ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brookstone

B R UH1 K S T OW2 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brookstone-, *brookstone*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brookstone มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brookstone*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this one of those foam pillows from Brookstone?นี่ใช่หมอนจากร้านบรูคสโตนรึเปล่า Crazy, Stupid, Love. (2011)
No problem. I went to Brookstone and got a scale.Kein Problem. Ich hab mir bei Brookstone eine Waage gekauft. Bust-Out (2000)
He always wanted me to go to Brookstone to check out the massage chairs.Er wollte immer, dass ich nach Brookstone gehe, um die Massage-Sessel zu testen. Snow (2009)
Unless Brookstone or somebody comes out with a home nuclear reactor, because, I mean, come on, who wouldn't want one of those?Du weißt schon, Sonnenenerngie und Windkraft... es sei denn, Brookstone oder sonst jemand bringt einen Kernreaktor für Wohnhäuser raus, weil, ich meine, wer würde so einen nicht wollen? Those Fancy Japanese Toilets (2011)
It's like trying to have a therapy session in a Brookstone.Es kommt mir so vor, als hätten wir eine Therapiesitzung in einem "Brookstone". Charlie and the Hot Latina (2014)
We got ice cream, we ate it in the massage chairs at Brookstone, and then a kid fell in the fountain, and we died laughing.Ich hatte Eis, wir aßen es in den Massagestühlen bei Brookstone und dann fiel ein Kind in den Brunnen und wir starben vor lachen. And the First Degree (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOKSTONE B R UH1 K S T OW2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top