Search result for

dot

(143 entries)
(0.047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dot-, *dot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dot[N] จุด, See also: แต้ม, จุดทศนิยม, จุดประ, Syn. spot, point, speckle
dot[VT] ใส่จุด, See also: จุด, แต้ม, Syn. dapple, spot, stipple
dote[VI] ให้ความรักมากเกินไป, See also: หลงใหล, ชื่นชมมากเกินไป, เลื่อมใสมากเกินไป, บูชามาก, Syn. adore, cherish, worship, Ant. loathe, hate, despise
dote on[PHRV] แสดงความรักต่อ...มากเกินไป, See also: ชอบ...มากเกินไป, Syn. dote upon
dot with[PHRV] อยู่กระจัดกระจาย, See also: เกลื่อนกลาด
dot about[PHRV] กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot around, scatter about
dote upon[PHRV] แสดงความรักต่อ...มากเกินไป, See also: ชอบ...มากเกินไป, Syn. dote on
dot around[PHRV] กระจัดกระจายอยู่ทั่ว, See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด, Syn. dot about, scatter about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dot(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dotation(โดเท'เชิน) n. การให้,การบริจาค,สิ่งที่บริจาค
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
doth(ดอธ) v. กริยาบุรุษที่ 3 เอกพจน์และ ปัจจุบันกาลของ do
dots per inchจุดต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า dpi เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
dotty(ดอท'ที) adj. สติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,บ้า ๆ บอ ๆ ,ซึ่งเดินคล้ายคนขาเป๋,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,เป็นรอยด่าง., Syn. dotted, See also: dottiness n. ดูdotty dottily adv. ดูdotty
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต

English-Thai: Nontri Dictionary
dot(n) จุด,รอยแต้ม,จุดทศนิยม
dot(vt) แต้มจุด,ใส่จุด,พรม
dotage(n) ปัญญาอ่อน,ความหลง,ความชรา,ความเลอะเลือน
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ
antidote(n) ยาแก้พิษ,ยาต้านพิษ
sacerdotal(adj) เกี่ยวกับพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dot (Fr.)สินเดิมของภริยา [ดู dowry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dot chartแผนภูมิจุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dot productผลคูณจุด [มีความหมายเหมือนกับ scalar product] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dot-matrix printer; dot printer; matrix printer; stylus printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dotted lineเส้นไข่ปลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dotted manner; manière cribléeกลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dotted tongue; tongue, stippledลิ้นลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dot mapdot map, แผนที่จุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dot matrix printerเครื่องพิมพ์ดอทแมทริก [คอมพิวเตอร์]
Dot Typeแบบจุด [การแพทย์]
Dotsจุดกลม,จุด,เป็นจุด [การแพทย์]
Dots, Blackจุดดำ,จุดดำๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dota (name) ย่อมาจาก Defend of the Ancient เป็น mapดัง ของเกม Warcraft ผู้สร้างใช้นามปากกาว่า Ice Frog

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Dot.-ดอท Nights in Rodanthe (2008)
Hey, Dot, do you hear anything about this family, the Torrelsons?เฮ้,ด็อท,คุณได้ยินข่าวอะไรบ้าง เกี่ยวกับครอบครัว ทอร์เรลสัน Nights in Rodanthe (2008)
Hey, Dot! I'm glad to see you. This is Paul Flanner.เฮ้,ดอท ยินดีที่พบคุณ นี่พอล แฟรนเนอร์ Nights in Rodanthe (2008)
Stop! Dot you know who I am?หยุด คุณไม่รู้หรือว่าผมเป็นใคร The Beginning of the End (2008)
Teddy. But if you dot want to find out,เท็ดดี้ ถ้านายไม่อยากจะเกี่ยวข้อง Eagles and Angels (2008)
Now, I signed on the dotted line like everyone else and I want to know exactly what I'm doing on this job.ฉันก็เซ็นต์สัญญานั่น เหมือนๆกับทุกคน ฉันต้องการรู้ว่า จริงๆแล้วหน้าที่ฉันคืออะไรบ้าง Blow Out (2008)
The lady dothn't.ไม่จริงซักหน่อย 500 Days of Summer (2009)
Me thinks the lady doth protest too much.ผมว่าผู้หญิงต่อต้านมากเกินไปล่ะ 500 Days of Summer (2009)
The lady doth protest too much, methinks.methinks. I Love You, Beth Cooper (2009)
this is called "code green." A dot is a short blink; a dash is a long one.นี่คือ "รหัสเขียว" จุด คือ กระพริบ และขีดคือเปิดค้าง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
- A lot of red dots in that book.- เหรอครับ - ครับ The Girlfriend Experience (2009)
- A lot of red dots.เขาวาดได้สวยมากนะ ลองดูสิครับ The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dotWhat do these dots represent on the map?
dotThe spacious plain spread as far as the eye can see, dotted with groves here and there.
dotThe pond was dotted with fallen leaves.
dotHe is not your common doting parent.
dotWill you pay off the damages in full on the dot?
dotWill you put a dot before the names of the successful students?
dotCites are designated on this map as red dots.
dotBe at the station at eleven on the dot.
dotWe watched her car being driven away, until it was no more than a dot in the distance.
dotWhen drawing kanji be careful of dots and sweeps, write as carefully and quickly as possible.
dotHe who minds his P's and Q's will not forget to dot the "i's" and cross his "t's", when writing.
dotHe dotes on his grandson.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินทุ[N] dot, Thai definition: จุด, จุดที่ใส่ไว้ใต้ตัวอักษร
แต้ม[N] dot, See also: spot, Thai definition: รอยหรือจุดที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
จุด[N] spot, See also: dot, speck, stain, blot, Example: เสื้อของพ่อมีจุดเต็มไปหมดเนื่องจากน้ำสกปรกกระเด็นใส่ ตอนที่พ่อนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, Count unit: จุด, Thai definition: รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
จุดทศนิยม[N] decimal point, See also: dot in a decimal number, Example: การพิมพ์เครื่องหมายหรือจุดทศนิยมไม่เป็นที่นิยมนำไปใช้ในงานธุรกิจ, Count unit: จุด, Thai definition: จุดที่ใส่หลังจำนวนเต็มและหน้าเศษตามวิธีทำเลขแบบทศนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot   FR: motif décoratif [m]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ให้ประโยชน์[v. exp.] (hai prayōt) FR: doter ; gratifier
เฮโรโดตัส[n. exp.] (Hērōdōtat) EN: Herodotus   FR: Hérodote
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot   FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]
จุดทศนิยม[n. exp.] (jut thotsaniyom) EN: decimal point ; dot in a decimal number   FR: point décimal [m] ; virgule décimale [f]
การทำลายพิษ[n. exp.] (kān thamlāi phit) EN: antidote   
การถอนพิษ[n.] (kān thønphit) EN: antidote   
ไข่ปลา[n.] (khai plā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOT    D AA1 T
DOTS    D AA1 T S
DOTO    D OW1 T OW0
DOTY    D OW1 T IY0
DOTT    D AA1 T
DOTH    D AO1 TH
DOTE    D OW1 T
DOTAN    D OW1 T AH0 N
DOTTY    D AA1 T IY0
DOTTS    D AA1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dot    (v) (d o1 t)
dote    (v) (d ou1 t)
doth    (v) (d uh th)
dots    (v) (d o1 t s)
doted    (v) (d ou1 t i d)
dotes    (v) (d ou1 t s)
dotty    (j) (d o1 t ii)
dotage    (n) (d ou1 t i jh)
dotard    (n) (d ou1 t @ d)
doting    (v) (d ou1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dotiermittel {n}; Dotierungsstoff {m}; Dotand {m}dopant; doping agent [Add to Longdo]
Dotiersubstanz {m}dope additive [Add to Longdo]
Dotierung {f}; Stiftung {f}; Gabe {f} | Dotierungen {pl}endowment | endowments [Add to Longdo]
Dotter {n}; Eidotter {n} | Dotter {pl}; Eidotter {pl}yolk | yolks [Add to Longdo]
Dottersack {m}yolk sac [Add to Longdo]
Punktpflanze {f}dot plant [Add to Longdo]
Punktraster {n}; Punktmatrix {f} [comp.]dot matrix [Add to Longdo]
Skalarprodukt {n} [math.]dot product; inner product; scalar product [Add to Longdo]
dotieren; stiften | dotierend; stiftend | dotiert; gestiftet | dotiert | dotierteto endow | endowing | endowed | endows | endowed [Add to Longdo]
dotieren | dotiertto dope; to contaminate | doped; contaminated [Add to Longdo]
Dottertukan {m} [ornith.]Channel-billed Toucan [Add to Longdo]
Dotterbülbül {m} [ornith.]Joyful Greenbul [Add to Longdo]
Dotterbrust-Brillenvogel {m} [ornith.]Chestnut-sided White-eye [Add to Longdo]
Dotterwaldsänger {m} [ornith.]Vitelline Warbler [Add to Longdo]
Dotterweber {m} [ornith.]Vitelline Masked Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
かんらん岩;橄欖岩[かんらんがん, kanrangan] (n) peridotite [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
どたどた;ドタドタ[, dotadota ; dotadota] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet) [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
どたりと[, dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump [Add to Longdo]
どっと[, dotto] (adv) (on-mim) suddenly [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
ど頭;頭[どたま, dotama] (n) (uk) (derog) head; dome; bean; nob; noggin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚线[xū xiàn, ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dotted line, #50,138 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンドツーエンド[えんどつーえんど, endotsu-endo] end to end [Add to Longdo]
エンドツエンド[えんどつえんど, endotsuendo] end-to-end [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
ドット[どっと, dotto] dot [Add to Longdo]
ドットドット[どっとどっと, dottodotto] dot-dot [Add to Longdo]
ドットファイル[どっとふぁいる, dottofairu] dot file [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土壇場[どたんば, dotanba] Schafott, letzter_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dot \Dot\ (d[o^]t), n. [F., fr. L. dos, dotis, dowry. See
   {Dower}, and cf. {Dote} dowry.] (Law)
   A marriage portion; dowry. [Louisiana]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dot \Dot\, n. [Cf. AS. dott small spot, speck; of uncertain
   origin.]
   1. A small point or spot, made with a pen or other pointed
    instrument; a speck, or small mark.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything small and like a speck comparatively; a small
    portion or specimen; as, a dot of a child.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dot \Dot\, v. t. [imp. & p. p. {Dotted}; p. pr. & vb. n.
   {Dotting}.]
   1. To mark with dots or small spots; as, to dot a line.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark or diversify with small detached objects; as, a
    landscape dotted with cottages.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dot \Dot\, v. i.
   To make dots or specks.
   [1913 Webster] DOT
   DoT

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 DoT \DoT\, DOT \DOT\, DOT \D.O.T.\(d[=e]"[=o]*t[=e]`), prop. n.
   The United States Department of Transportation. [acronym]
 
   Note: The Department of Transportation promulgates standards
      for the strength of shipping containers, and this
      abgreviation is often seen on cardboard boxes.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dot
   n 1: a very small circular shape; "a row of points"; "draw lines
      between the dots" [syn: {point}, {dot}]
   2: the United States federal department that institutes and
     coordinates national transportation programs; created in 1966
     [syn: {Department of Transportation}, {Transportation},
     {DoT}]
   3: the shorter of the two telegraphic signals used in Morse code
     [syn: {dot}, {dit}]
   4: street name for lysergic acid diethylamide [syn: {acid},
     {back breaker}, {battery-acid}, {dose}, {dot}, {Elvis},
     {loony toons}, {Lucy in the sky with diamonds}, {pane},
     {superman}, {window pane}, {Zen}]
   v 1: scatter or intersperse like dots or studs; "Hills
      constellated with lights" [syn: {dot}, {stud},
      {constellate}]
   2: distribute loosely; "He scattered gun powder under the wagon"
     [syn: {scatter}, {sprinkle}, {dot}, {dust}, {disperse}]
   3: make a dot or dots
   4: mark with a dot; "dot your `i's"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOT
     Dynamic Overclocking Tool (graphic, MSI), "D.O.T."
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOT
     Dynamic Overclocking Technology (FSB, MCI), "D.O.T."
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dot [dɔt]
   chunk; clod; lump
   tuft
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top