Search result for

billys

(858 entries)
(0.0571 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billys-, *billys*, billy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา billys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *billys*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cabillaud (n ) cod, codfish

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Mobile hanging[โม บายล แฮ๊ง กิ้ง] (n ) ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร

English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bile[N] น้ำดี, Syn. gall
bile[N] ความโกรธ
bilk[VT] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, Syn. cheat
bill[N] ใบแจ้งหนี้, See also: ใบสำคัญเก็บเงิน, Syn. charge, invoice
bill[VT] แจ้งหนี้, See also: วางบิล, Syn. charge, debit
bill[N] ธนบัตร, Syn. bank note
bill[N] ร่างกฎหมาย, See also: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ, Syn. act, law
bill[VT] อธิบายหรือให้รายละเอียด
bill[N] ปากนก, See also: ปากเป็ด, ปากไก่, Syn. beak, nib
bill[N] ใบปลิว, See also: ใบโฆษณา, Syn. leaflet, poster
bill[N] รายการ, See also: โปรแกรม, Syn. outline, program
bilge[N] ส่วนที่ต่ำที่สุดของเรือ
bilge[N] ความเหลวไหล, Syn. nonsense, ridiculousness, Ant. sagacity, sense
billy[N] ไม้ตะบองของตำรวจ, Syn. billycan
billy[SL] ยากระตุ้น, See also: ยาขยัน
billet[N] ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
billet[N] คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
billet[VT] จัดค่ายพักชั่วคราว, See also: จัดที่พักชั่วคราว, Syn. camp, berth
billet[VT] สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
billet[N] ตำแหน่งงาน, Syn. job, position
billet[N] ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet[N] ท่อนเหล็กหรือโลหะ
billie[SL] แบงค์, See also: ธนบัตร, Syn. bill, billy
billow[VT] ทำให้พอง
gerbil[N] สัตว์ทะเลทรายขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายหนู (เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง)
labile[ADJ] ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ, See also: ที่ไม่คงตัว, ที่ไม่คงที่, Syn. unstable
mobile[ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย, See also: เคลื่อนที่ง่าย, เคลื่อนไหวได้, Syn. movable, dynamic, Ant. immobile, stationary, fixed
mobile[ADJ] แปรเปลี่ยนได้ง่าย, See also: แปรเปลี่ยนเร็ว, เปลี่ยนแปลงง่าย, Ant. unchanging
mobile[N] เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้, See also: โมบาย
nubile[ADJ] พร้อมที่จะแต่งงาน, See also: เหมาะสมที่จะแต่งงาน
ability[N] ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
ability[N] พรสวรรค์, See also: ที่คงอยู่ตลอดไป, Syn. talent, Ant. inability
bilious[ADJ] อยากอาเจียน
billing[N] ยอดรวมของราคาสินค้าและบริการที่แจ้งต่อลูกค้า, Syn. charges, statement
billing[N] การโฆษณา, Syn. advertisement
billion[ADJ] พันล้าน
jubilee[N] งานฉลองครบรอบ 25 ปี หรือ 50 ปี, Syn. festivity, celebration
stabile[N] ชิ้นส่วนของรูปแกะสลักที่ไม่เคลื่อนไหว, Syn. sculpture
stabile[ADJ] มั่นคง, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, stable
waybill[N] รายการสินค้าขนส่ง, See also: เอกสารที่เกี่ยวกับรายการสินค้าที่ขนส่ง
bilabial[ADJ] เสียงที่เกิดจากการใช้ริมฝีปากทั้งสอง, Syn. labial
bilabial[N] เสียงที่เกิดจากการใช้ริมฝีปากทั้งสอง, Syn. labial
bilberry[N] ผลเบอร์รี่สีฟ้าเข้มทางยุโรปเหนือ
billfold[N] กระเป๋าสตางค์
billhook[N] มีดที่ปลายเป็นตะขอคม
billycan[N] หม้อเหล็กมีฝาและที่จับสำหรับต้มน้ำหรือทำอาหาร
debility[N] ความอ่อนแอ, See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง, Syn. feebleness, disability
grubbily[ADV] อย่างสกปรก, See also: อย่างโสโครก
handbill[N] ใบปลิว, Syn. flier, throwaway
hornbill[N] นกเงือก (เป็นนกในตระกูล Bucerotidae)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
assibilate(อะซิบ' บิเลท) vt. ออกเสียงตามไรฟัน. - assibilation n.
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
automobile(ออโทโมบีล',ออโทโม'บีล) adj. รถยนต์. -n. เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ.
bank billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
banker's billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
bilateral(ไบแลท'เทอรัล) adj. สองข้าง (ด้าน) ,ข้างซ้ายและขวา, See also: bilateralism n. ดูbilateral
bile(ไบลฺ) n. น้ำดี,อารมณ์ร้าย, Syn. peevishness
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bilge watern. น้ำสกปรกในท้องเรือ,เหลวไหล,ไร้สาะ, Syn. bilge,rubbish
bilgy(บิล'จี) adj. มีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
biliary(บิล'เลียรี) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ส่งน้ำดี
bilingual(ไบลิง'กวล) adj. พูดเป็นสองภาษา,เขียนเป็นสองภาษา, See also: bilinguality,bilingualism n.
bilious(บิล'เยิส) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ซึ่งมีน้ำดีออกมากผิดปกติ,เป็นโรคตับหรือน้ำดี,มีอารมณ์ร้าย
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
bill collectorn. คนเก็บเงิน
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
bill of faren. รายการสินค้า,โปรแกรม,บัญชีรายการอาหาร
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
bill postern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billboard(บิล'บอร์ด) n. กระดานป้าย
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ
billiards(บิล'เยิร์ดซ) n. บิลเลียด, See also: billiadist n.
billing(บิล'ลิง) n. การโฆษณา,ปริมาณงานธุรกิจที่ทำโดย
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
billisecondใช้ตัวย่อว่า BS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานหรือการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
billpostern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ,กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร, Syn. club
billy goatn. แพะตัวผู้
bloodmobile(บลัด'มะบีล) รถพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต
bulbiln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ,สมรรถภาพ,สมรรถนะ,ปริมาณบรรจุ
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
automobile(n) รถยนต์
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
bilabial(adj) เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง
bilateral(adj) มีสองข้าง
bile(n) น้ำดี,อารมณ์ร้าย
bilingual(adj) พูดได้สองภาษา
bilious(adj) เกี่ยวกับน้ำดี,โมโหร้าย,มีอารมณ์ร้าย,โทสะร้าย
bilk(vt) โกง,หนีหนี้,ไม่ยอมจ่ายเงิน
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
billhead(n) ชื่อที่อยู่ตอนบนใบเสร็จ
billhook(n) ง้าว,มีดขอ
billiards(n) การเล่นบิลเลียด
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี
billow(n) ลูกคลื่น,คลื่นยักษ์
billow(vi,vt) เป็นลูกคลื่น,บวมออก,ขยายออก
billowy(adj) เป็นลูกคลื่น
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้
billy(n) กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร
bloodmobile(n) รถบริจาคโลหิต
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
capability(n) ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,ฝีมือ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ,ความน่าไว้วางใจ
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
debility(n) อาการอ่อนเพลีย,ความอ่อนเพลีย
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
desirability(n) ความน่ายินดี,ความน่าปรารถนา,ความถูกใจ
disability(n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
flexibility(n) การบิดงอได้,การโค้งงอ,ความยืดหยุ่นได้
habiliment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,อุปกรณ์,เครื่องมือ
handbill(n) ใบปลิว
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้,ความเหลือทน
improbability(n) ความเป็นไปไม่ได้
inability(n) การไร้กำลัง,การไร้ความสามารถ
indivisibility(n) ความไม่สามารถจะแบ่งแยกได้
infallibility(n) ความถูกต้อง
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
instability(n) ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความไม่คงที่
irritability(n) ความโกรธง่าย,ความฉุนเฉียวง่าย,ความหงุดหงิด,ความระคายเคือง
jubilant(adj) ร่าเริง,ปีติยินดี,เบิกบานใจ,ยินดี,ดีใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeabilityสภาพให้ซึมได้, สภาพให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partibilityภาวะที่แบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of survivalโอกาสที่จะรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability sampleตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability theoryทฤษฎีความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
products liability insuranceการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta, duplex; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public liability insuranceการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal liability insuranceการประกันภัยความรับผิดส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle, falsifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle, verifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periumbilical-รอบสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prior probabilityความน่าจะเป็นก่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parity-specific birth probabilityโอกาสที่จะเกิดจำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyoumbilicusสะดือเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political disabilityการขาดคุณสมบัติทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probabilityความน่าจะเป็น, โอกาสที่จะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probabilityความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability density functionฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability functionฟังก์ชันความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability of accession to the labour forceโอกาสที่จะเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of disabilityโอกาสที่จะพิการ, โอกาสที่จะทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of dyingโอกาสที่จะตาย, โอกาสตาย [ดู death probability] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of dying before age oneโอกาสที่จะตายก่อนอายุครบหนึ่งปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
placenta, bilobate; placenta duples; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, bilobed; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physical impossibilityสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent disabilityความพิการถาวร, ทุพพลภาพถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent disabilityทุพพลภาพถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person under disabilityคนเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthesia; pallaesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
palmesthesia; pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public billร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public billร่างกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior probabilityความน่าจะเป็นภายหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private billร่างกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilistic model๑. ตัวแบบความน่าจะเป็น๒. แบบจำลองความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probabilistic simulationการจำลองเชิงน่าจะเป็น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
probabilityโอกาสที่จะเป็น, ความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bilingual dictionaryพจนานุกรมสองภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book mobile libraryห้องสมุดเคลื่อนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automobilesรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Automobile supplies industryอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computers and people with disabilitiesคอมพิวเตอร์กับคนพิการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile agentsเอเจนต์เคลื่อนที่ (ซอฟต์แวร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Immobilized cellsการตรึงเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bioavailabilityการคงอยู่ทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creative ability in technologyความสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drug stabilityความคงตัวของยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
System availabilityความพร้อมใช้งานของระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motor abilityความสามารถทางกลไก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile IP (Computer network protocol)โมบายไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile robotหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Billion cubic feetพันล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Permeabilityค่าความซึมได้ของหิน
การวัดความสามารถในการยอมให้ของไหล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซ หรือ น้ำ ไหลผ่านช่องว่างระหว่างหิน หน่วยที่ใช้วัดเป็น มิลลิดาซี (Millidarcies, md) หรือ ดาซี (Darcies) [ปิโตรเลี่ยม]
Fungibilityการใช้แทนกันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Currency convertibilityเงินตราที่แปลงค่าได้ [เศรษฐศาสตร์]
Availabilityสภาพพร้อมใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Disabilityความพิการ [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral aidความช่วยเหลือแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral payments arrangementการจัดการชำระเงินแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral trade agreementความตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Bill of exchangeตั๋วแลกเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Domestic resources mobilizationการระดมทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Economic feasibilityความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity stabilizationการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Economic stabilizationการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Resources mobilizationการเคลื่อนย้ายทรัพยากร [เศรษฐศาสตร์]
Land capabilityศักยภาพของที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Occupational mobilityการเปลี่ยนอาชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stabilization programmeแผนงานรักษาเสถียรภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Probabilitiesความน่าจะเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว
[นิวเคลียร์]
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร
รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
upward compatibilityความเข้ากันได้แบบรุดหน้า
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานสมรรถนะ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างขึ้นในอนาคตได้ [คอมพิวเตอร์]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
Rehabilitationการฟื้นฟูกิจการ
การปรับโครงสร้างธุรกิจอาจโดยเป็นทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจและสามารถสร้างผลกำไรได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหมวด rehabilitation company สำหรับบริษัทที่ต้องเข้าข่ายถูกเพิกถอน แต่กำลังอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ หรือแก้ไขปัญหาให้พ้นจากเหตุแห่งการถูกเพิกถอน [ตลาดทุน]
Women with disabilities สตรีพิการ [TU Subject Heading]
Abilityความสามารถ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
asymmetrical bilingualismภาวะสองภาษาแบบไม่สมดุล
bilateral agreement[ไบ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ (wikipedia.org)
bilateral pneumonia (name uniq ) ลักษณะของปอดอักเสบทั้งสองข้าง
billing address (n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
defibillatorเครื่องปั้มหัวใจ, เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
feasibilityความเป็นไปได้
flexibility (n vt adv ) แปลว่า
green-billed malkoha (n org uniq ) นกบั้งรอกใหญ่
high visibility (adj ) เรืองแสง
interoperability (n) การทำงานร่วมกัน
interoperability (n ) การทำงานร่วมกัน
limited liability partner (n ) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
livability (n ) ความเป็นอยู่ที่ดี
magnetic permeability (n ) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
maintainability[ほしゅせい] ความสามารถในการดูแลรักษา
palatability (n) ความน่ากิน,ความน่ารับประทาน,ความอร่อย,ความหวาน,ความไพเราะ,ความถูกรสนิยม
See also: S. deliciousness, R. palatable,acceptable, delectable, pleasant,
pliability[じゅうなんせい] (n ) การยืดหยุ่น
See also: S. elastic,
predictability (adj) การทำนายได้, พยากรณ์ได้
rehabilitation courtศาลฟื้นฟูกิจการ
Severability (n) การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน (มักจะใชกับการร่างสัญญา)
stabilizer (n) ขาค้ำยัน
traceability (n ) การสืบทวนแหล่งที่มา การสอบทวนแหล่งที่มา
Usability in emerging e-content Environments (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) Usability in emerging e-content Environments
viability (n ) นำไปปฏิบัติได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bill?บิล? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Bill, stop.บิล... หยุด Last Resort (2008)
Bill!บิล! I Wish I Was the Moon (2011)
- Bill.- บิล Wild Bill (2011)
Bill.บิล The Sun (2013)
Billy.บิลลี่ III. (2014)
Hey, Bill.He, Bill. The Plainsman (1936)
Bill.Bill. Crime of Passion (1957)
Mine?- Mein Bild? - Ja! Z (1969)
Bill?Bill! Double Dead (1972)
Billy.Billy... The House on Hyde Street (1973)
Buffalo Bill!Buffalo Bill! Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
- Bill?- Bill? Audrey Rose (1977)
Bill?Bill? Gallipoli (1981)
Picture.Bild. Airplane II: The Sequel (1982)
BILLY:BILLY: It's in the Water (1986)
BILLY:BILLY: Gremlins 2: The New Batch (1990)
Bill.Bill. Other People's Money (1991)
Sybil.Cybill. The Final Blow (1991)
- What?Alle Bilder? Blood In, Blood Out (1993)
Billy!Billy! The War (1994)
BILLY: ally.(Billy) Ally. Pilot (1997)
Billy?Billy? Nightmares (1997)
Stable.StabilThe Killing Game: Part II (1998)
-Oh. -Coffee?- Jubiläum. Warhead (1999)
Bill!Bill! Gangs of New York (2002)
Billie !Billie. Vaya Con Leos (2005)
Billy.Billy. Sacrifice (2006)
Bill.Bill. Friday Night's Alright for Fighting (2006)
AUDREY:Jack, Bill hat Recht. Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2006)
Education.Bildung. Bamako (2006)
Bill?Bill? Vox Populi (2006)
Like Bill?Wie Bill? California Son (2007)
- Bill...Bill... Plaisir d'amour (2008)
Billy!Billy! A Knight in Shining Armor (2008)
Billy?Billy! Leaves of Grass (2009)
Billy,billy.Billy,billy. Medicinal Fried Chicken (2010)
Bill.Bill. The Fingering (2010)
Bill.Bill. The Master (2012)
Bill.Bill. Eden (2012)
Training?- Ausbildung? A Place in This World (2012)
Billy.Billy. Bad Grandpa (2013)
Billy.Billy. VI. (2014)
Billy?Billy? Reflection (2014)
Trained him?Ausgebildet? The Drone Queen (2014)
- Bill?Bill? Lost Cause (2014)
There.Das Bild. The Curse of Sleeping Beauty (2016)
Billy!- Billy, nicht. Follow the Money (2016)
Brakebills?Brakebills? Hotel Spa Potions (2017)
I think she's only pushing i 'cause the vanderbilt side of her family practically owns it.'ทำให้ vanderbilt side ของครอบครัวของเธอจวนจะได้เป็นเจ้าของมัน New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bilHe looked into the possibility of buying a house.
bilMay I speak to Bill?
bilHe was dispensed from all responsibilities of the president.
bilNot having got a reply, May wrote to Bill again.
bilIt is not her ability, but her character that is at issue.
bilYou should awake to your responsibilities.
bilBill may be seeing this game at the stadium.
bilBill got mad and called Dick names.
bilOnly one stack had a real bill on top.
bilHe was not at all surprised at her ability.
bilBill is good at mathematics.
bilI'd like the bill please.
bilI need to find a better job on the double to pay my bills.
bilThis ability to communicate helps us a lot.
bilBill was singled out for a special award.
bilThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
bil"Car" is a synonym of "Automobile".
bilThere are abilities that improve rapidly and those that improve slowly, aren't there?
bilCan you break a 10,000 yen bill?
bilThe production of the automobile started in the 1980.
bilHis musical ability was fostered in Vienna.
bilThe economic strength of a country lies not alone in its ability to produce but also in its capacity to consume.
bilA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
bilLack of flexibility is an obstacle to one's progress.
bilIn short he is a man of great ability.
bilIn Japan women assume the greater load of responsibility for childcare.
bilBill has not less than six dollars.
bilGun makers have been able to escape responsibility for firearm violence.
bilThere is no possibility of our finding him.
bilYou will be paid according to your ability.
bilThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.
bilA generous man contributed some two billion yen to charity.
bilCan you change a five-dollar bill?
bilThat's Bill all over.
bilThe chairman did not rule out the possibility of a disagreement.
bilAn individual has right and responsibilities.
bilAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
bilShe had not been employed two months when her ability was recognized.
bilThe bills are all done by computers.
bilIt is time not only to equalize men's and women's wages, but also to equalize responsibility for housework.
bilBill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.
bilAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
bilThese automobiles, for the most part, are manufactured in Japan.
bilIn practice, ability counts for more than effort.
bilHe has a good name for reliability.
bilThe main reason is that the subjects were totally unaware of the possibility of shortcuts.
bilNobody knows where Bill has gone.
bilPut it on one bill, please.
bilSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.
bilEvery other day Bill goes fishing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นไป[N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ผู้รับภาระ[N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ภาษีรถยนต์[N] motor-vehicle tax, See also: automobile tax, Thai definition: เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครอง
มือถือ[N] cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count unit: เครื่อง
เช็คบิล[V] ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
ทอดธุระ[V] leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai definition: ไม่เอาเป็นธุระ
จีเอสเอ็ม[N] GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
สิ่งสุดวิสัย[N] impossibility, See also: แปล, Syn. เรื่องสุดวิสัย, สิ่งเหลือวิสัย
สิ่งเหลือเชื่อ[N] incredibility, Syn. เรื่องเหลือเชื่อ
โทรศัพท์มือถือ[N] mobile phone
การใช้งาน[N] usability, Example: แม้ดิสก์แผ่นเดียวจะเก็บข้อมูลได้ไม่น้อย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ที่ต้องการทั้งจำนวนข้อมูลและความเร็ว, Thai definition: การนำมาใช้ประโยชน์
ความน่าจะเป็น[N] probability, Example: ฟัสซีลอจิกเป็นตรรกศาสตร์ ที่อาศัยทฤษฎีของเซตมาใช้ในการประมาณการค่าของความน่าจะเป็นของความจริง ที่มีลักษณะกำกวมไม่แน่นอนไม่ชัดเจน, Thai definition: สิ่งที่อาจจะเป็น หรือน่าที่จะเป็นเช่นนั้น, สภาพของความเป็นไปได้
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
สุดฝีมือ[ADV] beyond one's capability, See also: (do) one's best, Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ, Example: หล่อนทำอาหารให้สามีรับประทานอย่างสุดฝีมือ, Thai definition: ทำอย่างเต็มความสามารถ, ทำโดยใช้ความสามารถทั้งหมดที่มี
สิทธิ์[N] possibility, See also: feasibility, likelihood, potentiality, practicability, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขามีสิทธิ์ที่จะชนะ เพราะดูคู่แข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เลย, Thai definition: ความเป็นไปได้, มีโอกาสเป็นไปได้
รถ[N] car, See also: vehicle, carriage, automobile, motor car, wheels, Syn. รถยนต์, Example: ถนนสุขุมวิทในช่วงเลิกงานมีปริมาณรถมากที่สุดกว่าถนนสายอื่นๆ, Thai definition: ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย
ฐานันดรศักดิ์[N] rank of nobility, See also: title, Syn. ยศ, บรรดาศักดิ์, Example: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อทำการสมรสกับผู้มิได้มีศักดิ์เป็นเจ้า, Thai definition: ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
ร่างกฎหมาย[V] bill
เกินกำลัง[V] exceed one's power, See also: exceed one's ability, exceed one's status, Syn. เกินตัว, เกินฐานะ, Example: บริษัทใหญ่ขยายกิจการกันจนเกินกำลัง, Thai definition: เกินกำลังความสามารถ
มอมแมม[ADV] shabbily, See also: dirtily, poorly (dressed), Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: เขาแต่งตัวมอมแมมมากเกินกว่าที่จะเป็นศิลปิน, Thai definition: ี่อย่างสกปรกไม่สะอาดหมดจด
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
รถเก๋ง[N] car, See also: sedan, automobile, Example: หล่อนเคยเห็นเขาในมาดหนุ่มนักเรียนโรงเรียนฝรั่ง ขับรถเก๋ง หน้าหยิ่ง สะอาด ราวกับดอกฟ้า, Count unit: คัน
รถยนต์[N] automobile, See also: motorcar, car, auto, Example: สมัยตอนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผมเคยโดนรถยนต์ทับขาแต่กระดูกไม่หัก, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ยกเว้นที่เดินบนราง, Notes: (กฎหมาย)
ระดม[V] mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
รับผิดชอบ[V] be responsible, See also: take responsibilities, be accountable for, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร, Thai definition: ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
ร่างพระราชบัญญัติ[N] (proposed) bill, See also: proposed Act/legislation, Example: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมาธิการกันใหม่เป็นคราวๆ ไป, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ร่างกฎหมายที่เขียนขึ้นเสนอต่อสภาเพื่ออภิปราย
รายการอาหาร[N] menu, See also: bill of fare, list of food, Syn. เมนู, เมนูอาหาร, Example: คนไทยทานอาหารวันละ 3 มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างไปตามฐานะและความเป็นอยู่
ศักดิ์[N] ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หนี้[N] debt, See also: liability, indebtedness, obligation, Syn. หนี้สิน, Example: ไทยมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง 5 ล้านล้านบาท, Thai definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง
โหม[V] mobilize, See also: concentrate, strain, exert, Syn. ระดม, Example: บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
รื่น[V] be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
วิสัย[N] limit of one's ability, See also: limit, Syn. ความสามารถ, Example: ปัญหาเม็ดเงินที่เข้ามาเหล่านี้อยู่นอกเหนือวิสัยที่ทางการจะควบคุม, Thai definition: การมีคุณสมบัติเหมาะแก่การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
สมรรถภาพ[N] efficiency, See also: capability, effectiveness, Example: คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ แต่สมรรถภาพของมันกลับสูงขึ้น, Thai definition: คุณลักษณะที่ทำให้ทำงานได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมรรถนะ[N] capacity, See also: capability, ability, aptitude, Syn. ความสามารถ, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้นทุกวัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขสันต์[ADJ] happy, See also: blissful, cheerful, content, joyful, ecstatic, merry, jubilant, overjoyed, Ant. เศร้าโศก, Example: มุมสุขสันต์ของโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กหญิง ซึ่งเล่นบทบาทสมมติกันอยู่, Thai definition: อย่างมีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์[ADV] happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
สุขสันต์[V] be happy, See also: be blissful, be cheerful, be content, be joyful, be ecstatic, be merry, be jubilant, be ov, Ant. เศร้าโศก, Example: งานชุมนุมศิษย์เก่าในคืนนั้น ทุกคนต่างสุขสันต์กันมาก, Thai definition: มีความสุขสนุกสนาน
สุดวิสัย[ADJ] beyond one's capability, See also: beyond one's power, Example: อย่าไปโทษเขาเลย เพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆ, Thai definition: ที่พ้นกำลังความสามารถ, ที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
มหิทธิ[ADJ] full of supernatural power, See also: full of enormous ability, Thai definition: มีฤทธิ์มาก, มีอิทธิฤทธิ์มาก, Notes: (บาลี)
มอซอ[ADV] shabbily, See also: dowdily, dirtily, Syn. ดำคล้ำ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, Example: ขอทานแต่งตัวมอซอ เสื้อผ้าสกปรกดูแล้วน่าสาสารมาก
ประมาณตัว[V] estimate one's own ability or strength, Syn. ประมาณตน, Example: เขารู้จักประมาณตัวในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ขาดทุนย่อยยับ, Thai definition: สำนึกในฐานะของตน
เต็มความสามารถ[ADV] with all one's ability, See also: fully, Example: ทุกคนในทีมทำเต็มความสามารถแล้ว ถึงจะแพ้ก็ไม่เสียใจ, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือเท่าที่จะทำได้
ความละเอียดอ่อน[N] sensibility, See also: sensitivity, susceptibilities, Example: เด็กๆ จะค่อยๆ ซึมซับความละเอียดอ่อนของศิลปะทำให้เกิดอารมณ์อ่อนโยน, Thai definition: ความอ่อนโยนไม่หยาบหรือไม่แข็งกระด้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
แบงก์ห้าร้อย[n. exp.] (baeng hā røi) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[n. exp.] (baeng hāsip) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[n. exp.] (baeng phan) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ปลอม[n. exp.] (baeng pløm) FR: faux billet [m]
แบงก์ร้อย[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill   FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngoēn) EN: bill   FR: addition [f] ; note [f]
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngopdun) EN: balance sheet   FR: bilan [m]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR:bile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān rotfai) EN: train ticket   FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket   FR: billet gratuit [m]
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บิลเบา[TM] (Bilbao) EN: Athletico Bilbao   FR: Bilbao ; Athletico Bilbao [m]
บิลิรูบิน[n.] (bilirūbin) EN: bilirubin   FR: bilirubine [f]
บิล เกตส์[n. prop.] (Bil Kēts = Bin Kēts) EN: Bill Gates   FR: Bill Gates
บิล คลินตัน[n. prop.] (Bil Khlintan = Bin Khlintan) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)   FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt   FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m]
บิลเลียด[n.] (binliēt) EN: billiards (game)   FR: billard (jeu de ~) [m]
บิลที่ยังไม่ชำระ[n. exp.] (bin thī yang mai chamra) EN: unsettled bill   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: lot   FR: billet de loterie [m]
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ช่างคุย[adj.] (chang khui) EN: chatty ; talkative   FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
ช่างซ่อมรถ[n.] (chang sǿm rot) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic   FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet   
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan khunnāng) EN: nobility   
ได้[v.] (dāi = dai) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ด้าย[v.] (dāi) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ไดโนเสาร์ปากเป็ด[n. exp.] (dainōsao pāk pet) EN: Duckbilled Dinosaur   
เด็กสองภาษา = เด็ก 2 ภาษ[n. exp.] (dek søng phāsā) EN: bilingual child   FR: enfant bilingue [m]
ดี[n.] (dī) EN: gallbladder ; bile ; gall   FR: bile [f] ; fiel [m]
ดีอกดีใจ[v.] (dīøkdījai) EN: be very glad   FR: jubiler ; exulter
เอทีเอ็ม[TM] (Ē.Thī.Ēm.) EN: ATM   FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIL    B IH1 L
BILE    B AY1 L
BILY    B IH1 L IY0
BILK    B IH1 L K
BILD    B IH1 L D
BILL    B IH1 L
BILA    B IY1 L AH0
BILLS    B IH1 L Z
SYBIL    S IH1 B AH0 L
BILDT    B IH1 L T
SIBIL    S IH1 B AH0 L
BILES    B AY1 L Z
BILLY    B IH1 L IY0
MOBIL    M OW1 B AH0 L
BILBY    B IH1 L B IY0
ABILA    AA0 B IY1 L AH0
BILEK    B IH1 L EH0 K
BILTZ    B IH1 L T S
BILKO    B IH1 L K OW0
BILYK    B IH1 L IH0 K
BILOW    B IH1 L OW0
BILKA    B IH1 L K AH0
BILLE    B AY1 L
BILBO    B IH1 L B OW2
NABIL    N AA0 B IY1
BILGER    B IH1 L G ER0
BILOXI    B AH0 L AH1 K S IY0
BILLET    B IH1 L AH0 T
BILLIG    B IH1 L IH0 G
BILSON    B IH1 L S AH0 N
BILBRO    B IY1 L B R OW0
BILLOW    B IH1 L OW0
CYBILL    S AY1 B IH2 L
BILLED    B IH1 L D
BILLUP    B IH1 L AH0 P
BILSKY    B IH1 L S K IY0
BILKED    B IH1 L K T
BILLIE    B IH1 L IY0
MARBIL    M AA1 R B IH2 L
BILSKI    B IH1 L S K IY0
BILL'S    B IH1 L Z
ISBILL    IH2 S B IH1 L
BILLON    B IH1 L AH0 N
BILLES    B IH1 L Z
MABILE    M AA1 B AH0 L
BILTON    B IH1 L T AH0 N
MOBILE    M OW1 B AH0 L
AZBILL    AA0 Z B IY1 L
BILYEU    B IH1 L IY0 UW0
BILLER    B IH1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bill    (n) (b i1 l)
bile    (n) (b ai1 l)
bilk    (v) (b i1 l k)
bill    (v) (b i1 l)
Billy    (n) (b i1 l ii)
bilge    (n) (b i1 l jh)
bilks    (v) (b i1 l k s)
bills    (v) (b i1 l z)
billy    (n) (b i1 l ii)
Bilbao    (n) (b i1 l b aa1 ou)
bilked    (v) (b i1 l k t)
billed    (v) (b i1 l d)
billet    (v) (b i1 l i t)
billow    (v) (b i1 l ou)
mobile    (n) (m ou1 b ai l)
nubile    (j) (n y uu1 b ai l)
Tbilisi    (n) (d b i1 l ii1 s ii)
ability    (n) (@1 b i1 l i t ii)
bilious    (j) (b i1 l i@ s)
bilking    (v) (b i1 l k i ng)
billets    (v) (b i1 l i t s)
billies    (n) (b i1 l i z)
billing    (v) (b i1 l i ng)
billion    (n) (b i1 l i@ ng)
billows    (v) (b i1 l ou z)
billowy    (j) (b i1 l ou ii)
billy-o    (n) - (b i1 l i - ou)
biltong    (n) (b i1 l t o ng)
jubilee    (n) (jh uu1 b i l ii)
mobiles    (n) (m ou1 b ai l z)
waybill    (n) (w ei1 b i l)
bilabial    (n) (b ai2 l ei1 b i@ l)
bilberry    (n) (b i1 l b @ r ii)
billeted    (v) (b i1 l i t i d)
billfold    (n) (b i1 l f ou l d)
billhook    (n) (b i1 l h u k)
billions    (n) (b i1 l i@ ng z)
billowed    (v) (b i1 l ou d)
billy-ho    (n) - (b i1 l i - h ou)
debility    (n) (d i1 b i1 l i t ii)
flabbily    (a) (f l a1 b i l ii)
handbill    (n) (h a1 n d b i l)
hornbill    (n) (h oo1 n b i l)
immobile    (j) (i1 m ou1 b ai l)
jubilant    (j) (jh uu1 b i l @ n t)
jubilees    (n) (jh uu1 b i l ii z)
mobility    (n) (m ou1 b i1 l i t ii)
mobilize    (v) (m ou1 b i l ai z)
nobility    (n) (n ou1 b i1 l i t ii)
playbill    (n) (p l ei1 b i l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
兼ねる[かねる, kaneru] Thai: (ทำ)ไม่ได้ English: to be beyond one's ability

German-Thai: Longdo Dictionary
Bild(n) |das, pl. Bilder| ภาพ
Bilder(n) |pl.|, See also: das Bild
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
billig(adj) มีราคาถูก
billig(adj) มีคุณภาพต่ำ
billig(adj) ที่แย่ ต่ำๆ เช่น billige Tricks
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| แผนภาพ, ภาพอธิบาย, แผนผัง
Jubiläum(n) |das, pl. Jubiläen| การฉลองครบรอบปี
Silberjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 25 ปี
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: S. reduziert, ermäßigt,
gebildet(adj) ที่มีการศึกษา, ที่ศิวิไลซ์, ที่มีอารยธรรม, ที่เจริญ เช่น Manche Deutsche sind gut gebildet. คนเยอรมันส่วนใหญ่ได้รับการศึกษามาดี
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
Abbildung(n) |die, pl. Abbildungen| รูปภาพประกอบ, ภาพอธิบาย เช่น In Abbildung 3.3 sind die geometrischen Verhältnisse bei der Kalibrierung dargestellt.
gebildet(adj ) ที่มีการศึกษา, ที่ได้รับการอบรมมาดี เช่น Eine gebildete Person ist für einen bestimmten Inhalt empfänglicher, als eine weniger gebildete Person für denselben Inhalt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zur Ausbildung gehörend (n vi vt modal ver)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbaubarkeit {f}degradability [Add to Longdo]
Abbild {n}image [Add to Longdo]
Abbildung {f} | Abbildungen {pl}map; mapping | maps; mappings [Add to Longdo]
Abbildung {f} [math.]mapping; map; transformation [Add to Longdo]
Abbildungsfehler {m}aberration [Add to Longdo]
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Ablösbarkeit {f}removability [Add to Longdo]
Abnahmevorschriften {pl}; Abnahmebedingungen {pl}acceptability standards [Add to Longdo]
Abschließbarkeit {f}locking capability [Add to Longdo]
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Absorptionsfähigkeit {f}absorbability [Add to Longdo]
Abtretbarkeit {f}assignability [Add to Longdo]
Abziehbild {n}; Aufkleber {m} | Abziehbilder {pl}; Aufkleber {pl}decal [Am.] | decals [Add to Longdo]
Abziehbild {n} | Abziehbilder {pl}transfer picture | transfer pictures [Add to Longdo]
Achtbarkeit {f}respectability [Add to Longdo]
Adel {m}nobility [Add to Longdo]
Adelsgeschlecht {n}nobility; noble family [Add to Longdo]
Adelsstand {m} | Adelsstände {pl} | in den Adelsstand erhoben werdennobility | nobilities | to receive a knighthood [Add to Longdo]
Adelstitel {m}title (of nobility) [Add to Longdo]
Adressierbarkeit {f}addressability [Add to Longdo]
Aktfotografie {f} (Bild)nude photograph [Add to Longdo]
Aktiva {pl}; Bilanzaktiva {pl}; Wirtschaftsgüter {pl} [fin.]assets [Add to Longdo]
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance [Add to Longdo]
Algenbildung {f}algal formation [Add to Longdo]
Allegorie {f}; Sinnbild {n}; Gleichnis {n}; sinnbildliche Darstellungallegory [Add to Longdo]
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility [Add to Longdo]
Allgemeinbildung {f}general education [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Altbausanierung {f}area rehabilitation [Add to Longdo]
Alterungsbeständigkeit {f}durability [Add to Longdo]
Altlastensanierung {f}rehabilitation of inherited waste [Add to Longdo]
Analogon {n}; Gegenstück {n}; Nachbildung {f}analog; analogue [Add to Longdo]
Anbetungswürdigkeit {f} | Anbetungswürdigkeiten {pl}adorability | adorableness [Add to Longdo]
Anbindung {f}accessibility; binding [Add to Longdo]
Andachtsbildchen {n}devotional picture [Add to Longdo]
Angeblichkeit {f}colorability [Add to Longdo]
Angemessenheit {f}acceptability [Add to Longdo]
Angemessenheit {f}commensurability [Add to Longdo]
Angemessenheit {f}suitability [Add to Longdo]
Ankerkopfausbildung {f}design of anchor head [Add to Longdo]
Anklageschrift {f}; Klageschrift {f} | Anklageschriften {pl}bill; bill of indictment | bills of indictment [Add to Longdo]
Anlagegegenstand mit eigenem Kontoasset accountability unit [Add to Longdo]
Annehmbarkeit {f}acceptability [Add to Longdo]
Annehmlichkeit {f} | Annehmlichkeiten {pl}adoptability | adoptabilities [Add to Longdo]
Annehmlichkeit {f}agreeableness; acceptability [Add to Longdo]
Anomalie {f}; Missbildung {f} [biol.]abnormity [Add to Longdo]
Anpassbarkeit {f}; Anpassungsmöglichkeit {f}adaptability [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency) [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability [Add to Longdo]
けん玉;剣玉;拳玉[けんだま, kendama] (n) Japanese bilboquet (cup-and-ball game) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
つんけん[, tsunken] (adv,vs) crabbily; unsociably [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
ばっくれ[, bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities [Add to Longdo]
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
ひょっとしたら[, hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P) [Add to Longdo]
へその緒;臍の緒[へそのお, hesonoo] (n) umbilical cord [Add to Longdo]
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities [Add to Longdo]
ぽっちゃり[, pocchari] (adv,adv-to) plump; chubbily [Add to Longdo]
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
アクセシビリティ[, akuseshibiritei] (n) accessibility; a11y (in IT) [Add to Longdo]
アクセシビリティー[, akuseshibiritei-] (n) accessibility [Add to Longdo]
アジビラ[, ajibira] (n) (abbr) propaganda handbill (wasei [Add to Longdo]
アップワードコンパチブル[, appuwa-dokonpachiburu] (n) {comp} upward compatibility; upward compatibile [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] (n) {comp} addressability [Add to Longdo]
アビリティー[, abiritei-] (n) ability [Add to Longdo]
アビリンピック[, abirinpikku] (n) ability Olympics (wasei [Add to Longdo]
アフォーダンス[, afo-dansu] (n) affordance; affordability [Add to Longdo]
アベイラビリティ;アベイラビリティー[, abeirabiritei ; abeirabiritei-] (n) availability [Add to Longdo]
アベイラビリティ基準[アベイラビリティきじゅん, abeirabiritei kijun] (n) availability criterion; availability criteria [Add to Longdo]
アベイラビリティ率[アベイラビリティりつ, abeirabiritei ritsu] (n) availability ratio [Add to Longdo]
アマービレ[, ama-bire] (n) amabile (music) [Add to Longdo]
アマビリス樅[アマビリスもみ;アマビリスモミ, amabirisu momi ; amabirisumomi] (n) (uk) Pacific silver fir (Abies amabilis) [Add to Longdo]
アメリカ大杓鷸[アメリカだいしゃくしぎ;アメリカダイシャクシギ, amerika daishakushigi ; amerikadaishakushigi] (n) (uk) long-billed curlew (Numenius americanus) [Add to Longdo]
アンダンテカンタービレ[, andantekanta-bire] (n,adj-no) andante cantabile (ita [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[, inta-operabiritei] (n) {comp} interoperability [Add to Longdo]
インターオペラビリティー[, inta-operabiritei-] (n) interoperability [Add to Longdo]
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
ウォレマイパイン[, uoremaipain] (n) Wollemi pine (Wollemia nobilis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, ㄟ ㄟ ㄓˋ, AA] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一百五十亿[yī bǎi wǔ shí yì, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 15 billion [Add to Longdo]
三十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 亿 / ] 3.5 billion [Add to Longdo]
三十亿[sān shí yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] three billion [Add to Longdo]
三百亿[sān bǎi yì, ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 30 billion [Add to Longdo]
不可侵犯[bù kě qīn fàn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, ] inviolable; inviolability [Add to Longdo]
不可侵犯权[bù kě qīn fàn quán, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] inviolability [Add to Longdo]
不可能的事[bù kě néng de shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] impossibility [Add to Longdo]
不知天高地厚[bù zhī tiān gāo dì hòu, ㄅㄨˋ ㄓ ㄊㄧㄢ ㄍㄠ ㄉㄧˋ ㄏㄡˋ, ] not to know the immensity of heaven and earth; an exaggerated opinion of one's own abilities [Add to Longdo]
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] instability [Add to Longdo]
不自量[bù zì liàng, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄌㄧㄤˋ, ] not take a proper measure of oneself; to overrate one's own abilities [Add to Longdo]
不自量力[bù zì liàng lì, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄌㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] to overestimate one's capabilities [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
乘风破浪[chéng fēng pò làng, ㄔㄥˊ ㄈㄥ ㄆㄛˋ ㄌㄤˋ, / ] to brave the wind and the billows (成语 saw); to have high ambitions [Add to Longdo]
事权[shì quán, ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] position; authority; responsibility [Add to Longdo]
二十亿[èr shí yì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] two billion [Add to Longdo]
互操性[hù cāo xìng, ㄏㄨˋ ㄘㄠ ㄒㄧㄥˋ, ] interoperability [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
互通性[hù tōng xìng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] interoperability (of communications equipment) [Add to Longdo]
亚比利尼[Yà bǐ lì ní, ㄧㄚˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄋㄧˊ, / ] Abilene [Add to Longdo]
人尖儿[rén jiān r, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] outstanding individual; person of great ability [Add to Longdo]
[zī, , ] duty; responsibility [Add to Longdo]
付清[fù qīng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄥ, ] pay in full; pay all of a bill; pay off [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] to assign; to appoint; office; responsibility; surname Ren [Add to Longdo]
任一个[rèn yī gè, ㄖㄣˋ ㄧ ㄍㄜˋ, / ] any one of (a list of possibilities) [Add to Longdo]
任人唯贤[rèn rén wéi xián, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] to appoint people according to their merits (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity [Add to Longdo]
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 使 / 使] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity [Add to Longdo]
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7) [Add to Longdo]
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, / ] exceptionally; not one's responsibility or job [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
伸缩性[shēn suō xìng, ㄕㄣ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility [Add to Longdo]
倒换[dǎo huàn, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] to take turns; to rotate (responsibility) [Add to Longdo]
倒替[dǎo tì, ㄉㄠˇ ㄊㄧˋ, ] to take turns (responsibility); to replace [Add to Longdo]
偷安[tōu ān, ㄊㄡ ㄢ, ] to shirk responsability; thoughtless pleasure-seeking [Add to Longdo]
元语言能力[yuán yǔ yán néng lì, ㄩㄢˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] metalinguistic ability [Add to Longdo]
克林顿[Kè lín dùn, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Clinton (name); Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001 [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]
内燃机车[nèi rán jī chē, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] automobile [Add to Longdo]
两侧对称[liǎng cè duì chèn, ㄌㄧㄤˇ ㄘㄜˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, / ] bilateral symmetry [Add to Longdo]
两岸[liǎng àn, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ, / ] bilateral; both shores; both sides; both coasts; Taiwan and mainland [Add to Longdo]
两岸对话[liǎng àn duì huà, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] bilateral talks [Add to Longdo]
两百亿[liǎng bǎi yì, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] twenty billion [Add to Longdo]
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, / ] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled [Add to Longdo]
共存性[gòng cún xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility; the possibility of mutual coexistence [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state [Add to Longdo]
兼容性[jiān róng xìng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] inner rooms of palace; ten billions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
モバイル[もばいる, mobairu] mobile [Add to Longdo]
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications [Add to Longdo]
モバイル電話[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone [Add to Longdo]
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
移植可能性[いしょくかのうせい, ishokukanousei] (code) portability [Add to Longdo]
移植性[いしょくせい, ishokusei] portability [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] availability [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]
可用性[りようせい, riyousei] availability [Add to Longdo]
可用性[りようせい, riyousei] availability [Add to Longdo]
可用率[かようりつ, kayouritsu] availability ratio [Add to Longdo]
課金[かきん, kakin] billing [Add to Longdo]
課金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data [Add to Longdo]
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information [Add to Longdo]
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data [Add to Longdo]
拡張性[かくちょうせい, kakuchousei] augmentability [Add to Longdo]
確率[かくりつ, kakuritsu] probability [Add to Longdo]
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] probability density [Add to Longdo]
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] probability density function (PDF) [Add to Longdo]
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory [Add to Longdo]
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] capability tests [Add to Longdo]
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]
携帯用[けいたいよう, keitaiyou] portable (a-no), mobile use [Add to Longdo]
計算可能性[けいさんかのうせい, keisankanousei] computability [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
互換テスト[ごかんテスト, gokan tesuto] compatibility test, interoperability test [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性[ごかんせい, gokansei] compatibility [Add to Longdo]
互換性試験[ごかんせいしけん, gokanseishiken] compatibility, interoperability test [Add to Longdo]
交換処理能力[こうかんしょりのうりょく, koukanshorinouryoku] switching capacity, switching ability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
似顔[にがお, nigao] Abbild, Portraet [Add to Longdo]
修業[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
偶像[ぐうぞう, guuzou] -Bild, Abbild, Statue;, -Idol;, Goetze [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
[ちょう, chou] ZEICHEN, VORZEICHEN, ANZEICHEN, BILLION [Add to Longdo]
動員[どういん, douin] mobilisieren [Add to Longdo]
匹夫[ひっぷ, hippu] ein_Mann, einfacher_Mann, ungebildeter_Mann [Add to Longdo]
博学[はくがく, hakugaku] Gelehrsamkeit, umfassende_Bildung [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] Urbild, Prototyp, Archetyp [Add to Longdo]
口絵[くちえ, kuchie] Titelbild [Add to Longdo]
周遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] Rundreisebillett [Add to Longdo]
壁画[へきが, hekiga] Wandbild, Wandmalerei [Add to Longdo]
大和絵[やまとえ, yamatoe] Bild_in_japanischem_Stil [Add to Longdo]
学歴[がくれき, gakureki] Bildungsgang [Add to Longdo]
安井[やすい, yasui] billig [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]
安物[やすもの, yasumono] billige_Ware [Add to Longdo]
[まぼろし, maboroshi] Trugbild, Phantom, Vision [Add to Longdo]
幻想[げんそう, gensou] Illusion, Vision, Traum, Traumbild [Add to Longdo]
[れん, ren] REIN, EHRLICH, BILLIG [Add to Longdo]
廉売[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]
引る[ひける, hikeru] schliessen, billiger_machen [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] Statue, Standbild [Add to Longdo]
彫刻[ちょうこく, choukoku] Bildhauerei, Schnitzerei, Skulptur [Add to Longdo]
彫塑[ちょうそ, chouso] Bildhauerei, Tonfigur [Add to Longdo]
影像[えいぞう, eizou] Schatten, Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
影絵[かげえ, kagee] Schattenbild, Silhouette [Add to Longdo]
思い上がった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
想像[そうぞう, souzou] Einbildung, Phantasie, Vorstellung [Add to Longdo]
感受性[かんじゅせい, kanjusei] Empfaenglichkeit, Sensibilitaet [Add to Longdo]
成す[なす, nasu] -tun, bilden [Add to Longdo]
手軽[てがる, tegaru] leicht, einfach, schlicht, billig [Add to Longdo]
拓本[たくほん, takuhon] Abdruck (e.Inschrift, e.Bildes), Durchdruck (e.Inschrift, e.Bildes) [Add to Longdo]
挿絵[さしえ, sashie] Illustration, Abbildung [Add to Longdo]
掛け軸[かけじく, kakejiku] Rollbild [Add to Longdo]
掛軸[かけじく, kakejiku] Rollbild [Add to Longdo]
教練[きょうれん, kyouren] Ausbildung, Exerzieren, Drill [Add to Longdo]
教育[きょういく, kyouiku] Erziehung, Bildung, Ausbildung [Add to Longdo]
教養[きょうよう, kyouyou] Bildung, Ausbildung [Add to Longdo]
文庫本[ぶんこぼん, bunkobon] kleines_und_billiges_Taschenbuch [Add to Longdo]
日本画[にほんが, nihonga] Bild_im_japanischen_Stil [Add to Longdo]
春画[しゅんが, shunga] obszoenes_Bild, Pornographie [Add to Longdo]
是認[ぜにん, zenin] Billigung, Rechtfertigung [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] Personalwechsel, Umbildung, Regierungsumbildung [Add to Longdo]
模範[もはん, mohan] Vorbild, Muster, Beispiel [Add to Longdo]
残高[ざんだか, zandaka] Saldo, Restbetrag, Bilanz [Add to Longdo]
洋画[ようが, youga] Bild_im_westlichen_Stil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top