ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brasses

B R AE1 S IH0 Z   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brasses-, *brasses*, brasse
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brassesทองเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRASSES B R AE1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brasses (n) brˈaːsɪz (b r aa1 s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brass \Brass\, n.; pl. {Brasses}. [OE. bras, bres, AS. br[ae]s;
   akin to Icel. bras cement, solder, brasa to harden by fire,
   and to E. braze, brazen. Cf. 1st & 2d {Braze}.]
   1. An alloy (usually yellow) of copper and zinc, in variable
    proportion, but often containing two parts of copper to
    one part of zinc. It sometimes contains tin, and rarely
    other metals.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A journal bearing, so called because frequently
    made of brass. A brass is often lined with a softer metal,
    when the latter is generally called a white metal lining.
    See {Axle box}, {Journal Box}, and {Bearing}.
    [1913 Webster]
 
   3. Coin made of copper, brass, or bronze. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Provide neither gold, nor silver, nor brass in your
       purses, nor scrip for your journey.  --Matt. x. 9.
    [1913 Webster]
 
   4. Impudence; a brazen face. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Utensils, ornaments, or other articles of brass.
    [1913 Webster]
 
       The very scullion who cleans the brasses.
                          --Hopkinson.
    [1913 Webster]
 
   6. A brass plate engraved with a figure or device.
    Specifically, one used as a memorial to the dead, and
    generally having the portrait, coat of arms, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. (Mining) Lumps of pyrites or sulphuret of iron, the
    color of which is near to that of brass.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word brass as used in Sculpture language is a
      translation for copper or some kind of bronze.
      [1913 Webster]
 
   Note: Brass is often used adjectively or in self-explaining
      compounds; as, brass button, brass kettle, brass
      founder, brass foundry or brassfoundry.
      [1913 Webster]
 
   {Brass band} (Mus.), a band of musicians who play upon wind
    instruments made of brass, as trumpets, cornets, etc.
 
   {Brass foil}, {Brass leaf}, brass made into very thin sheets;
    -- called also {Dutch gold}.
    [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top