikā) EN: United States (of America) ; USA   FR: Etats-Unis ; USA
สันนิบาตอาหรับ[org.] (Sannibāt Ārap) EN: Arab league   FR: Ligue arabe [f] ; Ligue des États arabes [f]
สถานทูตอเมริกา[n. prop.] (Sathānthūt Amērikā) EN: Embassy of the United States   FR: Ambassade des États-Unis [f]
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย [n. prop.] (Sathānthūt Amērikā Prajam Prathēt Thai) EN: Embassy of the United States in Thailand   FR: Ambassade des États-Unis en Thaïlande [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain

Japanese-English: EDICT Dictionary
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds [Add to Longdo]
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together [Add to Longdo]
雲間に現れた月[くもまにあらわれたつき, kumomaniarawaretatsuki] (n) moon peeping from behind the clouds [Add to Longdo]
下達[かたつ;げたつ(ik), katatsu ; getatsu (ik)] (n,vs) (ant [Add to Longdo]
庚辰[かのえたつ;こうしん, kanoetatsu ; koushin] (n) (See 干支) seventeenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
甲辰[きのえたつ;こうしん, kinoetatsu ; koushin] (n) (See 干支) 41st of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
煮え立つ[にえたつ, nietatsu] (v5t,vi) to boil; to come to a boil [Add to Longdo]
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet [Add to Longdo]
出で立つ[いでたつ, idetatsu] (v5t,vi) to start; to leave [Add to Longdo]
壬辰[みずのえたつ;じんしん, mizunoetatsu ; jinshin] (n) (See 干支) twenty-ninth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top