ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debauche

D EH1 B AW0 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debauche-, *debauche*
Possible hiragana form: でばうちぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debauchee[N] คนที่ล่อลวงคนอื่นไปสู่สิ่งที่ไม่ดี (คำเป็นทางการ)
debauchery[N] พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางโลกีย์, See also: ความหมกมุ่นในโลกีย์, การล่อลวงให้ทำผิด, Syn. indulgence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย

English-Thai: Nontri Dictionary
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBAUCHE    D EH1 B AW0 K
DEBAUCHERY    D AH0 B AO1 CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debauched    (v) dˈɪbˈɔːtʃt (d i1 b oo1 ch t)
debauchee    (n) dˈɪbˌɔːtʃˈiː (d i1 b oo2 ch ii1)
debauches    (v) dˈɪbˈɔːtʃɪz (d i1 b oo1 ch i z)
debauchees    (n) dˈɪbˌɔːtʃˈiːz (d i1 b oo2 ch ii1 z)
debauchery    (n) dˈɪbˈɔːtʃəriː (d i1 b oo1 ch @ r ii)
debaucheries    (n) dˈɪbˈɔːtʃərɪz (d i1 b oo1 ch @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
淫逸;淫佚[いんいつ, in'itsu] (n,adj-na) debauchery [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
女道楽[おんなどうらく, onnadouraku] (n) womanizing; debauchery; philandering [Add to Longdo]
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee [Add to Longdo]
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation [Add to Longdo]
放蕩[ほうとう, houtou] (n,vs,adj-na) (See 放蕩息子) dissipation; prodigality; debauchery [Add to Longdo]
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top