ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ergonomics

ER2 G AH0 N AA1 M IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ergonomics-, *ergonomics*, ergonomic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ergonomics(n) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ, Syn. biotechnology, human engineering

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ergonomicsการยศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์, เออร์โกโนมิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ergonomicsการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายต่อการใช้งานของมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
ergonomicsการยศาสตร์, Example: วิชาการว่าด้วยมนุษย์กับสภาพการทำงาน ศึกษาสัดส่วนของมนุษย์ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ergonomics(n) สรีรศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยศาสตร์[kān yasāt] (n) EN: ergonomics

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ERGONOMICS ER2 G AH0 N AA1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ergonomics (n) ˌɜːʳgənˈɒmɪks (@@2 g @ n o1 m i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーゴノミックス[a-gonomikkusu] (n) ergonomics [Add to Longdo]
エルゴノミクス[erugonomikusu] (n) { comp } ergonomics [Add to Longdo]
エルゴノミックス[erugonomikkusu] (n) ergonomics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ergonomics \ergonomics\ n.
   biological science applied to study the relation between
   workers and their environments.
 
   Syn: biotechnology, bioengineering.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ergonomics
   n 1: the branch of engineering science in which biological
      science is used to study the relation between workers and
      their environments [syn: {biotechnology}, {bioengineering},
      {ergonomics}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top