ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullen

B UH1 L AH0 N   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullen-, *bullen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bullen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bullen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure.Du hast den Bullen umgelegt? Beast with a Gun (1977)
- Freeze!Du Bullenschwein. The Hard Way (1991)
-The cops?-Die BullenEvolution (2001)
Cops!BullenSin City (2005)
Cops! .BullenWitching and Bitching (2013)
The police took Papa away.Na ja, die Bullen haben Papa mitgenommen. Premier mai (1958)
You should thank the police.Dann bedank dich bei den BullenPremier mai (1958)
He doesn't give a damn about tickets or cops.Busse, Bullen, das lässt ihn kalt. Elevator to the Gallows (1958)
This place is crawling with cops.Hier wimmelt's ja von BullenElevator to the Gallows (1958)
He doesn't let the cops off the hook.was der den Bullen austeilt! Elevator to the Gallows (1958)
The cops took it.Die Bullen haben ihn mitgenommen. Elevator to the Gallows (1958)
Good bulls, and about a hundred miles of fence.Gute Bullen, und ungefähr hundert Meilen Zaun. The Big Country (1958)
There are police all around this building!Die Bullen beobachten das Haus. The H-Man (1958)
I'll spare you tonight, but if you turn Misaki over to the police, you're dead!Heute werde ich es dabei belassen, aber wenn du Misaki an die Bullen verpfeifst, bist du tot! The H-Man (1958)
And let me tell you, the police aren't the only ones after you!Damit du's weißt, es sind nicht nur die Bullen, die dich beobachten! The H-Man (1958)
Blimey! There's still the fur inside the cops car.Mensch, in dem Wagen von dem Bullen ist doch noch der Pelz drin. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
And you tell Wühles and the pissed Tessmann they should bring the cop.Und du sagst Wühles und dem besoffenen Tessmann Bescheid. Sie sollen den Bullen bringen. Aber ein bißchen rasch! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Who killed the policeman?Wer hat den Bullen fertig gemacht? Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
What's that?Wer kann das sein? - Sind das schon die BullenTaxi, Trailer and Corrida (1958)
The police.Da kommt Polente, die BullenTaxi, Trailer and Corrida (1958)
They thought we were thieves and locked us up.Haben uns für Diebe gehalten, die BullenTaxi, Trailer and Corrida (1958)
I've just about had enough of these cops.Mir reicht es langsam mit den BullenCome Dance with Me! (1959)
I landed you in it and the cops know everything.Die Bullen wissen alles. Sie haben mich reingelegt. Come Dance with Me! (1959)
He just sings sad songs about flowers, and death, and one about a bull.Er singt nur traurige Lieder über Blumen, den Tod und eins über einen BullenOur Man in Havana (1959)
He agreed to help provided you turn me in later.Er wollte dir helfen, wenn du mich dafür den Bullen auslieferst. Classe Tous Risques (1960)
Coppers!ScheißbullenCarry On Constable (1960)
The he-bull around here - General Santa Anna. He's mad at us.Wir sind ein rotes Tuch für diesen Bullengeneral! The Alamo (1960)
The cops gave me notice.Die Bullen haben mich weggeschickt. Elmer Gantry (1960)
And when the cops said "Get out of town in 24 hours", all I wanted to do was spit in your eye, blackmail you, a shakedown - anything to hurt you.Und als die Bullen uns wegschickten, wollte ich dir ins Gesicht spucken, dich reinlegen, erpressen, nur um dich zu verletzen. Elmer Gantry (1960)
They brain washed himDie Bullen haben ihn schön dressiert. Night and Fog in Japan (1960)
To Kitami's place- Aber das... - Die BullenNight and Fog in Japan (1960)
Cops!BullenThe Sun's Burial (1960)
Keep an eye out for cops.Halt Ausschau nach BullenThe Sun's Burial (1960)
Remember, we don't like nosy cops.- Denk dran: Wir mögen keine neugierigen BullenThe Sun's Burial (1960)
I wouldn't have brought you into it if it was the cops.- Ja. Aber die Bullen waren's nicht. Shoot the Piano Player (1960)
I'm going to be calling the cops.Ich werde die Bullen rufen. A Most Unusual Camera (1960)
The cops?Die BullenA Most Unusual Camera (1960)
Who wants to buy this ring?Mich wollten die Bullen auch hoppnehmen. Danke Gott, dass du entlassen worden bist. Accattone (1961)
Cops. How do you figure cops?Bullen, wie soll man denn Bullen einschätzen? What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
Don't compare the dirt on Silien and Nuttheccio's deal with the cops. It's day and night.Zwischen dem Gewäsch über Silien und Nuttheccios Beziehungen zu den Bullen besteht wohl ein kleiner Unterschied. Le Doulos (1962)
You tend to say things of interest to the cops.Wenn du voll bist, erzählst du Sachen, - die die Bullen interessieren können. Le Doulos (1962)
I arrived to see you running and wounded. You blacked out.Als ich dort angekommen bin, waren die Bullen schon da. Le Doulos (1962)
It drove the cops nuts.Die Bullen tobten. The Fire Within (1963)
- I wish I'd stayed out of bull riding.- Könnte ich das Bullenreiten nur lassen. Hud (1963)
Well, them old bulls are hard to kill.Na ja, diese alten Bullen sind schwer zu töten. Hud (1963)
The "macs", the "poules" and the "flics" or as you would say, the cops.Die "macs", die "poules" und die "flics" oder, wie Sie sagen würden, die BullenIrma la Douce (1963)
I'm better than a cop.Die Bullen wären neidisch auf mich. Atragon (1963)
Something the cops couldn't do.Das haben die Bullen nicht geschafft! Shock Corridor (1963)
My share for keeping you out of the hands of the cops.Meinen Anteil dafür, dass ich Sie nicht den Bullen ausliefere. X: The Man with the X-Ray Eyes (1963)
What are all these bulls doing here? - But Auntie!Was wollen denn die vielen Bullen hier? Der Zinker (1963)

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLEN    B UH1 L AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bulle {m} (unfreundlich für Polizist) | Bullen {pl}screw; bobby [Br.]; rozzer [Br.]; bull; cop; fuzz [slang] | bobbies [Add to Longdo]
Bulle {m} | Bullen {pl}flatfoot [slang] | flatfoots [Add to Longdo]
Bullenstander {m} [naut.]lazy guy [Add to Longdo]
Zuchtbulle {m} | Zuchtbullen {pl}stock bull | stock bulls [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雌牛[めうし, meushi] -Kuh (im Gegensatz zum Bullen) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Bullen /bulən/ 
   flatfoots

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top