ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burgher

B ER1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burgher-, *burgher*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgher(n) ชาวเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burghern. ประชากรของเมือง, See also: burghership n. ดูburgher

English-Thai: Nontri Dictionary
burgher(n) ชาวเมือง, พลเมือง, ประชาชน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BURGHER B ER1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burgher (n) bˈɜːʳgər (b @@1 g @ r)
burghers (n) bˈɜːʳgəz (b @@1 g @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burgher \Burgh"er\, n. [From burgh; akin to D. burger, G.
   b["u]rger, Dan. borger, Sw. borgare. See {Burgh}.]
   1. A freeman of a burgh or borough, entitled to enjoy the
    privileges of the place; any inhabitant of a borough.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) A member of that party, among the Scotch
    seceders, which asserted the lawfulness of the burgess
    oath (in which burgesses profess "the true religion
    professed within the realm"), the opposite party being
    called antiburghers.
    [1913 Webster]
 
   Note: These parties arose among the Presbyterians of
      Scotland, in 1747, and in 1820 reunited under the name
      of the "United Associate Synod of the Secession
      Church."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burgher
   n 1: a citizen of an English borough [syn: {burgess}, {burgher}]
   2: a member of the middle class [syn: {bourgeois}, {burgher}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top