ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cults

K AH1 L T S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cults-, *cults*, cult
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultsลัทธิพิธี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cults are structured like pyramids.ลัทธิมีโครงสร้างอย่างปิรามิด Minimal Loss (2008)
Follow it and all it ever leads you to is hippies and cults.ตามมันไปก็เจอแต่ฮิปปี้กับลัทธิคลั่ง Hard-Hearted Hannah (2009)
Numerology, Kabbalah, Pythagorean cults...ศาสตร์แห่งตัวเลข,เทวนิยม, ลัทธิสัญลักษณ์(เรขาคณิต) Knowing (2009)
Now, a lot of cults don't allow their members to see doctors or take modern medicine.ตอนนี้ ศานาจำนวนมากไม่อนุญาติ ให้สมาชิกของพวกเขาเห็นแพทย์ หรือยาที่ทันสมัย Ua Lawe Wale (2011)
That's what I'm thinking, so I-I ran a search on the list of known cults that prohibit medical treatment.นั่นคือสิ่งที่ฉันคิด ดังนั้น ผมกำลังค้นหา ในรายชื่อของศาสนาที่รู้จัก ที่ห้าม การรักษาทางการแพทย์ Ua Lawe Wale (2011)
I saw a lot of this sort of stuff in the late '80s, when the satanic cults were all the rage.ฉันเคยเห็นอะไรแบบนั้มาเยอะ ในปีท้ายๆของยุค 80น่ะ เมื่อตอน ลัทธิซาตาน พวกนั้นทั้งหมดเป็นปฟชั่น Organ Grinder (2012)
It sounds like one of those crazy doomsday cults. Yeah.ที่จะฟื้นคืนชีพและสร้างโลกใหม่ Silent Hill: Revelation (2012)
Talk to Austin P.D., see if they have anything on local cults and nontraditional religions.คุยกับตำรวจออสตินซิ ดูว่าพวกเขามีอะไร เกี่ยวกับศาสตร์มืดหรือพวกศาสนาใหม่หรือเปล่า Brown Shag Carpet (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cultsYou should stay away from cults like that before you turn into a moron.

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTS    K AH1 L T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cults    (n) kˈʌlts (k uh1 l t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top