ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismal.

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismal.-, *dismal.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dismal. Once again, my request to join the Headless Hunt has been denied.ผิดหวัง คำขอร่วมกลุ่มผีหัวขาดของฉัน ถูกปฏิเสธตามเคย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
But i can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมเห็นว่าที่นี่ถูกปล่อยปละ The Dark Defender (2007)
But I can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมก็เห็นว่าที่มันถูกปล่อยปละนี่ก็น่ากลุ้ม Dex, Lies, and Videotape (2007)
That's really dismal.นั่นมันหดหู่มากเลยนะครับ Basilone (2010)
Dismal.กลุ่มใจ It Girl, Interrupted (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismal.The house looked very dismal.
dismal.The perspective for the defense program is dismal.
dismal.The prospects for Japan's future look dismal.
dismal.The rain made the autumn day dismal.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismal \Dis"mal\, a. [Formerly a noun; e. g., "I trow it was in
   the dismalle." Chaucer. Of uncertain origin; but perh. (as
   suggested by Skeat) from OF. disme, F. d[^i]me, tithe, the
   phrase dismal day properly meaning, the day when tithes must
   be paid. See {Dime}.]
   1. Fatal; ill-omened; unlucky. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An ugly fiend more foul than dismal day. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Gloomy to the eye or ear; sorrowful and depressing to the
    feelings; foreboding; cheerless; dull; dreary; as, a
    dismal outlook; dismal stories; a dismal place.
    [1913 Webster]
 
       Full well the busy whisper, circling round,
       Convey'd the dismal tidings when he frowned.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       A dismal description of an English November.
                          --Southey.
 
   Syn: Dreary; lonesome; gloomy; dark; ominous; ill-boding;
     fatal; doleful; lugubrious; funereal; dolorous;
     calamitous; sorrowful; sad; joyless; melancholy;
     unfortunate; unhappy.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top