หรือคุณหมายถึง chelicerä?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chelicerae

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chelicerae-, *chelicerae*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheliceraeเขี้ยวพิษ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chelicera \Che*lic"e*ra\ (k[-e]*l[i^]s"[-e]*r[.a]), n.; pl.
   {Chelicer[ae]} (-r[=e]). [NL., fr. Gr. chhlh` claw + ke`ras
   horn.] (Zool.)
   One of the anterior pair of mouth organs, terminated by a
   pincherlike claw, in scorpions and allied Arachnida. They are
   homologous with the falcers of spiders, and probably with the
   mandibles of insects.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

chelicerae

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top