ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ceramic

S ER0 AE1 M IH0 K   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceramic-, *ceramic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceramic[N] เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ
ceramic[N] ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
ceramics[N] ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผา, Syn. pottery, earthenware

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceramic(ซะแรม'มิค) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เครื่องเคลือบซีแรมมิค
ceramics(ซะแรม'มิคซฺ) n. การทำเครื่องเคลือบดินเผาหรือซีแรมมิค,เครื่องเคลือบดินเผา,ซีแรมมิค., See also: ceramist,ceramicist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ceramicเครื่องปั้นเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramicเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic crownครอบฟันเซรามิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic filterตัวกรองแบบเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceramic flowersดอกไม้เซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic in medicineเซรามิกในการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramic Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ได้แก่ - แร่บอลเคลย์ พบในจังหวัดเชียงราย ลำปาง นครนายก นครศรีธรรมราช - แร่โดโลไมต์ พบในจังหวัดลำปาง - แร่เฟลด์สปาร์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครศรีธรรมราช - แร่ทรายแก้ว พบในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด - แร่ดินขาว พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ลพบุรี นครนายก เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส - แร่ไพโรฟิลไรด์ พบในจังหวัดสระบุรี - แร่ควอร์ตซ์ พบในจังหวัดตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Ceramic industriesอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]
Ceramic materialsวัสดุเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic Porcelainเครื่องเคลือบดินเผา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramic sculptureประติมากรรมเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tablewareเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tableware industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramicsเซรามิกส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n ) แก้วเซรามิค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twin ceramic rotor drives on each wheel...เซรามิคโรเตอร์คู่ ล้อแต่ละข้างขับเคลื่อนอิสระ... Akira (1988)
[ Chuckling ] 6,000 kilograms of electrified fences, ceramic insulators, three cubic meters of air space per prisoner.รั้วคู่ใช้ลวดหนาม 1200 กิโลกรัม กับสายไฟฟ้าอีก 600 กิโล แล้วก็พื้นที่สำหรับคนงาน Schindler's List (1993)
It makes the ceramic less resistant and knocks out the interior magnetic field.ทำให้ความต้านทานของเซรามิกต่ำลง สนามแม่เหล็กก็จะแผ่ออกมา Primer (2004)
Take a piece of pure graphite, put it in a ceramic box, with some chemicals, then slide the whole thing into a pressure cooker.เอากราไฟต์ใส่กล่องกระเบื้อง ผสมสารเคมีแล้วใส่เตาอบแรงสูง Lost Son (2004)
After three days, they pull out the ceramic box, break it open, and get a diamond crystal.สามวันผ่านไป ดึงเอากล่องออกจากเตาอบ ทุบเอาเพรชออก Lost Son (2004)
As employee of the month, she gets a ceramic mug, dinner for two at the world-famous lobster barrel, and a plaque.ผู้ที่ชนะพนักงานดีเด่นประจำเดือน เธอได้รับถ้วยเซรามิก บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ และโล่รางวัล Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
It's just an Infrared Micro Ceramic Pyramid from Pyramid, Inc.มันก็แค่ รูปปั้นสุสานเซรามิค จาก สุสาน จำกัด Dasepo Naughty Girls (2006)
One living relative, mother worked in a ceramics factoryแต่มันก็เป็นไปได้ ไม่ใช่หรือ The Eye (2008)
While God was messing with this Play-Doh, creating all living things, he put death into a ceramic jar for safekeeping, until he could figure out what to do with it.ในขณะที่พระเจ้ากำลังยุ่งอยู่กับดินน้ำมัน นี้ในการสร้างสิ่งมีชีวิต เขาใส่ความตายไว้ในโถเพื่อความปลอดภัย จนกระทั่งเขาคิดได้ว่าเขาควรทำอย่างไรกับมัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
They're like these foot-high ceramic roosters with little S and P holes in their beaks.อย่างกะไก่เซรามิคสูงสัก1ฟุต แล้วมีตัวSกับPที่จงอยปาก Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Stealing a ceramic duck gives you a thrill?ขโมยเป็ดเซรามิก ทำให้คุณตื่นเต้นเหรอ The Story of Lucy and Jessie (2009)
The auction item this time, is the work of a young ceramics artist.ของชิ้นนี้เป็นผลงานของศิลปินทางด้านเซรามิครุ่นเยาว์ Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceramicI have an interest in Oriental ceramics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกับ[N] ceramic coin, See also: kind of ancient coin, Count unit: อัน, Thai definition: วัตถุใช้แทนเงินปลีก ทำด้วยดินเผา ตีตราต่างๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญ 50 สตางค์, Notes: (โบราณ)
เซรามิค[N] ceramic, Syn. เครื่องกระเบื้อง, Example: นายสถาปนิกนำแบบไปจ้างโรงงานเซรามิคแห่งหนึ่ง ให้ทำพิมพ์เผาใหม่, Count unit: ชิ้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[n. exp.] (khreūangpandinphao Lampāng) EN: Lampang ceramic   
เซรามิค[n.] (sērāmik) EN: ceramic ; ceramics   FR: céramique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERAMIC S ER0 AE1 M IH0 K
CERAMICS S ER0 AE1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceramic (j) sˈərˈæmɪk (s @1 r a1 m i k)
ceramics (n) sˈərˈæmɪks (s @1 r a1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陶艺[táo yì, ㄊㄠˊ ㄧˋ, / ] ceramics (art), #43,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliesenbelag {m}ceramic tiling [Add to Longdo]
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler {m}ceramic supplier [Add to Longdo]
Keramikfaser {f}ceramic fibre; ceramic fiber [Add to Longdo]
keramische Bindung {f}; keramische Erhärtung {f}ceramic bond [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロセラミックス[, erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
サーメット[, sa-metto] (n) cermet (ceramic metal) [Add to Longdo]
セラミック[, seramikku] (n,adj-f) ceramic; (P) [Add to Longdo]
セラミックエンジン[, seramikkuenjin] (n) ceramic engine [Add to Longdo]
セラミックス[, seramikkusu] (n) ceramics [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[, debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
デルフト焼き[デルフトやき, derufuto yaki] (n) Delftware (ceramics) [Add to Longdo]
ニューセラミックス[, nyu-seramikkusu] (n) new ceramics [Add to Longdo]
バイオセラミックス[, baioseramikkusu] (n) bioceramics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceramic \Ce*ram"ic\, a. [Gr. ?, fr. ? earthenware. Cf.
   {Keramic}.]
   Of or pertaining to pottery; relating to the art of making
   earthenware; as, ceramic products; ceramic ornaments for
   ceilings.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceramic
   adj 1: of or relating to or made from a ceramic; "a ceramic
       dish"
   n 1: an artifact made of hard brittle material produced from
      nonmetallic minerals by firing at high temperatures

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top