ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buns.

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buns.-, *buns.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Or dead man's buns.- หรือว่าคนเมาตาย. Hocus Pocus (1993)
- Dead man's buns.- คนเมาตาย. Hocus Pocus (1993)
Buns.เมา. Hocus Pocus (1993)
There ain't no meat loaf between these buns.แน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้ง The Longest Yard (2005)
Carol, grab the buns.แครอล หยิบขนมปัง Faith Like Potatoes (2006)
I love their barbecue pork buns.ผมชอบ บาร์บีคิว พ๊อค บันส์ของที่นั้นมาก Dr. Feelgood (2007)
I know, but I sure used to love those buns.ผมรู้ แต่ผมแน่ใจว่าเคยชอบมันมาก Dr. Feelgood (2007)
- I was thinking maybe I could also sell the bean buns.่อะไร / อ่อ .. Kung Fu Panda (2008)
Can I get the steamed buns... the scalloped steamed ducklings... and the vegetarian and shrimp steamed...ผมขอซาลาเปา แล้วก็ขนมจีบผัก กับกุ้ง Made of Honor (2008)
Vanilla buns.วานิลา บันส์ Nowhere Boy (2009)
Look at his little buns.ดูก้นน้อยๆเขาซิ Despicable Me (2010)
Oh, I think you sure did it, honey buns.มันเยี่ยมมากเลยค่ะ Hick (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 buns \buns\ n. pl.
   the {buttocks}. [Slang]
 
   Syn: buttocks, arse, butt, backside, bum, can, fundament,
     hindquarters, hind end, keister, posterior, prat, rear,
     rear end, rump, stern, seat, tail, tail end, tooshie,
     tush, bottom, behind, derriere, fanny, ass.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top