ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camparis

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camparis-, *camparis*, campari
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา camparis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *camparis*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can I get a Campari and Soda, no ice?- ผมขอแคมพารีกับโซดา ไม่ใส่น้ำแข็ง The Bank Job (2008)
The Campari ad on the beach. Nice.โฆษณาแคมพารีตัวบนชายหาด สวยครับ The Bank Job (2008)
What's your excuse? - Nicolas, Campari.แล้วเธอล่ะ Authority Always Wins (2012)
Thank you. I'll have a Campari.Ja, gerne, bitte einen CampariThe Crawling Eye (1958)
Campari and another scotch, Hans, please.Campari und noch einen Scotch bitte. The Crawling Eye (1958)
Here's your severance pay and your Christmas bonus.Und das ist dein Weihnachtsgeld. Einen Campari, bitte. Stolen Kisses (1968)
Campari for me.- Campari für mich. - Mm-hm. On Her Majesty's Secret Service (1969)
Father pierre, why did you stay on In this colonial campari-land Where the clink of glasses minglesFather Pierre, warum sind Sie in dem kolonialen Campari-Land geblieben... wo das Klingen der Gläser sich mit dem Gesurre der Moskitos vermischt... wo Wasserfälle aus Whisky, die Sorgen... der lebensübersdrüssigen Whicker wegspült? Njorl's Saga (1972)
-More Campari?- Noch CampariThe Day of the Jackal (1973)
Campari.CampariAmarcord (1973)
We Know, it was Campari.Weiss ich selbst, das war CampariAmarcord (1973)
We'll sit on the terrace at the Majestic, and have Campari.Wir sitzen auf der Terrasse des Majestic und trinken CampariHustle (1975)
(crowd cheering)Gefolgt von Campari und Fata Morgana. Flatfoot in Hong Kong (1975)
Like I can't handle liquor!Gestern musste ich bis nach Ferrara, nur um einen Campari zu trinken. The House of the Laughing Windows (1976)
- A Campari soda would do very nice. - Sorry, love.-Ein Campari mit Soda wäre gut. An American Werewolf in London (1981)
- Want Campari and soda?- Willst du einen Campari Soda? The Woman in Red (1984)
Campari and soda.(Harvey) Campari mit Soda. The Couch Trip (1988)
I thought you went for your campari.Ich dachte, du wärst Campari trinken gegangen. Voyager (1991)
- Hey, intern, get me a Campari, will ya?- Praktikant, einen CampariThe Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
Campari with a twist.Campari mit Schuss. The Hobo Code (2007)
I'll have a Campari with soda, way down below there's a sea of clouds.Ich trinke einen Campari mit Soda. Weit unter mir ein Wolkenmeer. I Was a Swiss Banker (2007)
Can I get a Campari and Soda, no ice? - Yes, sir.Einen Campari Soda ohne Eis, bitte. The Bank Job (2008)
Saw you in a magazine the other day. The Campari ad on the beach.Hab neulich in einer Zeitschrift eine Campari-Werbung mit dir gesehen. The Bank Job (2008)
Campari and soda.Campari Soda. Ghost Town (2008)
Campari soda.- Campari Soda. Ghost Town (2008)
A drink? What do you want? Campari with a little soda.Campari mit etwas Soda. The Pill (2011)
- Nicolas, Campari.Nicolas, CampariAuthority Always Wins (2012)
What's that you're drinking, Campari Orange?Was trinken Sieda? Campari Orange? Child's Pose (2013)
No Campari, else his hand might shake.Ohne Campari, sonstzitterter im OP. Child's Pose (2013)
I think I'll have a Campari soda, please.Ich nehme einen Campari Soda. Home (2013)
-Campari soda.-Campari Soda. Home (2013)
You have Campari?Haben Sie CampariRob the Mob (2014)
My girl!CampariEpisode #3.3 (2014)
I must look a fright.Jenny und Cynthia? Das ist CampariEpisode #3.3 (2014)
He knows it's the getting-ready part I've missed the most.Ich wollte schon immer deinen Teint. CampariEpisode #3.3 (2014)
If there's any change of plan, I'll see you're informed in a timely manner.Ich wollte den Campari runterkriegen. Episode #3.3 (2014)
You can a have a choc-ice before, during and after if you want to!Ich hätte noch einen Campari trinken sollen. Episode #3.3 (2014)
Campari champagne with 2 olives,Campari Champagner mit 2 Oliven, La dernière échappée (2014)
A woman who seemed to like butter biscuits offered one to a man drinking a Campari and soda for breakfast.Eine Frau, die offenbar Butterkekse liebte... bot einen einem Mann an... der zum Frühstück Campari Soda trank. The Lobster (2015)
Oh, okay, well, clean boo, you left all the glasses and spilled Campari on the kitchen counter.Ok, Saubermann, du hast alle Gläser stehengelassen und Campari auf der Theke verschüttet. Mornings (2015)
We haven't slept, we've been that nervous. No need for nerves -- your wife can take all this in her stride.Bin ich hier die Einzige, die Campari trinkt? Episode #5.2 (2016)
"give it more bite?" Oh, and I so loved the smell of maraschino cherries.Wie kann ich diesem Campari noch mehr Farbe, noch mehr Biss verpassen? Episode #5.7 (2016)
I made a few calls, - drove half a day... - Uh-huh.Ich führte ein paar Telefonate, fuhr einen halben Tag... hatte Campari und feilschte mit einem zudringlichen schwulen Vermieter, Do You Believe in Magic (2017)
A Campari.CampariIl Bidone (1955)
A Campari, a Negroni and a lemonade.Ein Campari, ein Negroni und eine Limonade! Il Bidone (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top