ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

champagnes

SH AE0 M P EY1 N Z   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -champagnes-, *champagnes*, champagne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา champagnes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *champagnes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champagne[N] แชมเปญ, See also: เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่งมาจากบริเวณแชมเปญของประเทศฝรั่งเศส, Syn. bubbly, sparkling wine
champagne[N] สีเหลืองจางๆ, Syn. pale yellow, pale brownish-gold color, greenish-yellow color
champagne[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
champagne(แชมเพน') n. เหล้าองุ่นขาวชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
champagne(n) เหล้าแชมเปญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
champagne taste and lemonade pocketsรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I eat-a the best and I drink-a champagneฉันกิน ที่ดีที่สุดและฉัน เครื่องดื่มแชมเปญ Pinocchio (1940)
I eat-a the fish and I drink-a champagneฉันกินปลาและฉันดื่มแชมเปญ Pinocchio (1940)
"I get no kick from champagne.♪ ฉันไม่ซู่ซ่าแม้ว่าดื่มแชมเปญ ♪ Blazing Saddles (1974)
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ Jaws (1975)
Give us a bottle of your finest champagne... five shrimp cocktails and some bread for my brother.พวกเราขอแชมเปญที่ดีที่สุดของคุณ ห้า โคคเทล กุ้งและขนมปังบางส่วนสำหรับน้องชายของผม The Blues Brothers (1980)
At the start of the evening, Yvette was here by herself, waiting to offer you all a glass of champagne.ในช่วงเริ่มต้นของตอนเย็น อีเว็ตต์อยู่ที่นี่คนเดียว รอคอยที่จะเสิร์ฟแชมเปญให้พวกคุณ Clue (1985)
We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight.เราคงสามารถปรีกษาค่าธรรมเนียมบริการ ของผมได้ ตอนอาหารเย็น, ดื่มแชมเปญกันคืนนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
One night, Bobby Vinton sent us champagne. There was nothing like it.คืนหนึ่ง, บอบบี้ วินตั้น ส่งแชมเปญมาให้เรา ไม่มีอะไรเทียบได้ Goodfellas (1990)
Dom Perignon champagne.ปลากระป๋องเอสพาด็อง Schindler's List (1993)
But when the sheik's yacht went down, well... they managed to write us a really beautiful good-bye note... that was found floating in a champagne bottle amongst the debris.แต่ตอนเรือยอร์ชของท่านล่ม... ...พ่อแม่เขียน จดหมายอำลาอย่างซาบซื้ง... ...มีคนเจอมันลอยอยู่ ในขวดแชมเปญท่ามกลางทะเล Jumanji (1995)
Shall we have champagne to celebrate?เราจะได้แชมเปญเพื่อเฉลิมฉลอง? The Birdcage (1996)
We'd like the champagne now.เราต้องการแชมเปญตอนนี้ The Birdcage (1996)
Here we go. Champagne for everyone.ที่นี่เราไป แชมเปญสำหรับทุกคน The Birdcage (1996)
Hey, want some champagne? - Come on, join us.- เฮ้ ดื่มแชมเปญมั้ย มาดื่มด้วยกันน่า The Jackal (1997)
Just the other night I was sleeping under a bridge, and now... here I am on the grandest ship in the world... having champagne with you fine people.คืนก่อนผมยังนอนอยู่ใต้สะพาน คืนนี้ได้มานอนบนเรือที่ยิ่งใหญ่ กินเหล้ากับเหล่าผู้ดี Titanic (1997)
Gibby gave me champagne. -That´s nice.กิบบี้ให้เชมเปญมา/ก็ดี Never Been Kissed (1999)
And this champagne cup is in the wrong place.แชมเปญนี่ก็วางผิดที่นะจ๊ะ Mona Lisa Smile (2003)
Ooh, champagne. I Iove champagne. This for me?แชมเปญของชอบ ของฉันเหรอ Bringing Down the House (2003)
A little early for champagne, don't you think?เช้าไปสำหรับแชมเปญนะคุณว่ามั้ย The O.C. (2003)
Finally! It's gonna be champagne wishes and caviar dreams from now on.ในที่สุด! ยินดีต้อนรับ เมืองไกล ไกล เหลือเกิน มันต้องมีแต่เหล้าแชมเปญ Shrek 2 (2004)
Some champagne, please. Excuse me.โทษครับ ขอแชมเปญ Wicker Park (2004)
Excuse me. Champagne.ขอแชมเปญครับ Wicker Park (2004)
Champagne for everyone!เปิดแชมเปญแจกทุกคนด้วยนะ Around the World in 80 Days (2004)
Voila. Champagne with your first-class seats, Mademoiselle La Roche.แชมเปญสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งครับ Around the World in 80 Days (2004)
- Champagne? - No, thank you.ไม่ล่ะ Around the World in 80 Days (2004)
We reached the top, and he opened a bottle of champagne.และเขาก็เปิดขวดแชมเปญ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Or drinking champagne with his daughter 14,000ft in the air?หรือดื่มแชมเปญกับลูกสาวที่ความสูง 14000 ฟุต AVP: Alien vs. Predator (2004)
- More champagne? - More champagne would be nice.รับแชมเปญเพิ่มมั๊ยครับ Hotel Rwanda (2004)
- Well, champagne.- เอาล่ะ มันเป็นแชมเปญครับ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
No, not champagne, get me chocolates.ไม่ๆ เอาเป็นช็อกโกแล๊ตดีกว่า White Noise (2005)
Champagne. White wine.แชมเปญ ไวน์ขาว The Perfect Man (2005)
I mean, I spend more money on champagne in a year than your shop's annual fucking budget.ฉันใช้เงินกับแชมเปญปีนึง เยอะกว่างบประมาณแผนกนายซะอีก The Constant Gardener (2005)
Can I have a champagne cocktail, please?ฉันขอแชมเปญค็อกเทลที่นึงค่ะ Match Point (2005)
You can finally crack open the champagne.ในที่สุดแม่ก็ได้เปิดแชมเปญฉลองแล้ว Match Point (2005)
Right. Champagne.แล้วแชมเปญล่ะ Match Point (2005)
- Let's open the bar. - Champagne?เปิดบาร์ไหม \ แชมเปญดีไหม Red Eye (2005)
I'll be waiting with champagne.จ้ะพ่อคุณ จะเปิดแชมเปญรอ Imagine Me & You (2005)
- We're breakin' out the champagne.เรากำลังเปิดแชมเปนจ์กันอยู่ Just Like Heaven (2005)
I'm gonna pop your head like a champagne cork.ฉันจะระเบิดหัวนายเหมือนจุกแชมเปญ Four Brothers (2005)
And then you're engaged, you pop the champagne, you drink a toast, you have sex on the kitchen floor.ชนแก้ว แล้วก็อึ๊บกันบนพื้นครัว ห้ามอึ๊บกันบนพื้นครัวนะ Pilot (2005)
Oh, honey, champagne.แชมเปญนี่ที่รัก! ช่าย Pilot (2005)
Yeah. No, you are too old to be scared to open a bottle of champagne.ไม่ เธอแก่เกินกว่าจะกลัวจุกขวดแชมเปญแล้วนะ Pilot (2005)
Where's that champagne? I wanna drink a toast with my fiancée.ฉันอยากจะชนแก้วกับคู่หมั้นของฉัน Pilot (2005)
In that case we're gonna need some more champagne.งั้นแบบนี้... ...พวกเราก็ต้อง... ...สั่งแชมเปญมาเพิ่มซักหน่อย Casino Royale (2006)
Champagne.ขอแชมเปน Casino Royale (2006)
We'll have champagne- only the best.เราจะมีแชมเปญ /Nต้องดีที่สุดเท่านั้น Just My Luck (2006)
All right, guys. Champagne time.! Everybody.เอาล่ะทุกคน ได้เวลาแชมเปญแล้ว Just My Luck (2006)
Champagne time.จิบแชมเปญกัน Just My Luck (2006)
Cold champagne, some oysters, maybe a little chocolate.ดื่มแชมเปญเย็นๆ ทานหอยนางรม ไม่ก็ช็อคโกแลตนิดหน่อย The Lake House (2006)
We're going to celebrate. I'm going to get some champagne.เราต้องฉลอง ฉันจะไปเอาแชมเปญ The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
champagnChampagne flowed all night.
champagnI'll take a glass of champagne.
champagnOrange juice or champagne?
champagnThe champagne bubbled in the glass.
champagnThe champagne cork popped out.
champagnWe were served French champagne, not to mention the usual cocktails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้วแชมเปญ[N] champagne glasses

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมเปญ[n.] (chaēmpēn) EN: champagne   FR: champagne [m]
แก้วแชมเปญ[n. exp.] (kaēo chaēmpēn) EN: champagne glasses   FR: verre à champagne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMPAGNE SH AE0 M P EY1 N
CHAMPAGNES SH AE0 M P EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
champagne (n) ʃˈæmpˈɛɪn (sh a1 m p ei1 n)
champagnes (n) ʃˈæmpˈɛɪnz (sh a1 m p ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香槟[xiāng bīn, ㄒㄧㄤ ㄅㄧㄣ, / ] (loan) champagne, #21,489 [Add to Longdo]
香槟酒[xiāng bīn jiǔ, ㄒㄧㄤ ㄅㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] champagne, #62,314 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Champagner {m}champagne [Add to Longdo]
Pikkolo {m} (Sekt)champagne miniature [Add to Longdo]
Sekt {m}; Schampus {m}sparkling wine; champagne; bubbly [Add to Longdo]
Sektflasche {f}champagne bottle [Add to Longdo]
Sektkellerei {f}champagne producer's [Add to Longdo]
Sektkühler {m}champagne cooler [Add to Longdo]
Sektschale {f}champagne glass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャンパングラス[, shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
シャンペンサイダー[, shanpensaida-] (n) champagne cider [Add to Longdo]
三鞭酒[しゃんぺん;シャンペン;シャンパン(P);シャンパーニュ, shanpen ; shanpen ; shanpan (P); shanpa-nyu] (n) (uk) champagne (fre [Add to Longdo]
松葉ガニ;松葉蟹[まつばガニ(松葉ガニ);まつばがに(松葉蟹), matsuba gani ( matsuba gani ); matsubagani ( matsuba kani )] (n) (1) (See ずわい蟹) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab; (2) champagne crab (Hypothalassia armata) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top