ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casino

K AH0 S IY1 N OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casino-, *casino*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casino(n) บ่อนการพนัน, See also: บ่อนคาสิโน, Syn. betting house, gambling establishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน, โรงบ่อน, อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
casino(n) บ่อนการพนัน, บ่อนคาสิโน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Casinosบ่อน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช Rebecca (1940)
-I'm going to learn the casino business.- ฉันจะเรียนรู้ธุรกิจคาสิโน The Godfather (1972)
Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it.Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it. The Godfather (1972)
Your casino loses money.Your casino loses money. The Godfather (1972)
You did that because we bankrolled your casino and the Molinari family guaranteed his safety.You did that because we bankrolled your casino and the Molinari family guaranteed his safety. The Godfather (1972)
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
I'm thinking like a luau or casino night.ฉันว่าจะทำเป็นแบบคาสิโน Legally Blonde (2001)
We've received a large order from the Rio Hotel and Casino in Las Vegas.เราได้รับออร์เดอร์ใหญ่ จากโรงแรมริโอและคาสิโนลาสเวกัส Punch-Drunk Love (2002)
Which would explain how he could set up a high-stakes poker game at Casino Royale in Montenegro.ซึ่งน่าจะอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงจัดแข่งขัน เกมส์โป๊กเกอร์เงินเดิมพันสูง ที่ คาสิโนรอยัล ใน มอนเตเนโกร Casino Royale (2006)
The stocks of Hong Kong Casino belong to a man named Hwang So-myeong.ของที่คาสิโนในฮ่องกง อยู่ในความดูแลของ ฮวาน โซ เหมียว My Wife Is a Gangster 3 (2006)
And we've got the casino license.เรามีใบอนุญาตทำคาซีโน้ The City of Violence (2006)
This casino business isn't child's play, you know.การทำคาซีโน้ไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นนะ The City of Violence (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาสิโน(n) casino, Example: จะมีการผลักดันให้มีการเปิดบ่อนกาสิโนในประเทศไทย, Thai Definition: บ่อนการพนัน, สถานการพนันขนาดใหญ่และโอ่โถง มีการพนันหลายชนิด, Notes: (ฝรั่งเศส)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อน[bǿn] (n) EN: gambling house ; casino  FR: maison de jeu [ f ] ; tripot [ m ]
กาสิโน[kāsinō] (n) EN: casino  FR: casino [ m ]
โรงบ่อน[rōng bǿn] (n, exp) EN: gambling house ; casino

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CASINO K AH0 S IY1 N OW0
CASINOS K AH0 S IY1 N OW0 Z
CASINO'S K AH0 S IY1 N OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casino (n) kˈəsˈiːnou (k @1 s ii1 n ou)
casinos (n) kˈəsˈiːnouz (k @1 s ii1 n ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌场[dǔ chǎng, ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ,   /  ] casino #12,556 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kasino { n } | Kasinos { pl }casino | casinos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カジノ[kajino] (n) casino (fre #12,660 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casino \Ca*si"no\, n.; pl. E. {Casinos}, It. {Casini}. [It.
   casino, dim. of casa house, fr. L. casa cottage. Cf.
   {Cassing}.]
   1. A small country house.
    [1913 Webster]
 
   2. A building or room used for meetings, or public
    amusements, for dancing, etc., sometimes having gambling
    tables or devices.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A game at cards. See {Cassino}.
    [1913 Webster]
 
   4. a business establishment for which the primary business is
    gambling, having various types of gambling tables, such as
    blackjack or roulette, and usually also slot machines, and
    sometimes other forms of gambling, such as poker; also,
    the main room of such an establishment where the gambling
    is conducted; as, the Trump casinos in Atlantic City.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casino
   n 1: a public building for gambling and entertainment [syn:
      {casino}, {gambling casino}]
   2: a card game in which cards face up on the table are taken
     with eligible cards in the hand [syn: {casino}, {cassino}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 casino
  casino

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 casino /kazino/
  casino

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top