ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circumspection

S ER2 K AH0 M S P EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circumspection-, *circumspection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumspectionn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ,

English-Thai: Nontri Dictionary
circumspection(n) ความรอบคอบ, ความระมัดระวัง, ความระวัง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIRCUMSPECTION S ER2 K AH0 M S P EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumspection (n) sˌɜːʳkəmspˈɛkʃən (s @@2 k @ m s p e1 k sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Circumspection \Cir`cum*spec"tion\, n. [L. circumspectio.]
   Attention to all the facts and circumstances of a case;
   caution; watchfulness.
   [1913 Webster]
 
      With silent circumspection, unespied.  --Milton.
 
   Syn: Caution; prudence; watchfulness; deliberation;
     thoughtfulness; wariness; forecast.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circumspection
   n 1: knowing how to avoid embarrassment or distress; "the
      servants showed great tact and discretion" [syn:
      {discretion}, {discreetness}, {circumspection}, {prudence}]
   2: the trait of being circumspect and prudent [syn:
     {circumspection}, {caution}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top