ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

causes

K AA1 Z AH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -causes-, *causes*, cause
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Causesสาเหตุ [TU Subject Heading]
Causes, Cardiovascularสาเหตุจากหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Causes, Contributoryสาเหตุเสริม [การแพทย์]
Causes, Directผลโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Directสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Excitingสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]
Causes, Indirectสาเหตุทางอ้อม [การแพทย์]
Causes, Necessaryสาเหตุจำเป็นที่ขาดไม่ได้ [การแพทย์]
Causes, Nonrelatedสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องเลย [การแพทย์]
Causes, Precipitatingเหตุซ้ำเติม, สาเหตุที่กระตุ้นให้ผู้ที่จะเป็นโรคอยู่แล้ว, ชนวนและสาเหตุอื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Thesis, antithesis, synthesis, causes of causal causation.วิทยานิพนธ์ตรงกันข้ามสังเคราะห์ สาเหตุของการเกิดสาเหตุ Yellow Submarine (1968)
Whatever mischief he causes I have no intention of making a martyr of him.ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร ผมไม่ยอมให้เขาเป็นนักบุญแน่ Gandhi (1982)
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
Oh, God. I don't do causes anymore.พระเจ้าช่วย ฉันไม่รับพูดให้การกุศลอีกแล้ว Field of Dreams (1989)
And that maybe causes some kind of genetic mutation, which explains the body we dug up.แล้วรอยประหลาดนั่นเป็น การทดลอง บางอย่างที่ทำกับพวกเขา และนั่นอาจเป็นสาเหตุให้ เกิดพันธุกรรมผ่าเหล่าขึ้นมา Deep Throat (1993)
But you should know that sudden, serious brain injury causes the victim to bite down hard.แต่คุณควรรู้ว่าฉับพลันบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงทำให้เหยื่อที่จะกัดลงอย่างหนัก The Shawshank Redemption (1994)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
A violation of the rules causes a penaltyการละเมิดกฎ ก็ต้องรับการลงโทษ GTO (1999)
Causes a higher blood pressureสาเหตุของความดันโลหิตสูง GTO (1999)
This smoke, it causes the fire ants to abandon their homes, you see?ควันจะทําให้มดไฟทิ้งรัง เห็นมั้ย The Scorpion King (2002)
Weasley's wand causes devastation with the simplest spells.ไม้ของวีสลีย์สร้างความเสียหาย แม้คาถาง่าย ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
causesA child's mischief often causes a fire.
causesA water shortage causes a lot of inconvenience.
causesA water shortage causes inconvenience.
causesBill's abrupt manner causes him to be misunderstood.
causesCareless driving causes accidents.
causesCarelessness often causes accidents.
causesCar exhaust causes serious pollution in towns.
causesCommon causes of stress are work and human relationships.
causesDue to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.
causesExposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
causesFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
causesFriction causes a match to light.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้างขวางคอ[kāngkhwāngkhø] (n) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way
คิดค้นหามูลเหตุ[khit khonhā mūnhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
คิดค้นหาสาเหตุ[khit khonhā sāhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
ค้นหามูลเหตุ[khonhā mūnhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
ค้นหาสาเหตุ[khonhā sāhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[phisūt hā sāhēt kān tāi] (v, exp) EN: determine the cause of death  FR: déterminer les causes de la mort
พลิกศพ[phlik sop] (v, exp) EN: determine the cause of death ; make a postmortem examination  FR: déterminer les causes d'un décès
สาเหตุของเพลิงไหม้[sāhēt khøng phloēngmāi] (n, exp) EN: causes of the fire  FR: causes d'un incendie [ fpl ]
สาเหตุของอุบัติเหตุ[sāhēt khøng ubattihēt = sāhēt khøng ubatthēt] (n, exp) EN: causes of an acccident  FR: causes d'un accident [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAUSES K AA1 Z AH0 Z
CAUSES K AO1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
causes (v) kˈɔːzɪz (k oo1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
ショック死[ショックし, shokku shi] (n, vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes) [Add to Longdo]
ジフテリア菌[ジフテリアきん, jifuteria kin] (n) Corynebacterium diphtheriae (bacterium that causes diphtheria) [Add to Longdo]
ボツリヌス菌[ボツリヌスきん, botsurinusu kin] (n) Clostridium botulinum (bacteria that causes botulism) [Add to Longdo]
レジオネラ菌[レジオネラきん, rejionera kin] (n) Legionella pneumophila (bacteria that causes Legionnaires' disease) [Add to Longdo]
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) { Buddh } hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
因業[いんごう, ingou] (adj-na, n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
引赤薬[いんせきやく, insekiyaku] (n) (obsc) rubefacient (substance that causes redness of skin) [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top