ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book reviews

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book reviews-, *book reviews*, book review
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา book reviews มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *book reviews*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book reviewingการวิจารณ์หนังสือ [TU Subject Heading]
Book reviewsบทวิจารณ์หนังสือ [TU Subject Heading]
Book Reviewsหนังสือปริทัศน์,บรรณนิทัศน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you read the Book Review? Mmm-hmm.มีคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาเดียวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ The Art of Getting By (2011)
Or so said The Times Book Review, October 1 st, 1956.Dies laut The Times Book Review vom 1 . Oktober 1 956. Breakfast at Tiffany's (1961)
You got the cover of the book review this Sunday.Sie sind auf dem Titel der "Book Review". The Words (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān nangseū) EN: book review   FR: critique littéraire [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书评[shū píng, ㄕㄨ ㄆㄧㄥˊ, / ] book review; book notice, #22,083 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchbesprechung {f}book review [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックレビュー[, bukkurebyu-] (n) book review [Add to Longdo]
書評[しょひょう, shohyou] (n,vs) book review; (P) [Add to Longdo]
書評欄[しょひょうらん, shohyouran] (n) book review column [Add to Longdo]
新刊紹介[しんかんしょうかい, shinkanshoukai] (n) book review [Add to Longdo]
文芸批評[ぶんげいひひょう, bungeihihyou] (n) literary criticism; book review [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top