Search result for

cali

(144 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cali-, *cali*
English-Thai: Longdo Dictionary
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calix[N] ถ้วย, Syn. cup
calico[N] ผ้าฝ้ายแบบหนามักมีสีขาวไม่มีลาย
caliph[N] ผู้นำทางศาสนาของประเทศมุสลิม
caliber[N] ขนาดลำกล้องของปืน
caliber[N] ความสามารถ, Syn. ability, quality
caliper[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ, Syn. calliper
calibrate[VT] แสดงเครื่องหมายการวัด
California[N] แคลิฟอร์เนีย, See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. CA, Golden State
California[N] รัฐแคลิฟอร์เนีย, See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. CA, Golden State
calisthenics[N] การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน, Syn. callisthenics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibrate(แคล'ลีเบรท) {calibrated,calibrating,calibrates} vt. ตรวจตา,วัด,หาค่าแบ่งออกเป็นขีด ๆ ,ทำให้เป็นมาตรฐาน, See also: calibrator,calibrater n.
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calices(แคล'ลิซีซ) พหูพจน์ของ calix
california(แคลลิฟอร์'เนีย) n. ชื่อมลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ -Californian adj.,n.
caliper(แคล'ละเพอร์) {calipered,calipering,calipers} n. ปากกาสองขาโค้งสำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง,อุปกรณ์วัดความหนา,ความหนา vt.วัดด้วยปากกาขาโค้ง, See also: caliperer n. ดูcaliper, Syn. calipers,calliper (s)
caliph(แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif,kalif,khalif
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
classicalismn. ดูclassicism
decaliter(เดค'คะลีเทอะ) n. หน่วยปริมาตร 10 ลิตร

English-Thai: Nontri Dictionary
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ
calico(n) ผ้าดิบ
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
Caliph(n) พระเจ้ากาหลิบ
calix(n) ขั้วดอกไม้,กระเปาะ
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
localize(vt) จำกัด,เฉพาะที่
radicalism(n) ลัทธินิยมความรุนแรง
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล
technicality(n) หลักวิชา,ลักษณะเฉพาะวิชา,ลักษณะเทคนิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calibrated circuit breakerตัวตัดวงจรปรับพิกัดแล้ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
calibrationการเทียบมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
calibrationการเทียบมาตรฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calicheคาลิเช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
caliciform๑. คล้ายวงกลีบเลี้ยง๒. คล้ายรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caliper logผลบันทึกขนาดหลุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calix, majorกิ่งใหญ่ (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calix, minorกิ่งน้อย (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calix, renalกิ่งกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calix; calyxกิ่ง (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calibrateการวัด,การปรับ,เส้นกำหนดขนาด [การแพทย์]
Calibrationการปรับเทียบ [TU Subject Heading]
Calibrationการทดสอบความถูกต้อง,การปรับเครื่องเข้าสู่ภาวะมาตรฐาน,คาลิเบรชัน,การวัดปริมาณ,การปรับเทียบค่า [การแพทย์]
calibrationcalibration, การสอบเทียบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Calibration Curve เส้นปรับเตรียม
เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับการ ดูดซึมหรือการส่องผ่าน [สิ่งแวดล้อม]
Calibration Curveเส้นโค้งเปรียบเทียบ,เส้นปรับเทียบ [การแพทย์]
Calibration Graphแคลลิเบรชันกราฟ [การแพทย์]
Calibration Standardสารมาตรฐาน [การแพทย์]
Calibration Techniqueวิธีการสำหรับอ่านค่าวิเคราะห์ในวัตถุตัวอย่าง [การแพทย์]
Calibration, Improperการแบ่งสเกลอ่านน้ำหนักไม่ถูกต้อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
calico (n ) แมวสามสี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Predator's okay, But i think the california crusher is overrated.Predatorก็พอไหว แต่nthe California crusher ดูเกินจริงไปหน่อย Not Cancer (2008)
- Claire, you're in california.- - แคลร์เธออยู่ที่แคลิฟอเนีย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There he is, doctor Calico!นั่นคือด็อกเตอร์คาลิโก้ Bolt (2008)
- What? - Where is Calico?อะไร \ คาลิโก้อยู่ไหน Bolt (2008)
Bolivia, Bolivia, Calico is in Bolivia!โบลิเวีย... โบลิเวีย... คาลิโก้อยู่ที่โบลิเวีย Bolt (2008)
Calico's super computer.คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ แคริโก Bolt (2008)
Calico!คาลิโก้! Bolt (2008)
You've been kidnapped by fiendish Doctor Calico.เธอถูกจับตัวไป อย่าลืมสิ โดยศาสตราจารย์แคลิโก อย่างน้อย .. Bolt (2008)
This will be just like the time, you infiltrated Calico's R.D. cover base!นี่ก็เหมือนกับตอนนั้น ตอนที่นายแอบเข้าไปที่ฐานของคาลิโก Bolt (2008)
Calico comes for your Penny.คาลิโก้มาหาเพ็นนีของนายแน่ Bolt (2008)
At least Calico won't be able to recognize me.อย่างน้อย แคลิโก ก็คงจะจำหนูไม่ได้ Bolt (2008)
Calico!แคลิโก ! Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caliIn California are the famous big trees, or "forest kings" as they are called.
caliHe said that he had been in California for ten years.
caliAt last we reached California.
caliJogging is out California.
cali"Situation report." "At present 4 in sight. At most probably 7. Holding small calibre arms."
caliHe has gone back to California for good.
caliJo-Jo left his home in Tucson, Arizona for some California grass.
caliCalifornia is famous for its fruit.
caliThe chances are that the boss may send you to California.
caliYoung people flocked to southern California.
caliCalifornia and Nevada border on each other.
caliJapan consists of four major islands and over 3,000 small islands, and is about equal to California in area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลิฟอร์เนีย[N] California, Example: น้องชายของเขาไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนีย, Thai definition: ชื่อรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา
แคลิฟอร์เนียม[N] californium, Example: แคลิฟอร์เนียมเป็นธาติกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฎในธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
ช่องทางเดิน[n.] (chǿngthāngdoēn) EN: companionway   FR: escalier [m]
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic   FR: alcalin ; basique
ดินเค็ม [n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil   FR: sol alcalin [m]
ฟันหนู[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎
–̎[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎   FR: signe vocalique –̎
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle   FR: câliner
ฝนทอง[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่   FR: signe vocalique –่

CMU English Pronouncing Dictionary
CALI    K AA1 L IY0
CALI    K AE1 L IY0
CALIX    K EY1 L AH0 K S
CALIF    K AE1 L IH2 F
CALIF    K AE2 L AH0 F AO1 R N Y AH0
CALIX    K AE1 L IH0 K S
CALIA    K AA1 L IY0 AH0
CALIFF    K AE1 L IH2 F
CALIDA    K AA0 L IY1 D AH0
CALILL    K AH0 L IH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cali    (n) (k aa1 l ii)
calif    (n) (k ei1 l i f)
calico    (n) (k a1 l i k ou)
califs    (n) (k ei1 l i f s)
caliph    (n) (k ei1 l i f)
caliber    (n) (k a1 l @ b @ r)
calibre    (n) (k a1 l i b @ r)
caliphs    (n) (k ei1 l i f s)
calibres    (n) (k a1 l i b @ z)
calipers    (n) (k a1 l i p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cali (Stadt in Kolumbien)Cali (city in Colombia) [Add to Longdo]
Calicut; Kozhikode (Stadt in Indien)Calicut; Kozhikode (city in India) [Add to Longdo]
Californium (Kalifornium) {n} [chem.]californium [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis) [Add to Longdo]
アナルコサンディカリスム;アナルコ・サンディカリスム[, anarukosandeikarisumu ; anaruko . sandeikarisumu] (n) anarcho-syndicalism [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
エクスカリバー[, ekusukariba-] (n) Excalibur [Add to Longdo]
オートスケーリング[, o-tosuke-ringu] (n) {comp} autoscaling [Add to Longdo]
カリパス[, karipasu] (n) (pair of) calipers [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
カリフォルニア[, kariforunia] (n) California; (P) [Add to Longdo]
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加州[Jiā zhōu, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ, ] California, #12,550 [Add to Longdo]
口径[kǒu jìng, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] caliber; diameter of opening, #13,286 [Add to Longdo]
加利福尼亚州[Jiā lì fú ní yà zhōu, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] California, #27,193 [Add to Longdo]
加利福尼亚[Jiā lì fú ní yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] California, #35,407 [Add to Longdo]
校准[jiào zhǔn, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] calibrate, #37,952 [Add to Longdo]
[kāi, ㄎㄞ, / ] californium Cf98, radioactive actinoid element, #69,818 [Add to Longdo]
加州理工学院[Jiā zhōu lǐ gōng xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech); abbr. for 加利福尼亞理工學院|加利福尼亚理工学院, #91,726 [Add to Longdo]
加州理工学院[Jiā zhōu Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄓㄡ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology, #91,726 [Add to Longdo]
加利福尼亚理工学院[Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech), #249,545 [Add to Longdo]
卡利科[kǎ lì kē, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜ, ] calico (woven cloth from Caldicot, Kerala, India), #435,340 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
スケーリング[すけーりんぐ, suke-ringu] scaling (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
ローカライズ[ろーからいず, ro-karaizu] localize (vs) [Add to Longdo]
拡大縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] scaling, zooming [Add to Longdo]
基準化[きじゅんか, kijunka] scaling (vs) [Add to Longdo]
現地化[げんちか, genchika] localization [Add to Longdo]
想定した位取り[そうていしたいとり, souteishitaitori] assumed decimal scaling position [Add to Longdo]
単位倍率[たんいばいりつ, tan'ibairitsu] unit scaling [Add to Longdo]
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cali \Ca"li\, n. (Hindoo Myth.)
   The tenth avatar or incarnation of the god Vishnu. [Written
   also {Kali}.]
   [1913 Webster] Caliber

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cali
   n 1: city in southwestern Colombia in a rich agricultural area

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top