ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

check list

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check list-, *check list*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check list[N] รายการ, See also: รายชื่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Check Listแบบฟอร์มการตรวจสอบ,แบบเลือกเช็ค,บัญชีรายการ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คลิสต์[n.] (chek-lit) EN: check list   FR: check-list [f] (anglic.)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Check \Check\ (ch[e^]k), n. [OE. chek, OF. eschec, F. ['e]chec,
   a stop, hindrance, orig. check in the game of chess, pl.
   ['e]checs chess, through Ar., fr. Pers. sh[=a]h king. See
   {Shah}, and cf. {Checkmate}, {Chess}, {Checker}.]
   1. (Chess) A word of warning denoting that the king is in
    danger; such a menace of a player's king by an adversary's
    move as would, if it were any other piece, expose it to
    immediate capture. A king so menaced is said to be in
    check, and must be made safe at the next move.
    [1913 Webster]
 
   2. A condition of interrupted or impeded progress; arrest;
    stop; delay; as, to hold an enemy in check.
    [1913 Webster]
 
       Which gave a remarkable check to the first progress
       of Christianity.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
       No check, no stay, this streamlet fears.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever arrests progress, or limits action; an obstacle,
    guard, restraint, or rebuff.
    [1913 Webster]
 
       Useful check upon the administration of government.
                          --Washington.
    [1913 Webster]
 
       A man whom no check could abash.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A mark, certificate, or token, by which, errors may be
    prevented, or a thing or person may be identified; as,
    checks placed against items in an account; a check given
    for baggage; a return check on a railroad.
    [1913 Webster]
 
   5. A written order directing a bank or banker to pay money as
    therein stated. See {Bank check}, below.
    [1913 Webster]
 
   6. A woven or painted design in squares resembling the patten
    of a checkerboard; one of the squares of such a design;
    also, cloth having such a figure.
    [1913 Webster]
 
   7. (Falconry) The forsaking by a hawk of its proper game to
    follow other birds.
    [1913 Webster]
 
   8. Small chick or crack.
    [1913 Webster]
 
   {Bank check}, a written order on a banker or broker to pay
    money in his keeping belonging to the signer.
 
   {Check book}, a book containing blank forms for checks upon a
    bank.
 
   {Check hook}, a hook on the saddle of a harness, over which a
    checkrein is looped.
 
   {Check list}, a list or catalogue by which things may be
    verified, or on which they may be checked.
 
   {Check nut} (Mech.), a secondary nut, screwing down upon the
    primary nut to secure it. --Knight.
 
   {Check valve} (Mech.), a valve in the feed pipe of a boiler,
    or other conduit, to prevent the return of the feed water
    or other fluid.
 
   {To take check}, to take offense. [Obs.] --Dryden.
 
   Syn: Hindrance; setback; interruption; obstruction;
     reprimand; censure; rebuke; reproof; repulse; rebuff;
     tally; counterfoil; counterbalance; ticket; draft.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

check list ( CH EH1 K L IH1 S T)

 


  

 
check list
 • รายการ: รายชื่อ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top